EN

arrogant {melléknév}

volume_up
arrogant (és: prideful)
This text, which is of an arrogant and imperial nature, is not acceptable.
. - (FR) Ez az arrogáns és imperialista szöveg elfogadhatatlan.
I therefore expect an official apology and not the usual arrogant retort.
Ezért hivatalos bocsánatkérést várok Öntől, nem pedig a szokásos arrogáns választ.
The arrogant shadow adept had no idea of how he had been used.
Az arrogáns árnyadeptusnak fogalma sem volt, hogy csak egy bábu.
Also, he's arrogant, overbearing, self-important, and very sure of himself and his ability.
Azonkívűl öntelt, arrogáns, fontoskodó, és rettenetesen nagyra tartja a saját képességét.
'He was a smug, self-important, condescending, pompous, arrogant little man.'
- Mert egy öntelt, leereszkedő, bombasztikus, arrogáns féreg volt.
Ó, ezek az öntelt, pökhendi hazugságok!
You are even arrogant enough to attempt bartering with your betters.
Elég fennhéjázó még ahhoz is, hogy megpróbálj alkudozni a feletteseiddel.
They had known him in rarer times; when the chest had been broad, the pudenda arrogant, the flesh impressive whether naked or dressed.
Ismerték őt már jobb időkben is: amikor mellkasa domború volt, nemiszerve fennhéjázó, teste ruhában vagy anélkül is jó benyomást keltett.
We are of the opinion that this is an arrogant statement, as the right and opportunity to attend school are far from foregone conclusions in many EU Member States.
Mi azon a véleményen vagyunk, hogy ez egy fennhéjázó kijelentés, mivel az iskolalátogatáshoz való jog és ennek lehetősége számos EU-tagállamban messze nem előre eldöntött ügy.
And there was the formidable Timothy Hollingshed, wearing his innumerable titles on his face as he always did, arrogant bastard, and not a penny to his name.
És ott volt a rettenetes Timothy Hollingshed, a gőgös képével és a megszámlálhatatlan címével, pedig egy vasa sincsen a beképzelt szemétládájának.
In a few minutes, facing this man, about one foot taller, would be another face, proud, arrogant, topped by a khaki kepi adorned with two gold stars on the front.
Néhány perc, s ezzel az emberrel szemközt megjelenik egy másik arc, körülbelül egy lábbal magasabban, egy kevély gőgös arc, s egy kekiszín kepi, amelyet elöl két aranycsillag díszít.

Példamondatok a(z) "arrogant" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishOne, Karlmuth Hauntokh, was hairier, fatter, and more arrogant than the other.
Egyikük, Karlmuth Hauntokh, szőrösebb, kövérebb és jóval erőszakosabb volt a másiknál.
EnglishI therefore expect an official apology and not the usual arrogant retort.
Ezért hivatalos bocsánatkérést várok Öntől, nem pedig a szokásos arrogáns választ.
EnglishHe wasn't the least bit arrogant about his talent, and somehow that just made it worse.
A legkevésbé sem vágott fel tehetségével, de ettől csak még rosszabb volt Johnnak.
EnglishSometimes, she thought, he could be as infuriating as an arrogant child.
Néha Gwydion olyan dühítő tud lenni, gondolta Niniane, mint egy pimasz kölyök.
EnglishThere was a certain arrogant tone in his voice that irritated Sparhawk for some reason.
Volt a hangjában valami arrogancia, ami kifejezetten idegesítette Sparhawkot.
EnglishRaztan, the robed man said coldly, run your blade into this arrogant whore.
- Raztan, - szólt a taláros férfi hidegen. - szúrd le ezt a neveletlent.
EnglishHe realized how arrogant it sounded the moment the words left his mouthA god his tool?
Alig hagyták el a szavak a száját, rá kellett döbbennie, mennyire arrogánsan hangzottak.
EnglishGarp wrote that his mother never chose to be arrogant but was only arrogant under duress.
Garp megírta róla, hogy "pökhendisége nem született vele, csupán rákényszerítették"".
EnglishThink of the great English Cathedrals torn down to rubble by the arrogant King Henry.
Gondolj a nagy angol székesegyházakra, amelyeket leromboltatott a pökhendi Henrik király!
EnglishI didn't know him well, but he seemed to be a thoroughly unpleasant man, distant and arrogant.'
Nem ismerem valami jól, de nagyon kellemetlen embernek tűnt, ijesztően arrogáns.
EnglishIt's going to depend on just how arrogant Makova's feeling in the morning, however.'
Attól függ, mennyire arrogánsan adja elő magát holnap reggel Makova.
EnglishThis text, which is of an arrogant and imperial nature, is not acceptable.
írásban. - (FR) Ez az arrogáns és imperialista szöveg elfogadhatatlan.
English'He was a smug, self-important, condescending, pompous, arrogant little man.'
- Mert egy öntelt, leereszkedő, bombasztikus, arrogáns féreg volt.
EnglishThey were arrogant and indulgent by turns, and Mirelly-Lyra learned to obey them.
Felváltva viselkedtek arrogánsán és elnézően, Mirelly-Lyra pedig megtanult engedelmeskedni nekik.
EnglishHis whole universe was centered on the woman who stood arrogant and untouchable above him.
Világegyeteme középpontjában a lány állt dölyfösen, hozzáférhetetlenül.
EnglishYou are even arrogant enough to attempt bartering with your betters.
Elég fennhéjázó még ahhoz is, hogy megpróbálj alkudozni a feletteseiddel.
EnglishAlso, he's arrogant, overbearing, self-important, and very sure of himself and his ability.
Azonkívűl öntelt, arrogáns, fontoskodó, és rettenetesen nagyra tartja a saját képességét.
English--arrogant insubordination.
Féktelen temperamentuma volt... alkatilag alkalmatlan a beilleszkedésre.
EnglishShe's the old-fashioned kind, full of consideration for others but arrogant as the devil!
Ez az asszony olyan régimódi fajta, aki tekintettel van a többiekre, de iszonytatóan arrogáns.
EnglishIf you do not help me resist, Deucalion said, he is arrogant enough to succeed.
Elég arrogáns ahhoz, hogy sikerrel járjon, hacsak nem segítenek nekem, és nem akadályozzuk meg együtt.

Szinonimák (angolul) a(z) arrogant szóra:

arrogant
arrogance