EN

artificially {határozószó}

volume_up
artificially
These -- this artificially induced consumerism -- I think it's atrocious.
Ezek-- csak mesterségesen kreált fogyasztói magatartás-- pocsékok.
Experience shows that it is not possible to create a common identity artificially.
A gyakorlat azt mutatja, hogy mesterségesen nem lehet közös identitást alkotni.
It is artificially attempting to appeal to national pride.
Mesterségesen megpróbál a nemzeti büszkeséghez folyamodni.

Példamondatok a(z) "artificially" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishExperience shows that it is not possible to create a common identity artificially.
A gyakorlat azt mutatja, hogy mesterségesen nem lehet közös identitást alkotni.
EnglishThe Battery was an artificially cleared plateau with battlements set with cannon.
A bástyakert mesterséges tisztás volt, csipkeorom-zatú fallal s a falba ékelt ágyúval.
EnglishOne might have attempted to show that these things were artificially arranged?
- Nem próbálhattak volna azzal előállni, hogy az egé szet mesterségesen megrendezték?
EnglishThese -- this artificially induced consumerism -- I think it's atrocious.
Ezek-- csak mesterségesen kreált fogyasztói magatartás-- pocsékok.
EnglishWe keep their internal secretions artificially balanced at a youthful equilibrium.
Belső elválasztású mirigyrendszerüket mesterségesen egyensúlyban tartjuk, mintha fiatalok lennének.
EnglishChina has set its currency at an artificially low level to make its goods cheaper still.
Kína mesterségesen alacsonyan tartja a valutája árfolyamát, hogy még olcsóbbá tegye termékeit.
EnglishI've taken two pictures here and I've made them artificially symmetrical.
Készítettem itt két fotót, és szimmetrikussá alakítottam őket.
EnglishAn alcohol-based synthetic, artificially reproducing a floral scent.
Egy alkohol alapú vegyület, amely növényi illatot áraszt magából.
EnglishAs a general rule I believe that the state should not artificially support business.
Alapjában véve úgy gondolom, hogy az államnak nem kell mesterségesen támogatnia bizonyos vállalkozásokat.
EnglishHis voice had lightened, become almost artificially casual.
- Az öregember hangja ellágyult, szinte mesterkélten hétköznapivá vált.
EnglishBecause of that, what- ever outrages he held were artificially magnified.
Ennélfogva minden kirohanása mesterkélten eltúlzott volt.
EnglishThese two reasons explain the artificially high increase on return on investment during the IP.
A beruházások megtérülésének a VI alatt tapasztalt mesterségesen magas szintjét e két ok magyarázza.
EnglishDespite this and other agreements, an impression of crisis in the EU was created artificially.
Ezen és több más megállapodás ellenére is mesterségesen azt a látszatot keltették, hogy az EU válságban van.
EnglishIt is artificially attempting to appeal to national pride.
Mesterségesen megpróbál a nemzeti büszkeséghez folyamodni.
EnglishWhen it comes to fraud and artificially inflating the budget, he could even teach the Greeks a thing or two!
A csalás és a költségvetés mesterséges növelése terén még taníthatna is egyet s mást a görögöknek!
EnglishIt is to create, artificially and dogmatically, a twenty-eighth political space that is only virtual.
A cél egy huszonnyolcadik, kizárólag virtuálisan létező politikai tér mesterséges és dogmatikus megteremtése.
EnglishOnly weak governments go to such lengths to preserve their artificially obtained corrupt power and wealth.
Csak gyenge kormányok merészkednek idáig jogtalan módon megszerzett korrupt hatalmuk és vagyonuk védelmében.
EnglishThis policy of artificially restricting food production is now having drastic consequences for the whole of Europe.
Az élelmiszertermelés mesterséges korlátozása immár drámai következményekkel jár egész Európa számára.
EnglishThere is no question, then, of retaining or artificially bringing back the bulk of the shipbreaking market to Europe.
Ezért a hajóbontási piac nagy részének megtartása vagy mesterséges visszahozása Európába nem kérdés.
EnglishNo artificially induced high, no matter how pleasant it might be, had ever seemed worth the loss of control that went along with it.
Elrugaszkodott képzeletem fékevesztve szökdécsel az időközönként rám törő őrültségben.

Szinonimák (angolul) a(z) artificially szóra:

artificially
artificial
artificial insemination
English