angol-magyar fordítás erre a szóra: as a token

EN

"as a token" magyar fordítás

EN

as a token

volume_up
1. "of sth"
as a token
volume_up
vmi jeléül (nagyrabecsülés, hála)
as a token
volume_up
vmi zálogául (nagyrabecsülés, hála)

Példamondatok a(z) "as a token" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishBut I'll give you a sure token that I'm not just repeating groundless scandal.
De egy biztos bizonyítékát adom annak, hogy nem alaptalan pletykát ismétlek.
EnglishShe's going to be trading a token for some food and waiting happily and getting her food.
El fog cserélni egy zsetont ennivalóért, vár boldogan, és megkapja az ennivalót.
English'I think the best we can hope for is some token resistance,' Sparhawk replied.
Azt hiszem, legfeljebb jelképes ellenállásra számíthatunk a részükről felelte Sparhawk.
EnglishAlacrity came up with his lucky playing token, a racy little one-seater sky coupe.
Alacrity elővarázsolta apró szerencsekabaláját, egy helyre, együléses kis űrkupé-figurát.
EnglishBy the same token, free trade - the accelerated spread of free trade - is no solution.
Ugyanezen okból a szabadkereskedelem - illetve terjedésének sürgetése - nem megoldás.
EnglishBy the same token, though, there was no _need_ to take revenge on the rabbits.
Ebbl kiindulva ugyanakkor az sem volt feltétlenül szükséges, hogy bosszút álljak a nyulakon.
EnglishSo we need this Small Business Act and it must be more than just a token.
Szükségünk van a Kisvállalkozói törvényre, és annak nem szabad csak jelképesnek lennie.
EnglishAnd have everybody think I'm on the team because I'm some token player?
És mindenkivel elhitetni, hogy csapattag vagyok... csak azért, mert ott ülök a padon?
EnglishThis new budget line will therefore be included using a token entry (p.m.).
Ez az új költségvetési tétel ezért "p.m.” megjegyzéssel szerepel majd.
EnglishWell, by the same token there's only one thing worth fighting for, and that is justice.
Ugyanígy egyetlen dolog van, amiért érdemes meghalni, és ez az igazság.
EnglishInstead of kissing your nose, I tender you this token of my gratitude.
- Ahelyett, hogy megcsókolnám az orrod, felajánlom hálám jeléül e zálogot.
EnglishManfred and Gavenall hesitated, made a token protest, but quickly agreed.
Manfred és Gavenall haboztak egy kissé, de aztán gyorsan rábólintottak.
English(The Members rose and gave a standing ovation as a token of their solidarity)
(A képviselők felállnak, és tapssal fejezik ki szolidaritásukat)
EnglishA token force, at least, must be sent to the aid of their Elven allies, they argued.
Úgy érveltek, hogy legalább egy jelképes erőt küldeni kellene elf szövetségeseik megsegítésére.
English'But until that time pardon me, and in token of pardon ride with me, I beg.
- De addig bocsáss meg, s ennek jeléül ülj az én lovamra, kérlek.
EnglishMr President, please treat this as a small token of appreciation for your excellent work.
Elnök úr, tekintse ezt elismerésünk szerény, jelképes megnyilvánulásának kitűnő munkájáért.
EnglishThe green pearl, so he recalled, had been some sort of evil token.
Csak annyit tudott, hogy a zöld gyöngy valamiféle gonosz hatalommal bír.
EnglishBy the same token the open passageway let Kham listen to the radio traffic.
Ez egyben azt is jelentette, hogy a nyitott ajtón keresztül Kham hallgathatta a rádióforgalmazást.
English'This did not drop by chance: it was cast away as a token to any that might follow.
- Ez se hullott le véletlenül: azért dobta el, hogy jelt adjon vele annak, aki netán a nyomába ered.
EnglishIn her hands she held the infant Jesus, but also a napkin, the token of the Mater Dolorosa.
A gyermek Jézust tartotta a karján, de egy kendő is volt a kezében, a Mater Dolorosa jelképe.

Hasonló fordítások a(z) "as a token" szóra magyarul

a névelő
token főnév
as határozószó
as kötőszó
Hungarian