angol-magyar fordítás erre a szóra: as often as not

EN

"as often as not" magyar fordítás

EN

as often as not

volume_up
Long working weeks are more often than not based on apparent freedom of choice.
A hosszú munkahét elég gyakran látszólagos szabad választáson alapul.
Dined over at the Majestic quite often, danced with the girl.
Elég gyakran vacsorázott a Majesticben, és táncolt a lánnyal.
This quite often meets with a lack of understanding from our partners.
Partnereinek ezeket elég gyakran nem értik.
We discuss the effectiveness of development cooperation fairly often.
Igen gyakran beszélünk a fejlesztési együttműködés hatékonyságáról.
Today, parallel trade very often takes place on the Internet on a variety of sites.
Ma a párhuzamos kereskedelem igen gyakran az interneten, weboldalak sokaságán zajlik.
The protective equipment is very often left at home or just not available at all.
A védőfelszerelést igen gyakran otthon hagyják, vagy az egyáltalán nem áll rendelkezésre.
(PL) Mr President, quite often in Parliament, we talk about different phobias and their detrimental social effects.
Elnök úr, itt a Parlamentben meglehetősen gyakran beszélünk különböző fóbiákról és ezek káros társadalmi hatásairól.
Although perhaps unwillingly, the West has rather often turned its attention away from events on the Korean peninsula.
Bár lehet, hogy nem szándékosan, a nyugat meglehetősen gyakran fordított hátat a Koreai-félszigeten zajló eseményeknek.
This type of violence is all too often one of the causes of female poverty, after health problems and job loss.
Az ilyen típusú erőszak - az egészségügyi problémák és az állásvesztés után- meglehetősen gyakran áll a nőket sújtó szegénység hátterében.

Példamondatok a(z) "as often as not" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThey are often as fearful of the lawyers as they are of the insurance companies.
Többnyire pont annyira rettegnek az ügyvédektől, mint a biztosítótársaságoktól.
EnglishOur Parliament has often emphasised the fundamental nature of the right to food.
Parlamentünk gyakran hangsúlyozza az élelmiszerhez való jog alapvető természetét.
EnglishCujo slunk under the porch, where he had often spent hot summer days in the past.
Cujo bekúszott a veranda alá, ahol oly sok forró nyári délutánt eltöltött valaha.
EnglishThe victims of this European legal anarchy are often small, innocent children.
Ennek az európai jogi anarchiának gyakran az ártatlan kisgyermekek az áldozatai.
EnglishThis question disregards two pieces of information, often for ulterior motives.
Ez a kérdés figyelmen kívül hagy két információt, gyakran be nem vallott okokból.
EnglishThose who reach the coast of Thailand are often treated in an inhumane manner.
Azoknak, akik elérik a thai partokat, gyakran van részük embertelen bánásmódban.
EnglishIt so happens that very often we fail to notice what our neighbours are doing.
Az történik, hogy nagyon gyakran nem vesszük észre, mit is csinál a szomszédunk.
EnglishSutton often referred to me as her little Viking.
Sarah elmesélte, hogy a nagyanyja gyakran úgy emleget, mint az ő pici vikingjét.
EnglishSlovak producers are often criticised with regard to the hygiene of foodstuffs.
A szlovák gyártókat gyakran kritizálják az élelmiszer-higiéniával összefüggésben.
EnglishThey'd drilled it at Hereford often enough, but never with real lives at risk.
Éppen eleget gyakorolták Herefordban, de soha egyikük élete nem múlt még rajta.
EnglishOr suppose the parents released him every so often as a reward for good behavior.
Vagy tegyük fel, hogy a szülei engedték ki néha-néha, jutalmul jó magaviseletéért.
EnglishAll this in done with (medicinal) products which are often harmful to human beings.
Teszik mindezt olyan (gyógy)szerekkel, amelyek sokszor károsak az emberre nézve.
EnglishHe dared not let his eyes stray too often in the direction of Mrs Blenkensop.
Nem merte szabadjára ereszteni a tekintetét, nehogy túl gyakran Mrs. Blenkensop
EnglishAdministering the common agricultural policy is often excessively complicated.
A közös agrárpolitika adminisztratív lebonyolítása gyakran rendkívül bonyolult.
EnglishRubbish is often found strewn around the streets and backyards in these districts.
E kerületekben az utcákon és a hátsó udvarokban gyakran látni elszórt szemetet.
EnglishOften in the hours that followed Carse found his gaze going up to the afterdeck.
A rákövetkező órákban Carse tekintete gyakorta bóklászott a felső fedélzeten.
EnglishEven if they are caught and convicted, they often receive very lenient sentences.
Még akkor is, ha elkapják és elítélik őket, gyakran nagyon enyhe büntetést kapnak.
EnglishMoreover, the criteria for custody are often not adequately regulated either.
Sőt, gyakran még a fogvatartás feltételei sincsenek megfelelő módon szabályozva.
EnglishI never laugh at death, no matter how often and regularly I am the cause of it.
Soha nem nevetek a halálon, bármilyen gyakran és rendszeresen idézem elő magam is.
EnglishOur debates about chemicals are too often conducted on a very irrational level.
A vegyi anyagokról folytatott vitánk túl sokszor irracionális szinten folyik.