angol-magyar fordítás erre a szóra: as a whole

EN

"as a whole" magyar fordítás

EN

as a whole

volume_up
On the whole, the name 'social package' is quite simply a misrepresentation.
Egészében véve a "szociális csomag” elnevezés egész egyszerűen megtévesztő.
As a whole, therefore, it should definitely be supported.
Egészében véve ezért kétségkívül támogatni kell.
He said: On the whole we got very little useful stuff out of her.
- Egészében véve persze nagyon kevés hasznosat tudtunk kiszedni belőle.

Példamondatok a(z) "as a whole" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI think that on the whole you have had a fortunate escape, said Sherlock Holmes.
Szerintem boldog lehet, hogy ilyen szerencsésen megúszta a dolgot mondta Holmes.
EnglishAnd all those men in their graves, the whole earth a graveyard, a funeral pyre.
És az a rengeteg férfi a sírban, az egész föld egy cinterem, egy halotti máglya.
EnglishThe Euro Zone is a pillar of stability for Europe and the whole global economy.
Az euroövezet a stabilitás pillére Európa és az egész globális gazdaság számára.
EnglishIt placed the well-being of humanity as a whole above that of any single human.
A szabály, ami az emberiség egészének jólétét a személyek érdekei fölé helyezte.
EnglishThat is the whole aim of the European semester on which we reached an agreement.
Ez a célja az európai szemeszternek, amelynek kapcsán megállapodásra jutottunk.
EnglishThe result of this is that we do not feel able to support the report as a whole.
Ennek eredményeképpen úgy érezzük, nem áll módunkban támogatni a jelentés egészét.
EnglishThe whole science of memetics is much maligned, much misunderstood, much feared.
A memetika egész tudományát erősen elferdítik, erősen félreértik, félnek tőle.
EnglishWe can electrify that whole strip of floor, bawled the Director in explanation.
Villamos áram van az egész padlósávban! üvöltötte az igazgató magyarázatképpen.
EnglishShe gives us peace and plenty so that we may spend our whole lives at our work.
Békét és jólétet nyújt nekünk, hogy egész életünket a munkánknak szentelhessük.
EnglishThere's a whole world down there, Mr. Grillo, about which we know next to nothing.
- Egy egész világ van odalenn, Mr. Grillo, amelyről mi szinte semmit sem tudunk.
EnglishI just want you to know, I totally get what you said about the whole trust thing.
Azt hiszem, ha visszajöttél, látod majd, milyen sokat jelentett nekem elnyerni.
EnglishOne day... someone like me... is gonna kill you... and your whole fucking race.
Egy nap... egy hozzám hasonló... meg fog ölni az egész rohadt fajtáddal együtt.
EnglishYou don't write for the whole world, and you don't write for ten people, or two.
Nem szabad az egész világnak írni, és nem szabad tíz embernek írni, vagy kettőnek.
EnglishThe bloody events of the night of 13 January stunned Europe and the whole world.
Január 13-a éjjelének véres eseményei Európát és az egész világot megdöbbentették.
EnglishBut Koga got himself kidnapped by the guy who we think is running the whole show.
Kogát azonban elrabolta az a fickó, aki szerintünk az egész showműsort irányítja.
EnglishLet the whole incident be a sealed book, and do not allow it to affect your life.
Kedvesen intett, aztán sarkon fordult, és egy pillanat alatt eltűnt a tömegben.
EnglishWe cannot place restrictions on small business that apply to Europe as a whole.
Nem alkalmazhatunk Európa egészére vonatkozó korlátozásokat a kisvállalkozásokra.
EnglishReturns TRUE (1) if the number does not return a whole number when divided by 2.
IGAZ értéket ad vissza, ha a szám 2-vel elosztva nem egész számot eredményez.
EnglishTo the best of my knowledge, the President's played a straight game the whole way.
Az elnök legjobb tudomásom szerint végig tisztességesen játszotta ezt a partit.
EnglishShe's got a whole platoon of them, and they've been following me for weeks now.'
Egy egész szakasznyira való van belőlük, és már hetek óta a nyomomban járnak.

Hasonló fordítások a(z) "as a whole" szóra magyarul

a névelő
whole határozószó
as határozószó
as kötőszó