angol-magyar fordítás erre a szóra: as you were!

EN

"as you were!" magyar fordítás

EN

as you were!

volume_up
1. általános
as you were!
2. katonai

Példamondatok a(z) "as you were!" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishEven at Huesca you were generally safe enough if you took reasonable precautions.
Még Huescánál is többnyire biztonságban volt, aki kellő óvatosságot tanúsított.
EnglishThe way you handle yourself, Saul said, I would have figured you were with them.
- Viselkedéséből arra következtetek, hogy már dolgozott nekik - jegyezte meg Saul.
EnglishI thought you were smart, I can see that you are just another dumb private eye.
De most legalább láthatom, hogy valóban csak süket kis magánnyomozó, semmi egyéb.
English[THE VERMIN ARE THE KIND YOU WERE] [BEFORE YOU TWO WERE ABSTRACTED] Joan frowned.
A FÉRGEK: AZ A FAJTA, AMIHEZ TI IS TARTOZTATOK, MIELÕTT ABSZTRAHÁLTAK BENNETEKET
English'Remember what I used to tell you when I tucked you in bed when you were a child?
- Emlékszel, mit szoktam mondani neked lefekvés előtt, amikor még kislány voltál?
EnglishBill always said you were one of the best ladies he ever saw with an edge weapon.
Bill mindig azt mondta, késsel te vagy a legveszélyesebb nő akit életében látott.
EnglishIf you were a troublesome critic of the regime, you would not be put on trial.
Ha valaki a rendszer bajkeverő kritikusa volt, akkor nem állították bíróság elé.
English`I had it coming to me after what I did to you when you were copped in Memphis.'
Megérdemeltem azok után, amit veled tettem, mikor téged nyakon csíptek Memphisben.
EnglishAnd in any case, it was dark and you were a block and a half from the church.
Kérdés: És ezen túlmenően, már sötét volt, és másfél háznyira jártak a templomtól.
EnglishYour suit-lights were blinking and you were moaning for help on the micro-wave.
Az űrruhád fényei vakítóak voltak, és a mikrohullámon segítségért könyörögtél.
EnglishYou said you were going to tell me about that music we heard during the ceremony.'
Azt mondtad, el fogod mondani, mi volt az a zene a Bazilikában a ceremónia alatt.
EnglishYou were unconsciously peeping Mary and me all the while you were in my house.
Ösztönösen fürkészted Maryt is, engem is, egész idő alatt, amíg a házamban éltél.
English(You fool, how flattered you were, how you simpered! she thought to herself.)
(Te hülye, mennyire hízelgett ez neked, és hogy vigyorogtál, gondolta Victoria.)
EnglishThe fact is, that you were sick of civility, of deference, of officious attention.
A tény az, hogy ön megunta az udvariaskodást, a hódolatot, a tüntető figyelmet.
EnglishThe night you were born, well... why, you were no bigger than a loaf of bread.
Azon az éjszakán, amikor megszülettél... nem voltál nagyobb egy kenyérdarabnál.
EnglishIf you really liked what you were doing, you should have just kept on playing.
Ha tényleg szeretted volna, amit csináltál, akkor tovább kellett volna játszanod.
EnglishYou made a crack when you were up there that night--the night Joe got squibbed off.
Maga elszólta magát odafönt aznap este... azon az estén, amikor Joe-t kinyírták.
EnglishI’d say you were the loveliest and most beautiful girl that ever lived.
Inkább azt, hogy te vagy a legdrágább és legszebb lány, aki valaha élt a földön.
EnglishWhen you came into the inner office and saw me there—you were surprised.
Amikor belépett a belső irodába, és engem talált ott... mintha meglepődött volna.
EnglishAnd I am so tired of all this-- The big talk about how big you were ten years ago.
Abból, hogy mindig azzal dicsekszel, milyen nagyszerű voltál tíz évvel ezelőtt.

Hasonló fordítások a(z) "as you were!" szóra magyarul

you névmás
Hungarian
as határozószó
as kötőszó
as főnév