angol-magyar fordítás erre a szóra: as was his use

EN

"as was his use" magyar fordítás

EN

as was his use

volume_up

Példamondatok a(z) "as was his use" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHe kept his eyes open, for this time his use of the magic would require sight and direction.
Nem csukta be a szemét, mert ez alkalommal látás és irányzék kellett a varázsláshoz.
EnglishAnd the situation that irked me and mystified me the most was his use of a landline telephone.
Ami leginkább idegesített és furcsállottam, az a vezetékes telefon használata volt.
EnglishBatinka cited Womins misdeeds which Womin denied, save for his use of the pudding.
Batinka beszámolt Womin tetteiről, amelyeket Womin hevesen tagadott, kivéve a puding használatát.
EnglishThe embassy had its own little photo lab, mainly for his use.
A követségnek volt egy saját kis fotólaborja, amelyet többnyire ő használt.
EnglishAnd that somehow all of this is related to McDeere and his use of the copier on the fourth floor.
És mindez valamiképpen összefüggene McDeere-rel meg azzal, hogy a negyediken fénymásolt.
EnglishEventually it had begun to affect his use of the Elfstones.
Aztán a félelem egy idő után befolyásolni kezdte a Tündérkövek használatát.
EnglishThe Gnome Hunters might not sense his use of the magic, but a Skull Bearer most certainly would.
A gnóm harcosok talán nem érzik meg a mágiát, de egy Koponyahordozó egészen biztosan érzékeli.
EnglishI found it; behold the chain that can imprison any mageand prevent his use of any magic.
Én megtaláltam; birtoklom a láncot, mely képes megkötni bármely mágust és megakadályozni őt a mágia használatában.
EnglishShrouded by his magic, kept alive by his use of the Druid Sleep.
Mágiába burkolózik, a Druidaálom tartja életben.
EnglishUntil then, she remained a useful tool for his use.
És egészen addig a nő még hasznos eszköznek bizonyulhat.
EnglishThere was danger in his use of the Elfstones, a danger that he could neither see nor touch, define nor understand.
Veszély lappangott a Tündérkövek használatában, láthatatlan, megfoghatatlan, meghatározhatatlan, érthetetlen veszély.
EnglishGordon Krantz lifted his pencil from the sheaf of yellowed paper the citizens of Cottage Grove had donated for his use.
Gordon Krantz felemelte ceruzáját a nagy halom megsárgult papírról, amit Cottage Grove lakosai bocsátottak a rendelkezésére.
EnglishCasmir ignored the gibes, which exaggerated his appetites; indeed, he was almost austere in his use of catamites.
Casmir nem törődött a gúnyolódással, amely erősen eltúlozta étvágyát; valójában nagyon ritkán vette igénybe férfi szeretői szolgáltatásait.
EnglishHe fears, however, that his use of drugs and his other personal failures in the years that followed her passage must have shamed her.
Félelme abból fakad, hogy drogozása és más vétkei, melyeket anyja halála után elkövetett, bizonyára szégyenbe sodorták Gladyst.
EnglishWhen he faltered in his use of the Sword, when he allowed himself to be distracted by self-doubt and recrimination, he let Brona escape.
Amikor megbicsaklott használat közben, amikor tűrte, hogy megzavarja a kétely meg a tiltakozás, akkor engedte, hogy Brona elmeneküljön.
EnglishBeyond that, his use of bodyguards in executing his rivals raised that group to a stature that equaled and eventually surpassed the power of RQhm's paramilitary terrorists.
Ezenfölül a vezér vetélytársaival leszámoló testőrség hatalma utolérte, sőt, meghaladta Röhm félkatonai terrorlegényeiét.
EnglishAmberle had touched upon the truth when twice during their travels she had cautioned that in his use of the Stones within the Tirfing it seemed as if had done something to himself.
Amberle kétszer is ráhibázott az igazságra, mikor figyelmeztette, hogy a Kövek tirfingi használata csinált vele valamit.
EnglishHe used this most intimate of all possible names for Rumfoord, Rumfoord's childhood name, in spite of Rumfoord's resentment of his use of it.
Akármennyire neheztelt is Rumfoord a használatáért, Salo Rumfoordot minden lehetséges nevei közül ezen a legmeghittebb néven, Rumfoord gyerekkori nevén szólította.