angol-magyar fordítás erre a szóra: as regards

EN

"as regards" magyar fordítás

EN

as regards

volume_up
1. "sth,sb"
as regards
We see that the most important or many important points in the plan have been deferred until 2013-2014, and as regards this year, we can already see a certain level of slippage.
Azt látjuk, hogy a legfontosabb vagy sok fontos pontja a tervnek az 2013-2014-re tolódik, illetőleg ami erre az évre, ott is csúszások látszanak már.

Példamondatok a(z) "as regards" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAs regards the Galileo project, there is not to be any increase in its funding.
Ami a Galileo projektet illeti, a finanszírozását egyáltalán nem kell növelni.
EnglishAs regards payments, the rate of increase is higher and that is also reasonable.
Ami a kifizetéseket illeti, az emelés mértéke itt nagyobb, és ez ésszerű is.
EnglishCommissioner, your stance as regards the European Council sounded very drastic.
Biztos úr, Ön rendkívül kemény hangot ütött meg az Európai Tanácsot illetően.
EnglishAs regards organic aquaculture, we are ourselves encouraging its development.
Az ökológiai akvakultúrát illetően: mi magunk is ösztönözzük ennek a fejlesztését.
EnglishThis is serious, both on grounds of principle and as regards practical consequences.
Ez súlyos ügy, mind elvi alapokon, mind a gyakorlati következményeket tekintve.
EnglishAs regards the financial issues, I shall leave the floor to the Commission to respond.
A pénzügyi kérdések tekintetében a Bizottságra hagyom a nyilatkozás lehetőségét.
EnglishAs regards the second ingredient, I would like to stress what Mr Daul said.
Ami a második összetevőt illeti, hangsúlyozni szeretném, amit Daul úr mondott.
EnglishIt follows that the UK Independence Party regards this report with suspicion.
Ebből következően a brit Függetlenségi Párt kétkedéssel tekint a jelentésre.
EnglishThe military regime is becoming more aggressive as regards political prisoners.
A politikai foglyok esetében a katonai rendszer egyre agresszívabbá válik.
EnglishFirst, as regards the accounts, I am told that this is an unqualified opinion.
Ami az elszámolásokat illeti, azt hallom, hogy fenntartás nélküli véleményt adtak ki.
EnglishThey will therefore appreciate the decisions we have taken as regards budget.
Ezért értékelni fogják az általunk a költségvetés tekintetében hozott határozatokat.
EnglishYour Majesty, I am pleased to offer my best respects and the regards of King Aillas.
- Felség, örömömre szolgál, hogy átadhatom Aillas király tiszteletteljes üdvözletét.
EnglishTherefore, there is no legal problem as regards the principle of conferral.
Következésképpen nincs semmilyen jogi probléma a hatáskör-átruházás elvét illetően.
EnglishAs regards health, we have been told that there is pharmaceutical package.
Az egészségügyet illetően azt mondták nekünk, hogy van egy gyógyszerészeti csomag.
EnglishWe will have to find a solution to this, and as regards rectification and access.
Megoldást kell találnunk erre, valamint a kiigazításra és a hozzáférésre.
EnglishAs regards the subject matter of this resolution, I wish to say the following.
Ami ezen állásfoglalás tárgyát illeti, a következőket szeretném elmondani.
EnglishAs regards communication by the European Union, the Commission is also taking steps.
Ami az Európai Unió általi kommunikációt illeti, a Bizottság szintén tesz lépéseket.
EnglishThe report has all the important components as regards fundamental rights.
A jelentés az alapvető jogok tekintetében tartalmazza az összes fontos összetevőt.
EnglishIt is high time for a rethink as regards the use of nuclear energy in Europe.
Eljött az ideje annak, hogy átgondoljuk az atomenergia európai használatát.
EnglishWith regards to the content, each of us likes and dislikes certain aspects of it.
Ami a tartalmat illeti, valamennyiünknek tetszettek bizonyos szempontjai, míg mások nem.

Hasonló fordítások a(z) "as regards" szóra magyarul

as határozószó
as kötőszó
as főnév
as névmás
Hungarian
as yet
Hungarian