angol-magyar fordítás erre a szóra: as far as I know

EN

"as far as I know" magyar fordítás

EN

as far as I know

volume_up
It sounds incredible, for I have not, as far as I know, an enemy in the world.
-Hihetetlenül hangzik, mert tudomásom szerint nincsenek ellenségeim.
The Taliban, as far as I know, have no ambitions beyond their borders.
Tudomásom szerint a táliboknak nincsenek saját határaikon túl terjedő ambícióik.
As far as I know, each Member State has such legislation in place.
Tudomásom szerint valamennyi tagállamban létezik ilyen jogszabály.

Példamondatok a(z) "as far as I know" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAs far as I know, they are no different from those of the fund's actuaries.
Amennyire én tudom, nem térnek el az alap biztosításmatematikusainak jelentésétől.
English(EL) Madam President, as far as I know, we allow each Commissioner 20 minutes.
(EL) Elnök asszony, tudomásom szerint minden biztosnak 20 percnyi idő jár.
EnglishAs far as I know, no country has put its initials on a single page of ACTA.
Információim szerint, egyetlen ország sem írta még alá az ACTA egyetlen oldalát sem.
EnglishAs far as I know, to date we have not had a European airline on a blacklist.
Tudomásom szerint eddig egyetlen európai légitársaság sem került fel a feketelistára.
EnglishThe Taliban, as far as I know, have no ambitions beyond their borders.
Tudomásom szerint a táliboknak nincsenek saját határaikon túl terjedő ambícióik.
EnglishThere are the resources which, as far as I know, come to over EUR 1 billion.
Megvannak a források amelyek, amennyire tudom, körülbelül 1 milliárd eurót tesznek ki.
EnglishHe's still doing that, as far as I know, at least chin-deep in the intrigues of Calimshan.
Amennyire én tudom, ma is ezzel foglalkozik nyakig merülve Calimshan intrikáiba.
EnglishSo far as I know, he and his wife are as respectable a couple as any in the county.
Amennyire én tudom, megyeszerte ismert és tisztes hírnek örvendő emberek.
EnglishAs far as I know, the final vote has not been taken on the Reul report.
Tudomásom szerint a Reul-jelentésről szóló végső szavazás még nem történt meg.
EnglishAs far as I know, Mrs Jordan Cizelj wanted to say something about this.
Ahogy tudom, Jordan Cizelj asszony mondani akart valamit ezzel kapcsolatban.
English'So far as I know, stuff like that's not part of the records the army keeps.'
Amennyire tudom, ilyesféle adatokat még nem őriznek az állampolgárról.
EnglishMr President, as far as I know, Mr Böge is a member of the CDU in Germany.
Elnök úr, tudomásom szerint Böge úr a németországi Kereszténydemokrata Unió (CDU) tagja.
EnglishIt sounds incredible, for I have not, as far as I know, an enemy in the world.
-Hihetetlenül hangzik, mert tudomásom szerint nincsenek ellenségeim.
EnglishBesides, so far as I know, you're the only Church Knight who still has a squire.
Ráadásul tudomásom szerint te vagy az egyház egyetlen lovagja, aki még saját fegyvernököt tart.
EnglishAs far as I know, we deal with those claims that have not been treated particularly well.
Tudomásom szerint a nem megfelelően kezelt igényekkel kapcsolatban intézkedések folynak.
EnglishAs far as I know she hadn't got anything against you, said Mrs. Oliver.
Amennyire kivettem abból, amit mondott, nincsen veled semmi baja válaszolta Mrs. Oliver.
EnglishThis next slide, that's the -- as far as I know -- the first digital bitmap display, 1954.
A következő dia, az -- már amennyire tudom -- az első digitális bitmap kijelző, 1954-ből.
EnglishPowers Hapgood was married and, so far as I know, had no serious problems with alcohol.
Powers Hapgood nős volt, és tudomásom szerint nem volt alkoholista.
EnglishAs far as I know, though, Commissioner, the Commission is independent of the Member States.
Amennyire tudom, biztos asszony, a Bizottság független a tagállamoktól.
EnglishAnd as far as I know none of the natives knew my address here.
És amennyire tudom, a helybeliek közül senki nem ismeri az én itteni címemet.