angol-magyar fordítás erre a szóra: artifact

EN

"artifact" magyar fordítás

EN

artifact {főnév}

volume_up
1. régészet, amerikai angol
artifact (és: artefact)
artifact (és: artefact)
volume_up
használati eszköz {fn} (régi korokból visszamaradt)
We don't have such an artifact for the Indus script.
Nincs ilyen tárgyi lelet az Indus-völgyi írással kapcsolatban.

Példamondatok a(z) "artifact" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe instant the probe passed within the horizon of the artifact, it-
Abban a pillanatban, ahogy a szonda a feketetest felszínéhez ért, az váratlanul...
EnglishHe put the artifact in his pocket, then laid his hand on Toshio's shoulder.
Orley zsebre vágta a kis tárgyat, és Toshio vállára tette a kezét.
EnglishThe discovering GCU was still reporting no change in the artifact.
A felfedezést jegyz ÁKE semmiféle változást nem jelentett a vizsgált test státuszában.
EnglishSo far the sarcastic Tymbrimi artifact had been unable to cozen out an answer.
Eddig a cinikus tymbrimi gépezet sem volt képes választ találni a valamennyiüket foglalkoztató kérdésre.
EnglishI had to protect you from a potentially— By destroying an ancient artifact?
- Kötelességem megvédeni téged minden potenciálisan...
EnglishBut the point is that Special Circumstances thinks she might know something about the artifact.
A Rendkívüli Körülmények szerint hasznos információval szolgálhatna.
EnglishOne artifact doesn't tell us anything--how many shapes are there that a knife could be designed in?
Egy mesterséges tárgy semmit sem mond nekünk hányféle formára lehetne megtervezni egy kést?
EnglishAnd of course the principal celebrities - the star and the artifact - were the most off-stage of all.'
És a f attrakció, a csillag és a gömb, nos, ezek voltak mind közül a legelérhetetlenebbek.
EnglishIf you gave back every stolen artifact... from a museum... you'd be left with an empty building.
Ha visszavinnétek minden ellopott kincset... a múzeumokból... akkor csak egy üres épület maradna.
EnglishOnce we emptied that chamber, and cleaned and prepared it, we stored our own artifact there.
Egyébként azt a bizonyos helyiséget kiürítettük, kitakarítottuk, és most a saját céljainkra használjuk.
EnglishIt was odd to think that the artifact had crossed light-years.
Furcsa volt a gondolat, hogy ez a dolog fényéveket utazott ide.
EnglishAzriim nodded, and Serrin took the living artifact in his hands.
Azriim bólintott, és Serrin megfogta az élő varázsereklyét.
EnglishWe don't have such an artifact for the Indus script.
Nincs ilyen tárgyi lelet az Indus-völgyi írással kapcsolatban.
English'An artifact,' Tishlin said, sitting back in the seat.
- Egy fekete test - felelte Tishlin, és hátradlt a székén.
EnglishIt is an authentic Egyptian artifact-not quite a relic, but an artifact most certainly-from the period of the Later Decline.
Egyiptomi, és ha nem is ereklye, nevezhető apró műtárgynak, a Végső Hanyatlás korából.
EnglishWe have a very important artifact, brought with the Calvinians from the planet Earth, Plussix said.
- Van a birtokunkban egy nagyon fontos tárgy amely a Föld nevű bolygóról érkezett a calviniakkal - mondta Plussix.
EnglishTo him, aminieball from Shiloh is just an artifact.
Számára egy 'Minié' golyó Shiloh-ból csak egy műtárgy.
EnglishThere's no trillion-year-old sun-cinder this time, but an apparently identical artifact is just sitting there.'
Ezúttal nincs trillió éves napmatuzsálem, de egy szinte teljesen ugyanolyan objektum ül az rben, és vár.
EnglishI have now just confiscated a rather curious artifact.
EIkoboztam egy igen különös tárgyat Mr. Pottertől.
EnglishThe artifact was a little over fifty kilometres in diameter.
Az átmérje durván ötven kilométer lehetett.

Szinonimák (angolul) a(z) artifact szóra:

artifact
English