angol-magyar fordítás erre a szóra: artillery

EN

"artillery" magyar fordítás

EN

artillery {főnév}

volume_up
1. katonai
...after Serb artillery massacred people waiting in lines for bread.
...miután a szerb tüzérség kenyérre váró embereket mészárolt le.
That put them inside artillery range, and that made the job serious.
Ezzel a tüzérség hatótávolságán belülre kerültek, ami gyökeresen megváltoztatta a helyzetet.
There were around 500 people in the hospital at the time it was bombarded by artillery.
Nagyjából 500 ember tartózkodott a kórházban, amikor a tüzérség lebombázta.

Példamondatok a(z) "artillery" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe thunder was heavy artillery in the sky; this was a gigantic rifleshot blast.
A villámlás az ég nehéztüzérsége - ez azonban óriás puska dörrenésének hangzott.
EnglishThen more artillery shells started landing, called in directly on Five Zero.
Ekkor újabb tüzérségi lövedékek csapódtak be, láthatóan egyenesen az 50-esre irányozva.
EnglishHis regiment had enjoyed initial success, then had been hammered by a storm of ar­tillery.
Az ezrede eleinte sikereket ért el, de aztán elkalapálta őket egy tüzérségi vihar.
EnglishAnd artillery rockets that wiped out our artillery support almost immediately.
És rakétaütegek, amelyekkel szinte azonnal elseperték a tüzérségünket.
EnglishThere were around 500 people in the hospital at the time it was bombarded by artillery.
Nagyjából 500 ember tartózkodott a kórházban, amikor a tüzérség lebombázta.
EnglishYou may commence firing, Colonel, Sinyavskiy told his artillery commander.
Tüzet nyithatnak, ezredes mondta Szinyavszkij a tüzérsége parancsnokának.
EnglishThey also shelled you with heavy artillery fire and with at least one railway gun.
S ráadásul nehéztüzérséggel és legalább egy sínen gördülő nehézlöveggel is lőtték az embert.
EnglishThe Alpha Group soldiers had to take cover and wish they had artillery.
Az Alfa csoport katonái fedezékbe húzódtak, és nagyon örültek volna, ha van tüzérségük.
EnglishWhat worried Bondarenko and Aliyev most was the lack of ar­tillery.
Ami Bondarenkót és Alijevet a legjobban zavarta, az a tüzérség hiánya volt.
EnglishNot so much as a single rifle round, much less a barrage of artillery.
Még egy puskalövés sem dördült, tüzérségi támadásról nem is beszélve.
EnglishAgainst these assailants' artillery, the handgun might as well have been a stick.
Ezek ellen a szörnyetegek ellen egyébként sem érne semmit.
EnglishThat put them inside artillery range, and that made the job serious.
Ezzel a tüzérség hatótávolságán belülre kerültek, ami gyökeresen megváltoztatta a helyzetet.
EnglishFor certain, they call in artillery fire with great skill.
Az is tény, hogy nagyon ügyesen éltek a tüzérségi támogatás nyújtotta lehetőséggel.
English...after Serb artillery massacred people waiting in lines for bread.
...miután a szerb tüzérség kenyérre váró embereket mészárolt le.
EnglishCan we expect more artillery support? he asked his commander.
Számíthatunk további tüzérségi támogatásra? kérdezte a parancsnokától.
EnglishSo far, the only fire we've taken has been indirect artillery, and we've counterbatteried that to death.
Eddig csak a tüzérségük támadott minket, de azt az ellenütegeinkkel megsemmisítettük.
EnglishS-6 wants you to button up and use plenty of artillery.
P6 azt szeretné, hogy te is készülj fel, és fokozd a tüzérségi előkészítést.
EnglishHe wants more artillery but there isn’t any more artillery.
Erősebb tűztámogatást kér, de ha egyszer nincs több tüzérségünk.
EnglishAlso you have divisional artillery and a battalion of tanks and many spare parts.
Azonkívül van az embernek hadosztálytüzérsége, egy harckocsizó zászlóalja, meg mindenféle kiegészítő alakulata.
EnglishI want minute-to-minute information of the approaching Chinese formations-especially their artillery.
Friss információra van szükségem a közeledő kínai alakulatokról, különösen a tüzérségükről.

Szinonimák (angolul) a(z) artillery szóra:

artillery