EN

articulate {melléknév}

volume_up
articulate (és: articulated)
volume_up
tagolt {mn} (beszéd)
But it was a less articulate voice than that which had come from the tree.
Nem volt olyan tagolt, mint az, mely a fából jött.
It was shocking to hear this dear articulate voice coming from a body which seemed burnt beyond all hope of life.
Döbbenetes volt a tiszta, tagolt hang abból a szinte halálra égett testből.
We represent and imitate all articulate sounds and letters, and the voices and notes of beasts and birds.
Előállítjuk és utánozzuk a tagolt hangokat és beszédet, s a négylábúak és madarak hangját és énekét is.
articulate
volume_up
tiszta {mn} (beszéd)
It was shocking to hear this dear articulate voice coming from a body which seemed burnt beyond all hope of life.
Döbbenetes volt a tiszta, tagolt hang abból a szinte halálra égett testből.
A music slowly articulated itself, clean and fine, and wholly unlike the great seamless and magnificent chorus which I had only just heard.
Lassú, tagolt zene volt, tiszta és elegáns, nem olyan mint az az egybefolyó, fenséges kórus, amelyet az imént hallottam.
articulate
What would Question Time be without our Irish colleagues and their effective and articulate contributions?
Mi lenne a kérdések órájával ír kollégáink, valamint hatékony és érthető hozzászólásaik nélkül?
articulate
volume_up
világos {mn} (beszéd)
She'd never in her life heard him so articulate as when he told her how it felt to be the Death-Boy.
Még soha életében nem hallotta olyan világos következetességgel beszélni bátyját, mint amikor elmesélte, hogyan vált a halál fiává.
Now that is a particularly -- that is a particularly adorable and articulate little boy, but what Cristine discovered is this is actually quite typical.
Ez egy kifejezetten imádnivaló és világos gondolkodású kisfiú, de Cristine azt fedezte fel, hogy ez a gondolkodás teljesen általános.
On the Hill, Lake was known as a bright and hardworking congressman who was articulate, fiercely honest, and loyal, conscientious to a fault.
Kormánykörökben éles elméjű, világos beszédű, lelkiismeretesen és keményen dolgozó, makulátlanul tisztességes és becsületes képviselőként tartották számon.

Példamondatok a(z) "articulate" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHis mouth kept opening and shutting in a violent effort to become articulate.
A szája kinyílt és becsukódott a heves erőfeszítéstől, hogy érthetően beszéljen.
EnglishFor several days now, we have enjoyed brilliant and articulate speakers here at TED.
Az elmúlt napokban ragyogó és magukat jól kifejező előadókat élveztünk itt a TED-en.
EnglishThe other States, too, are starting to articulate their claims more strongly.
Immár a többi ország is egyre határozottabban fogalmazza meg követeléseit.
EnglishI want to be received, if such a thing is possible, into the Coven of the Articulate.
Szeretném, ha befogadnál az Egyesült Bokorba, már ha egyáltalán lehetséges.
EnglishIn the chaos of grief and remorse that filled his mind it was the one articulate word.
A gyász és lelkiismeret-furdalás káoszában ez az egy értelmes szó töltötte be elméjét.
EnglishShe's thirtyeight, smart, articulate, quite pretty though she needs to drop fifteen pounds.
Harmincnyolc éves, okos, művelt, elég csinos, bár le kellene fogynia hat-hét kilót.
EnglishI never thought a woman could feel or articulate anything quite like this.
Sose gondoltam volna, hogy asszony ilyet mondhat vagy érezhet.
EnglishYou're far more articulate than most people I meet these days.
Mindenesetre sokkal kulturáltabbnak érzem, mint sok embert, akikkel manapság találkozom.
EnglishAn articulate, persuasive man, he could be depended upon to express his feelings candidly.
Értelmes, megnyerő ember volt, sosem rejtette véka alá érzéseit.
EnglishI couldn't articulate it, not in Greek, nor any tongue, nor even in my feverish thoughts.
Nem tudtam szavakba önteni, sem görögül, se más nyelven, még lázas gondolataim sem adhattak formát neki.
EnglishBut it was a less articulate voice than that which had come from the tree.
Nem volt olyan tagolt, mint az, mely a fából jött.
EnglishIt was shocking to hear this dear articulate voice coming from a body which seemed burnt beyond all hope of life.
Döbbenetes volt a tiszta, tagolt hang abból a szinte halálra égett testből.
EnglishIt is the way in which enlightened people communicate with one another and articulate themselves.
Ez az a mód, ahogyan a felvilágosult személyek egymással kommunikálnak, és ahogyan kifejezik magukat.
EnglishWhat would Question Time be without our Irish colleagues and their effective and articulate contributions?
Mi lenne a kérdések órájával ír kollégáink, valamint hatékony és érthető hozzászólásaik nélkül?
EnglishFor a reason Cale could not explain, hearing those words from Sephris reminded him of his attempt to articulate Fate.
Cale arra a napra gondolt, amikor próbálta megfogalmazni a sors mibenlétét.
EnglishThat Azad could be so much more than a mere battle, if it was used to articulate, to communicate, to define?
Hogy az Azad sokkal több lehetne, mint egyszerű harc, ha kifejezésre, kommunikációra... használnák?
EnglishWe represent and imitate all articulate sounds and letters, and the voices and notes of beasts and birds.
Előállítjuk és utánozzuk a tagolt hangokat és beszédet, s a négylábúak és madarak hangját és énekét is.
EnglishHe wanted to scream at the kid, but it would have been a stupid question even if he'd had time enough to articulate it.
Még szép, hogy hülye - csak egyetlen pillantást kell vetni azokra a szürkészöld szemekre.
EnglishI listened intently to this articulate wee man.
Feszült figyelemmel hallgattam ezt az értelmes aprócska embert.
EnglishIt's something I've never had to articulate before.
Ezt a dolgot ezelőtt sohasem kellett szavakkal kifejeznem.

Szinonimák (angolul) a(z) articulate szóra:

articulate
articulated
English
articulation