angol-magyar fordítás erre a szóra: as compared with

EN

"as compared with" magyar fordítás

EN

as compared with

volume_up
Compared to your regular friends, they are boring and dull, right?
Saját, régi barátaival összehasonlítva, unalmasak és buták, igaz?
But he was no wonder; not compared with this woman.
Õ azonban nem volt csoda ezzel a nővel összehasonlítva nem.
It was plain compared to most they had passed.
A többi ággal összehasonlítva ez szinte simának és dísztelennek tűnt.

Példamondatok a(z) "as compared with" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThis is peanuts compared to the EUR 30-35 billion Europe ought to be providing.
Ez semmi ahhoz a 30-35 milliárd euróhoz képest, amit Európának nyújtania kellene.
Englishimpor'tance compared with what is happening a hundred kilometres away at Hoa Binh.
Jelentéktelen ügy ahhoz képest, ami száz kilométernyire innét Hoa Binhben történik.
EnglishHamin himself used this analogy when he compared revolutionaries to cancer.
Hamin ezt a hasonlatot használta, amikor a forradalmárokat a rákhoz hasonlította.
EnglishIn 2009, I received a total of 2 392 such complaints, a 6% decline compared to 2008.
2009-ben összesen 2392 ilyen panaszt kaptam, 6%-kal kevesebbet, mint 2008-ban.
EnglishThey compared it to the day they learned the sad truth about Santa Claus.
Ahhoz a naphoz hasonlították, amikor megtudták a szomorú igazságot a Mikulásról.
EnglishAgain it was raining, though compared to yesterday's storm this was only a drizzle.
Ismét esett, noha ez csak afféle szemerkélés volt a tegnapi záporhoz képest.
EnglishFor all the rest was nothing compared to that old secret, that I had claimed her life.
Mert semmi más nem volt ahhoz a régi titokhoz mérhető, hogy az életére törtem.
EnglishStill, compared to what they had known for months, the silence was heavy.
Az elmúlt hónapokban megszokott helyzethez képest mégis súlyos volt ez a csend.
EnglishWhat are the benefits of the new system compared to existing screening methods?
Melyek az új rendszer előnyei a mostani átvizsgálási módszerekhez képest?
EnglishOthers can be seen to have failed when they are compared with their objectives.
Vannak olyan intézkedések, amelyeket kudarcnak lehet tekinteni célkitűzéseikhez képest.
EnglishBut Ellen Sarch's behavior had been pedestrian compared to that of her husband.
De Ellen Sarch viselkedése még így is kispályás volt a férjééhez képest.
EnglishChild mortality in Swaziland was 78/1000 in 1997, compared to 86/1000 now.
1997-ben Szváziföldön a gyermekhaladóság aránya 78/1000 volt, míg ma 86/1000.
EnglishIt is estimated that there is a 36% poverty level for women, compared with 11% for men.
A becslések szerint a nők körében 36, míg a férfiaknál 11%-os a szegénység aránya.
EnglishBelieve me, this is spacious now compared to a line B-52, Elliott asked.
- Higgyen nekem, ez tágas, ha a sima B-52-essel hasonlítja össze -mondta Elliott.
EnglishWe have varied legislation in the Member States, which cannot be compared.
A tagállamokban különböző jogszabályok érvényesek, amelyek nem hasonlíthatók össze.
EnglishMoney, that was the big question, particularly how it compared to his other offers.
A pénz; ez itt a nagy kérdés, különösképpen a többi ajánlathoz hasonlítva.
EnglishHow big Emaleth's feet looked compared to those small feet of the little woman.
Milyen nagynak látszott Emaleth lába a kicsi asszony pici lába mellett!
EnglishWikipedia exists in Spanish, but it's very small compared to the size of English.
A Wikipédia létezik spanyol nyelven is, de igen kicsi az angol nyelvű változathoz képest.
EnglishIt is indeed an enormous change compared to the archaic paper-based procedure.
Valóban hatalmas változás ez az archaikus, papíralapú eljáráshoz képest.
EnglishFirstly, there are still very few women in industry compared to the services sector.
Először is még mindig nagyon kevés nő van az iparban a szolgáltatási szektorhoz képest.

Hasonló fordítások a(z) "as compared with" szóra magyarul

with prepozíció
as határozószó
as kötőszó
as főnév