EN

arrest {főnév}

volume_up
2. jog
No arrest, no indictment, no trial, no prison.
Nem lesz vádemelés, nem lesz letartóztatás, nem lesz se per, se börtön.
Not his arrest, his death, not even a birth certificate.
Halál, letartóztatás, de még születési anyakönyv se.
People under arrest are deprived of the possibility of participating in hearings.
A letartóztatás alatt álló embereket megfosztják annak lehetőségétől, hogy a meghallgatásokon résztvegyenek.
The scene of arrest, the scene of misidentification, the alibi location.
Az őrizetbe vétel, a téves azonosítás vagy az alibi helyszínén.
Még hogy őrizetbe vétel! mordult fel Moray.
He had protested the arrests, had gone to trial in each case, had been convicted of each offense, had been fined, but had served no jail time.
Tiltakozott az őrizetbe vétel ellen, az ügye bíró elé került, pénzbüntetésre ítélték, de börtönbe nem kellett bevonulnia.

Példamondatok a(z) "arrest" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThose and the scrap of paper in the victim's hand led to the suspect's arrest.
A bugyi és a blokk az áldozat kezében vezetett a gyanúsított letartóztatásához.
EnglishThe Commission does not think that we need to recast the European Arrest Warrant.
A Bizottság úgy gondolja, nem kell átdolgoznunk az európai elfogatóparancsot.
EnglishFour speculate that Farad Sinter is behind the arrest and trial of Hari Seldon.
Négy írásban a szerzők kijelentik: Farad Sinter áll Hari Seldon perének hátterében.
EnglishThe arrest of the criminals in question is not, I repeat, not a matter of concern.
A kérdéses bűnözők letartóztatása egyáltalán, ismétlem, egyáltalán nem fontos.
EnglishAnd- now, said Mitzi dramatically, you can arrest me and take me to prison!
És most fejezte be Mitzi drámaian most tartóztasson le engem, és vigyen börtönbe!
EnglishRemember how he'd roll over on his back if anyone said You're under arrest?'
Emlékszel, hogy fordult a hátára, ha valaki rászólt, hogy Le vagy tartóztatva?
EnglishCoulter's arrest, and the weather was stormy.
Mrs. Coulter letartóztatása előző éjszaka történt, az idő viharosra fordult.
EnglishNot exactly an arrest, but he decided to come with me to the British Embassy.
Annak azért nem nevezném, de úgy döntött, hogy velünk jön a brit követségre.
EnglishSince it remains a murder case, you will accompany us when we make the arrest.
Mivel ez továbbra is gyilkossági ügy, velünk fog tartani, amikor letartóztatjuk őket.
EnglishThe European arrest warrant is very important - in fact, of the utmost importance.
Az európai elfogatóparancs nagyon jelentős - tulajdonképpen a legjelentősebb - eszköz.
EnglishThe arbitrary arrest and conviction of Hu Jia has caused outrage throughout the world.
Hu Csia önkényes letartóztatása és elítélése világszerte felháborodást váltott ki.
EnglishThe rescue packages were only able to arrest the downward spiral in the short term.
A mentőcsomagok csak rövid távon voltak képesek a lefelé irányuló mozgást megállítani.
EnglishA military junta placed the party's leader, Aung San Suu Kyi, under house arrest.
A katonai junta házi őrizetbe vette a párt vezetőjét, Aung San Suu Kyit.
EnglishHis arrest is part of a wider trend in cracking down on human rights activists.
Letartóztatása az emberi jogi aktivisták ellen viselt átfogó harc része.
EnglishThe judge even insinuated that these could lead to a new arrest warrant.
A bíró még arra is célozgatott, hogy ezek újabb elfogatóparancshoz vezethetnek.
EnglishTo arrest or even to halt an apparition moving at such speed was scarcely practicable.
Arra nem is lehetett számítani, hogy ilyen sebességgel haladó járművet elcsípjenek.
EnglishIf proof were needed, we only have to look at the European Arrest Warrant.
Ha valakinek bizonyítékra van szüksége, nézze csak meg az európai elfogatóparancsot.
EnglishHe knew by profound instinct that Mr McKechnie would have heard about his arrest.
Ösztönösen érezte, McKechnie-nek hallania kellett a letartóztatásáról.
EnglishHe was quickly subdued, placed under arrest, charged with assault, taken away.
Gyorsan lefogták, testi sértés vádjával letartóztatták, aztán elvitték.
EnglishThis is indeed a case of collective expulsion because there was a collective arrest.
Itt valóban kollektív kiutasításról van szó, mivel kollektív letartóztatásra került sor.

Szinonimák (angolul) a(z) arrest szóra:

arrest
arrester