EN

articulated {melléknév}

volume_up
1. közlekedés
articulated
volume_up
csuklós {mn} (jármű)
The Commission is not aware of worrying statistics in other European cities that use articulated buses.
A Bizottságnak nincs tudomása a többi olyan európai várossal kapcsolatos aggasztó statisztikai adatokról, ahol szintén csuklós buszokat használnak.
In this respect, it would be desirable for national legislation transposing the Directive to make provision for special training programmes for drivers of articulated buses.
Ebben a vonatkozásban kívánatos lenne, hogy az irányelvet átültető nemzeti jogszabály rendelkezzen a a csuklós buszok vezetőinek biztosított egyedi képzési programokról.
2. állattan
articulated
volume_up
ízelt {mn} (állat)
3. egyéb
articulated (és: articulate)
volume_up
tagolt {mn} (beszéd)
A music slowly articulated itself, clean and fine, and wholly unlike the great seamless and magnificent chorus which I had only just heard.
Lassú, tagolt zene volt, tiszta és elegáns, nem olyan mint az az egybefolyó, fenséges kórus, amelyet az imént hallottam.
that was no language at all, yet clearly articulated so that I could pick them out of the swarming design, written in blood and ink and soot:
nem is nyelv, mégis olyan tökéletesen tagolt, hogy könnyedén kifejthettem a vérrel, korommal, tintával írott, nyüzsögő indák közül az üzenetet:
In our opinion, we can only have a credible European energy policy if we develop a well-articulated system of interconnections between all the Member States.
Véleményünk szerint csak akkor lesz hitelt érdemlő európai energiapolitikánk, ha jól tagolt összekapcsolódásokat alakítunk ki az összes tagállam között.

Példamondatok a(z) "articulated" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAn articulated metal hand extended past the fog of years and pointed straight at him.
Egy szelvényezett fémkéz nyúlt át az évek homályán, és egyenesen őrá mutatott.
EnglishHis arms were encased in gleaming metal that was articulated in the style of antique armor.
Karjait csillogó fémlapok borították, hasonlóak az ódon, lovagi páncélzathoz.
EnglishThe wisdom of peasants was rarely articulated in such clear fashion.
A parasztok bölcsessége általában nem ilyen veretes beszédekben nyilvánul meg.
EnglishThe mouth articulated the lies; the body, it seemed, was doomed to signal the truth.
őbb mégis igaznak bizonyult: hogy a kínzó fejfájásra bekapkodhatott húsz aszpirint is naponta.
English'My go-kart has crashed, so please put me at the wheel of an articulated lorry'.
"Összetörtem a gokartom, kérem, hadd vezessek inkább kamiont!”
EnglishThe concept known as the 'Green New Deal' was articulated by the UN Secretary-General, Mr Ban Ki-moon.
A "zöld New Dealnek” nevezett koncepciót Ban Ki Mun ENSZ Főtitkár fogalmazta meg.
EnglishHe had thoughts of his own, but none that he could have articulated to the woman at his side.
Megvoltak a maga gondolatai, de egy sem olyan, amit közölhetett volna a mellette ülő lánnyal.
EnglishBarbara Linders had articulated the whole awful story, probably for the first time since it had happened.
A történtek óta talán először adta elő világosan az egész borzalmas történetet.
EnglishThat was a passionate and surprisingly well-articulated argument.
Ez egy szenvedélyes, és meglepően jól-artikulált érvelés volt.
EnglishHe was so angry he was shouting, and the shock of the articulated words made his staff shake.
Olyannyira haragos volt, hogy artikulált szavakat használt.
EnglishThe windshield crazed, dissolved, fell in upon us, and with it came both loose bones and articulated structures.
A szélvédő megrepedt, betört, és üvegszilánkkal vegyes csontok zuhantak ránk.
EnglishIt made a chuckling noise which contrived to be the most unsettling sound it had articulated so far.
Ez volt a leghátborzongatóbb hang, amit Genar-Hofoen hallott tle.
EnglishAt each of the forty launch silos was a heavy articulated truck.
A negyven siló mindegyike mellett egy-egy hosszú tréler állt.
EnglishHe articulated his own proposal that all persons of Negro blood return to their native continent.
Kifejezte azon óhaját, hogy minden személy, akiben van néger vér, térjen vissza saját kontinensére.
EnglishIts skull and jaws formed a cunningly articulated, harmless working model of a flesh-ripping machine.
Koponyája és két állkapcája egy ravaszul megszerkesztett marcangoló gépezet ártalmatlan modellje volt.
EnglishHe had, as usual, articulated their shared feelings.
A fiú, szokás szerint, kettejük közös érzelmének adott hangot.
EnglishThe big Hanomag articulated rig with its containerized cargo on the trailer behind was no different from all the others.
A nagy pótkocsis Hanomag a konténerszállítmányával semmiben sem különbözött a többitől.
EnglishSpeaking in slow, perfectly articulated syllables.
- Halkan, tökéletesen formált szótagokkal beszélt.
EnglishThis wasn't a thought she wanted to hear articulated in the Goodwife's pleasant but hopelessly prissy voice.
Nem akarta, hogy ez a gondolat megfogalmazódjék, méghozzá épp a ténsasszony kellemes, de hervasztóan finomkodó hangján.
EnglishVery carefully he articulated the question:
Nagyon gondosan artikulálva tette fel a kérdést:

Szinonimák (angolul) a(z) articulated szóra:

articulated
English
articulate
articulation