angol-magyar fordítás erre a szóra: as agreed upon

EN

"as agreed upon" magyar fordítás

EN

as agreed upon

volume_up

Példamondatok a(z) "as agreed upon" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI believe the principles we discussed then and agreed upon should be present here.
Véleményem szerint az akkor megbeszélt és elfogadott elveket most is be kell tartanunk.
EnglishThis division of labor, though largely agreed upon, was sometimes confusing.
Bár a megosztás megegyezéses alapon történt, mégis maradtak vitás pontjai.
EnglishI believe that this will cover the remainder of the agreed-upon sum.
Úgy vélem, ez talán fedezi a megegyezésünk szerinti összegből fennmaradó részt.
EnglishFor a moment, a single goal obsessed him--the fall-back site he and Erika had agreed upon.
Pillanatnyilag nem érdekelte más, mint a találkahely, amelyben megegyeztek Erikával.
EnglishKimura was waiting at the agreed-upon place, an inexpensive drinking establishment.
Kimura a megbeszélt helyen, egy olcsó kocsmában várta őket.
EnglishWe ignored your violation of the exile we agreed upon.
Eltekintettünk attól, hogy egyezségünket megtörve maga előjött a száműzetésből.
English- (ET) Several important matters were agreed upon in the Council.
- (ET) A Tanácsban számos fontos kérdésben megállapodásra jutottak.
EnglishThe important thing was that the signal being flashed to him was the agreed-upon code.
Fő az, hogy a villogó fény megfelelt a megbeszélt kódnak.
EnglishWould he remain alive to reach the rendezvous they'd agreed upon?
Vajon életben maradt, hogy ott lehessen a megbeszélt találkozón?
EnglishWhen the treaty is agreed upon, perhaps even before it is signed, you and Sasha will be brought out.
Mikor megegyeznek, de lehet, hogy még a szerzőődés aláírása előőtt, téged és Szását kiviszünk.
EnglishA few cases are disposed of, bonds reduced or forgotten, future dates agreed upon.
Néhány ügyet elhalasztanák, óvadékot csökkentenék vagy hatályon kívül helyeznek, jövőbeli időpontokban egyeznek meg.
EnglishAlready at the Stockholm Conference in 1972 the 'polluter pays' principle was established and agreed upon.
A "szennyező fizet” elvet már az 1972. évi stockholmi konferencián bevezették és elfogadták.
EnglishThe fee was previously agreed upon, Mr. Greerson, Mr. Neko.
Az árban korábban már megegyeztünk, Mr. Greerson és Mr. Neko.
EnglishGuidelines for Member States' employment policies in 1998 are agreed upon.
A találkozón megállapodás születik a tagállamok foglalkoztatási politikájára vonatkozó 1998. évi iránymutatásokról.
EnglishTherefore the first credibility test of our energy policy is delivering what we have already agreed upon.
Energiapolitikánk megbízhatóságának első próbája tehát annak teljesítése, amiben már megegyeztünk.
EnglishIndeed, I had thought that all the political groups in this House were agreed upon the resolution.
Valójában úgy gondoltam, hogy a tisztelt Ház valamennyi képviselőcsoportja egyetértett az állásfoglalással.
EnglishWhat is more, political guidelines making further progress on a number of points are agreed upon.
A résztvevők emellett számos témában a további előrelépéshez szükséges politikai irányvonalakról is megegyeznek..
EnglishWe will be looking to you Prime Minister to ensure that you will implement the Pact that was agreed upon last year.
Figyelemmel fogjuk követni, miniszterelnök úr, hogy végrehajtja-e a múlt évben kötött megállapodást.
EnglishAccordingly, no maximum CO2 emission value has been agreed upon for new power plants.
Ennek megfelelően az új erőművekre vonatkozóan nem került sor semmiféle megállapodásra a CO2-kibocsátás legnagyobb értékét illetően.
EnglishThis draft will take up all the points that we agreed upon before the conciliation that ended last week.
Ez a tervezet tartalmazni fogja az összes pontot, amelyekről a múlt héten befejeződött egyeztetés során megállapodtunk.

Hasonló fordítások a(z) "as agreed upon" szóra magyarul

upon prepozíció
Hungarian
agreed melléknév
as határozószó
as kötőszó
as főnév