angol-magyar fordítás erre a szóra: as a consequence

EN

"as a consequence" magyar fordítás

EN

as a consequence

volume_up
as a consequence
As a consequence, the consumer would be better informed.
Ennek következtében a fogyasztók tájékozottabbak lennének.
As a consequence, EU imports of Brazilian beef have dropped dramatically.
Ennek következtében az EU Brazíliából származó marhahús-behozatala jelentősen lecsökkent.
As a consequence, a total of 30% of the EU's product lines have seen increased tariffs.
Ennek következtében az EU termékskálájának összesen 30%-ára megnövelt vámtarifa vonatkozik.

Példamondatok a(z) "as a consequence" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishOtherwise they'd look for omens everywhere and as a consequence become paralyzed.
Különben állandóan sugallatokra lestek volna, ami azután megbénította volna őket.
EnglishThe logical consequence of this is that pollution will increase in the region.
Ebből logikusan következik, hogy a térségben növekedni fog a környezetszennyezés.
EnglishThe consequence of that would be that he could prolong the procedure indefinitely.
Ez azzal a következménnyel járna, hogy meghatározatlan ideig húzhatná az eljárást.
EnglishThat is probably a consequence of irresolute policy and too much bureaucracy.
Ez valószínűleg a határozatlan politika és a túl nagy bürokrácia következménye.
EnglishIt is rather a consequence of insufficient education and lack of experience.
Ez inkább a nem megfelelő oktatásnak és a tapasztalatlanságnak a következménye.
EnglishViolations of the fundamental rights of citizens cannot remain without consequence.
Az állampolgárok alapvető jogainak sérelme nem maradhat következmények nélkül.
EnglishHe wasn't some peasant-private who could smash his head with no consequence .
Holmi paraszt-közlegénynek, akivel a hadsereg semmit sem veszít, ha betöri a fejét?
EnglishHowever, that is not the only consequence if this directive is not adopted.
Mindazonáltal, nem ez lenne az irányelv el nem fogadásának egyetlen következménye.
EnglishAnd this is a consequence of the fact that these new technologies tend to be digital.
Ez annak a következménye, hogy ezek az új technológiák többnyire digitálisak.
EnglishThis is the consequence, you see, Madam, of marrying a daughter, said Elizabeth.
- Látja, mama, így jár az, aki férjhez adja a lányát - mondta Elizabeth.
EnglishAs a consequence, it has not been possible to achieve the desired regulatory aims.
Következésképpen nem lehetett megvalósítani a kívánt szabályozási célokat.
EnglishIt can also be a consequence of industry, tourism, and urban development.
Ezen kívül van ilyen hatása az iparnak, a turizmusnak és a városfejlesztésnek is.
EnglishThis is a direct consequence of the mistakes made in negotiating the financial framework.
Közvetlen következménye ez a pénzügyi keret tárgyalása során elkövetett hibáknak.
EnglishThe fire will be an unfortunate consequence of an unattended oi: lamp.
A tűz egy szerencsétlen baleset lesz, egy őrizetlenül hagyott olajlámpás okozza.
EnglishThat is the logical consequence of the entry into force of the Treaty of Lisbon.
Mindez a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének logikus következménye.
EnglishVautrin is a man of consequence, who transacts a good deal of business.
Így hát Vautrin úr tekintélyes ember, és komoly üzleteket bonyolít le.
EnglishYour first death is done, and as a consequence your skills - your powers - have burgeoned.
Első halálod megvolt, s következményeként képességeid, hatalmad megnövekedtek.
EnglishOne consequence could be to extend the future accession negotiations.
Ennek egyik lehetséges következménye a csatlakozási tárgyalások meghosszabbítása.
EnglishAs a consequence, every Member State has a veto over the 2012 budget.
Következésképpen minden tagállamnak a 2012. évi költségvetésről kell szavaznia.
EnglishThe consequence of that return and that failure was the task before him.
A lány elcsigázottnak tűnt és reszketett, de nem hagyta, hogy elhallgasson.

Hasonló fordítások a(z) "as a consequence" szóra magyarul

consequence főnév
a névelő
as határozószó
as kötőszó
as főnév