EN

artery {főnév}

volume_up
1. gyógyászat
A cucc egy artéria környékén van.
I looked down at her throat; at the pale blue of the artery beneath the flesh, suddenly visible as if she meant for me to see it.
A torkát néztem; hirtelen átkéklett a bőrön az artéria, mintha ő akarta volna, hogy lássam.
When we studied Graham's autopsy we discovered that he too had died of an aneurysm, or weakness of the artery wall.
Mikor áttanulmányoztuk Graham boncolási jegyzőkönyvét, láttuk, hogy őt is aneurizma, vagyis az artéria falának gyöngesége ölte meg.

Példamondatok a(z) "artery" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

English'Scouring plaque off artery walls, searching out tiny groups of cancer cells.'
- Letisztítják a méreganyagokat az érfalakról, és felkutatják a rákos sejteket.
EnglishHe lifted the chin of the blond one and went right for the big artery in the neck.
Mesterem fölemelte a szőke állat, és egyenesen a nagy érre nyomta a halálos csókot.
EnglishI pressed my fingertips to his throat, which was still warm, and felt for the artery.
Ujjammal a torka felé tapogatóztam, mely még meleg volt, és az artériát kerestem.
EnglishShe came over and sat next to me on the davenport and pointed the gun at my leg artery.
Mellém lépett, felült a díványra, s a lábam ütőerére szegezte a revolver csövét.
EnglishA mile farther on, he reached another major artery, the Great Western Road.
Egy mérfölddel távolabb újabb főútvonalhoz, a Great Western Roadhoz érkezett.
EnglishI brushed her thick black hair back from her neck and ran my thumb over the artery.
Félresöpörtem sűrű fekete haját a nyakától, és végighúztam hüvelykujjamat az artérián.
EnglishA doctor from Brazil said he had never seen anyone survive a carotid artery rupture.
Egy brazil doktor azt mondta, még soha senkit nem látott túlélni egy nyaki ütőér átszakadást.
EnglishAlways to be relied upon, whether it was a severed artery or an intoxicated parent.
Mindig lehet rá számítani, akár a kezét vágja el valaki, akár egy részeg szülőt kell megfékezni.
EnglishShe was kissing me, kissing the artery through which her own blood so violently flowed.
Szája megérintette a nyakamat, engem csókolt, az eret csókolta, amelyben az ő vére vágtatott.
EnglishHe automatically leaned ahead, stooping to protect his renal artery.
Reflexszerűen előrehajolt és összegörnyedt, hogy a vese verőerét védje.
EnglishThe carotid artery, then, I seemed to hear the Old Man's voice: but I rejected it.
Ott van a nyaki verőér suttogta bennem egy másik hang, ami leginkább az Öreg hangjára emlékeztetett.
EnglishYou didn't need either a dagger or a machete to cut a throat and sever a carotid artery.
A doki ekkor hirtelen témát váltott, és múltbeli ködös bűnei helyett sürgetőbb gondokra tért át.
EnglishSo the doctor said that he hit an artery, but he's gonna be okay.
De a doktor azt mondta, hogy nem olyan komoly és hogy rendbe fog jönni.
EnglishHe lowered the tips of his fingers to his carotid artery and felt his pulse — still racing.
Aztán lejjebb, a nyaki verőerére csúsztatta ujjait: pulzusa még mindig túl szapora volt.
EnglishI bent down to push two fingers into the side of his neck against the big artery.
Lehajoltam, és ujjammal megérintettem nyakán az ütőeret.
EnglishThat's what a heart attack is, Colonel, a blockage of a coronary artery.
Szívrohamnak hívják, ezredes, a szívkoszorúverőér elzáródását.
English'Pump up your blood pressure any further,' Dylan warned, 'and you'll pop a carotid artery.'
Hamarosan megüt a guta, ha így folytatod - figyelmeztette Dylan.
EnglishIf you kept on the diet, you'd definitely -- I know that you'd probably develop coronary artery disease.
Ha folytatta volna az étrendet, az valószínűleg szívkoszorúér elzáródással járt volna.
EnglishI wondered how long you last when your carotid artery is cut; not many minutes, presumably.
Azon tűnődtem, mennyi ideig élhet az ember, ha átvágták a nyaki ütőerét; valószínűleg néhány percig.
EnglishThe freeway was a concrete artery running through the flesh of the state.
A sztráda beton ütőérként futott végig az állam testén.

Szinonimák (angolul) a(z) artery szóra:

artery