angol-magyar fordítás erre a szóra: artisan

EN

"artisan" magyar fordítás

EN

artisan {főnév}

volume_up
The Artisan Battalion has left the Manse and is marching to Five Points.
Az Iparos zászlóalj elhagyta Palotást, és Ötöscsúcs felé tart.
A burly Sikh artisan thrust forth his bearded head.
Egy vastag, szikh iparos kidugta szakállas fejét.
I led the survivors from High Fort down to Brans Keep, where we were attached to the Artisan Battalion.
A Felső Erődből a Korpás Toronyhoz vezettem a menekülteket, ahol csatlakozott hozzánk az Iparos Dandár is.
There are some very wealthy artisan families that live off sales to Trantor alone.
- Van egynéhány kézműves család, amelyik csakis a Trantorra szállít, és szépen meggazdagodott ezen az üzleten.
Most had been shopkeepers, tradesmen, artisans, or laborers for the same amount of time as he had been a smith.
A zömük legalább olyan rég volt boltos, kereskedő, kézműves vagy munkás, mint amióta ő űzte a kovácsmesterséget.
After their persecution then, many knights of the Temple must have joined those artisan confraternities, fusing the myth of avenging Hiram with the determination to avenge Jacques de Molay.
Az üldöztetés után bizonyára sok templomos lovag lépett be az ilyen kézműves-testvériségekbe, összemosva Hiram megbosszulásának mítoszát a Jacques de Molay megbosszulásáéval.

Példamondatok a(z) "artisan" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThey have captured the Artisan Battalions standard, Ahlrada Ahn said, pointing.
Megszerezték az Iparosok lobogóját mutatott előre Ahlrada Ahn.
EnglishThe Artisan Battalion has left the Manse and is marching to Five Points.
Az Iparos zászlóalj elhagyta Palotást, és Ötöscsúcs felé tart.
EnglishThere are some very wealthy artisan families that live off sales to Trantor alone.
- Van egynéhány kézműves család, amelyik csakis a Trantorra szállít, és szépen meggazdagodott ezen az üzleten.
EnglishI led the survivors from High Fort down to Brans Keep, where we were attached to the Artisan Battalion.
A kapu nyitva állt, a Kereskedő zászlóalj egy százada adta az őrséget.
EnglishHe was like a piece of porcelain: a glazed façade onto which a nonchalant artisan had scrawled a few lines.
Olyan volt, mint valami porcelán: csillogó felület, amelyre a művész csak néhány vonalat húzott.
EnglishIt is in fact very difficult to control any kind of self-employed worker, artisan or small entrepreneur.
Az önfoglalkoztatók, mesteremberek vagy kisvállalkozók ellenőrzése valójában rendkívül nehéz feladat.
EnglishI led the survivors from High Fort down to Brans Keep, where we were attached to the Artisan Battalion.
A Felső Erődből a Korpás Toronyhoz vezettem a menekülteket, ahol csatlakozott hozzánk az Iparos Dandár is.
EnglishA burly Sikh artisan thrust forth his bearded head.
Egy vastag, szikh iparos kidugta szakállas fejét.
EnglishAt Fort Shake is the Harridict Brigade, with the Artisan Battalion encamped outside the Manse - more exercises.
A Rezgő Erődnél van a Héja Zászlóalj, az Iparos Zászlóalj pedig a Paplaknál táborozik szintén hadgyakorlaton vannak.
EnglishAs a result of the fact that the authorities in the regions have a great deal of leeway in their decision making, they can meet the needs of smaller and artisan butchers' shops in individual cases.
Miután a régió hatóságai jelentős mozgástérrel rendelkeznek a döntéshozatalban, az egyes esetekben meg tudnak felelni a kisebb hentesüzemek igényeinek.
EnglishAfter their persecution then, many knights of the Temple must have joined those artisan confraternities, fusing the myth of avenging Hiram with the determination to avenge Jacques de Molay.
Az üldöztetés után bizonyára sok templomos lovag lépett be az ilyen kézműves-testvériségekbe, összemosva Hiram megbosszulásának mítoszát a Jacques de Molay megbosszulásáéval.

Szinonimák (angolul) a(z) artisan szóra:

artisan