EN

as {határozószó}

volume_up
--as everybody in the entire world can say in English.
ahogy ezt mindenki el tudja mondani angolul.
And then the fire that consumed her reached out for Sivrak, engulfing him too as-
Aztán a pusztító tűz Sivrak felé csapott, és elnyelte őt is, ahogy
ahogy előkapta és aktiválta a pisztolyt.
My family has a traditional interest in such matters as-
A családom tradicionálisan érdeklődik az olyan dolgok iránt, mint például
You see, this Sinter is every bit as terrible a human being as— A warning frown.
Tudja, ez a Sinter pontosan olyan rettenetes fickó, mint...
No wonder ie w'as so willing to send me off around the world looking for it!
Nem csoda, hogy olyan könnyen engedett el világ körüli útra, hogy megkeressem!
King Throbius spoke gently: “As Falael will attest, my patience knows a limit.
Throbius király Twiskre nézett, és halltan megjegyezte: - Ahogyan azt Falael is tanúsíthatja, az én türelmemnek is van határa.
I shall compel no man's conscience, but as it is written in Holy Writ-'as for me and my house, we will serve the Lord.'
Senki lelkiismeretének nem kívánunk parancsolni, ám ahogyan a Szentírásban áll: jómagam és a házam népe az Urat akarjuk szolgálni.
If the Kolder have certain powers÷as we believe that they do÷they could stalk me or any such as me, as the hounds hunted us by scent on the moors.
Ha Koldernek van bizonyos ereje... mint ahogyan hisszük, hogy van... akkor ők felismerik az olyanokat, mint én, mint a kutyák a szagokról a mocsárban.
'For there is always war along the Border -as I know.'
- Amennyire tudom, a határok mentén mindig van háború.
as
HU

as {főnév}

volume_up
1. "római rézpénz", történelem
volume_up
as {fn} (asses, Roman coin)
Jelentem, hogy A.S. ma reggel megérkezett New Yorkból.
Reporting on A.S. arrived this morning from New York.
Paul Valéry-t idézve kezdtem; engedjék meg, hogy Paul Valéry egy verssor-idézetével fejezzem is be: 'Tu n'as que moi pour contenir tes craintes!'.
I began by quoting Paul Valéry; permit me to finish by citing a verse by Paul Valéry as well: 'Tu n'as que moi pour contenir tes craintes!'.
A Ponant és a Carré d'as túszainak szabadon bocsátása érdekében tett intézkedések azt mutatják, hogy megvannak az eszközeink a hatékony fellépéshez, feltéve, hogy az akarat is megvan.
What was done for the recent release of the hostages on the Ponant and the Carré d'as shows that we have the means for effective action, provided that the will is there.

Szinonimák (angolul) a(z) as szóra:

as