angol-magyar fordítás erre a szóra: as soon as possible

EN

"as soon as possible" magyar fordítás

EN

as soon as possible {határozószó}

volume_up
as soon as possible
volume_up
minél előbb {hsz}
I believe that such problems should be resolved as soon as possible.
Úgy vélem, ezekre a problémákra minél előbb megoldást kell találni.
What is key, I believe, is for this legislation to be brought forward as soon as possible.
Azt hiszem, kulcsfontosságú, hogy ez a szabályozás minél előbb megszülessen.
But we trust that these negotiations can resume as soon as possible.
Reméljük azonban, hogy a tárgyalások minél előbb folytatódhatnak.

Példamondatok a(z) "as soon as possible" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWe also need to differentiate the other sources of crude oil as soon as possible.
Emellett a lehető leghamarabb meg kell különböztetnünk a nyersolaj más forrásait.
EnglishIn my opinion it would be well for us to leave this place as soon as possible.
Úgy gondolom, legokosabban tennénk, ha mihelyt lehetséges, elhagynánk a szigetet.
EnglishObviously, from my personal viewpoint, I hope he comes home as soon as possible.
Természetesen én személyesen nagyon remélem, hogy minél hamarabb hazaengedik.
EnglishThis report is to be produced as soon as possible, and by no later than May 2009.
A jelentést a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2009 májusáig kell elkészíteni.
EnglishI have ignored punctilio in order that I might report to you as soon as possible.
Mellőztem a formaságokat, hogy a lehető leghamarabb jelentést tehessek felségednek.
EnglishI would ask the Commission to exercise its right of initiative as soon as possible.
Kérem a Bizottságot, hogy kezdeményezési jogát a lehető leghamarabb gyakorolja.
EnglishAnd it really was necessary for her to get back to Timothy as soon as possible.
És most már itt az ideje, hogy hazatérjen Timothyhoz, akinek szüksége van rá.
EnglishAssistance would come as soon as possible and no one could say when that was.
Jön a segítség, amint lehet, bár azt senki sem tudta, hogy ez a lehet mikor lesz.
EnglishIt is true that these problems exist and we need to solve them as soon as possible.
E problémák valóban léteznek, és ezeket a lehető leghamarabb meg kell oldanunk.
English'Our only instructions were to come to Andrews Air Force Base as soon as possible.'
- Csak azt az utasítást kaptuk, hogy azonnal jöjjünk az Andrews Légi Támaszpontra.
EnglishThis is why I, too, am in favour of concluding this agreement as soon as possible.
Ezért szorgalmazom én is, hogy a lehető leghamarabb kössük meg ezt a megállapodást.
EnglishThe Treaty of Lisbon has been ratified and must enter into force as soon as possible.
A Lisszaboni Szerződést ratifikálták, és amint lehetséges, hatályba kell lépnie.
EnglishHis personal effects would be returned to the bereaved family as soon as possible.
Személyes holmiját a lehető legrövidebb időn belül eljuttatják a gyászoló családnak.
EnglishWe must get to the point of banning discards as soon as possible, Commissioner.
A lehető leghamarabb el kell jutnunk odáig, hogy betiltjuk a visszadobást, biztos úr.
EnglishThe European Union must conclude the framework agreement as soon as possible.
Az Európai Uniónak a lehető leggyorsabban meg kell kötnie ezt a keretmegállapodást.
EnglishI would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Én lennék a leghálásabb, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
EnglishWe most certainly need a climate change package, and we need it as soon as possible.
Feltétlenül szükségünk van a klímacsomagra, és minél előbb van rá szükségünk.
EnglishThey are working on such a proposal and will present it as soon as possible.
Dolgoznak egy ilyen javaslaton, és a lehető leghamarabb elő fogják azt terjeszteni.
EnglishWe hope, naturally, that Mrs Kroes will be back with us as soon as possible.
Természetesen bízunk abban, hogy Kroes asszonyt mihamarabb körünkben üdvözölhetjük.
EnglishFinally, I would ask the Commission to present these proposals as soon as possible.
Végezetül arra kérném a Bizottságot, hogy e javaslatokat a minél hamarabb nyújtsa be.