angol-magyar fordítás erre a szóra: as still as still

EN

"as still as still" magyar fordítás

EN

as still as still [idióma]

volume_up

Példamondatok a(z) "as still as still" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThere are still loopholes, still opportunities for discrimination to rear its head.
Továbbra is vannak még hézagok, a megkülönböztetés még mindig felütheti a fejét.
EnglishAt least he was still around, still able to protect and provide for them.
De Kham legalább élt, és továbbra is el tudta látni őket védelemmel és pénzzel.
EnglishAfterward he was a dead man: still warm, still breathing, even reasonably healthy-but empty.
Eleven halott volt: még meleg, még lélegző, sőt kifejezetten egészséges de üres.
EnglishFifty years dead, can it be that you still remember, still desire -- ?
Ötven éve halott vagy, lehetséges, hogy még mindig emlékszel, még mindig vágyakozol?
EnglishIt stopped in an especially deep pool of darkness, still crouching, still watchful.
Megállt egy különösen sötét helyen, most is kuporgott és figyelt.
EnglishTiste Edur standing around, still kicking, still breaking bones.
Körülöttük Tiste Edurok, még mindig rugdostak, még mindig törték a csontokat.
EnglishStill bright, still wet after half a day in the Lands of Men.
Még mindig csillognak, még mindig nedvesen, fél nap múltán is, az Emberek Földjén.
EnglishLighter stars still glowed, still retained their retinue of planets.
A kisebb csillagok még ragyognak, még megőrizték bolygó-kísérőiket.
EnglishBut the pole was still there, still leaning against the wall where Daddy had left it.
Meglátta a rudat, a falnak volt támasztva, ahol apa hagyta.
EnglishA year ago, when I was still mortal -- still alive -- I would have had to hold it to the lamp, but not now.
Tavaly, amikor, még halandó voltam amikor még éltem , a lámpához tartottam volna.
EnglishMayen was somewhere among them, still cloistered, still under Uruth Sengars direct care.
Majen is ott volt közöttük valahol, még mindig szigorú őrizet alatt, még mindig Uruth felügyeletében.
EnglishYeah, that's it, honey, we don't go but fifty feet, you just stand still, real still.
- Ja, ez az, szivi, összesen tizenöt métert kell menni, úgyhogy csak álljál nyugodtan, nagyon nyugodtan.
EnglishPangborn's voice was still crisp, still pleasant, still calm.
Pangborn hangja még mindig friss, kellemes, még mindig nyugodt volt.
EnglishPearly said that Owen and his new buddy were still stopped, still in Derry.
Pearly azt mondta, hogy Owen és új haverja még mindig egy helyben vesztegelnek, még mindig Derryben vannak.
EnglishBut he was still crippled, still suffering, almost unable to move.
De még mindig beteg volt és szenvedő, ki alig bírt mozogni.
EnglishIt was only out here, up here, that he realized the attractions of silence were still real, still strong.
Csak idekint, idefönt jött rá, hogy a csönd iránti vonzalma még mindig létezik és még mindig erős.
EnglishBut together they are still good, still able to light it up, and by tomorrow night they will be together.
De együtt még mindig jól érzik magukat, képesek földeríteni egymást, és holnap este együtt lesznek.
EnglishHe was still alive, still a threat.., and now too was a carrier of the rogue nanotechnology.
Még mindig életben van, még mindig veszélyt jelent ráadásul most már ő is hordozója a nyavalyás nanotechnikának.
EnglishThe tools were still there, still in hermetically sealed crates, and the crates were still marked ASTROPHYSICAL INSTRUMENTS.
A ládák, oldalukon az Asztrofizikai műszerek" felirattal, rendben ott sorakoztak.
EnglishThe sand-colored coupé was still parked, still empty.
A homokszínű kupé még mindig ott parkolt, még mindig üresen.