EN

arrangements {csak többes szám}

volume_up
Identification made, arrangements were begun for her burial.
Az azonosítás megtörtént, akárcsak az előkészületek a temetési szertartásra.
Hogy állnak a biztonsági előkészületek?
És a saját személyére vonatkozó előkészületek?

Példamondatok a(z) "arrangements" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishVoluntary arrangements have not succeeded in protecting people from tobacco smoke.
Az önkéntes intézkedéseknek nem sikerül megvédeni az embereket a dohányfüsttől.
English- the arrangements for financing the interregional body, including the centres;
- a régióközi szerv, ezen belül a központok finanszírozását biztosító intézkedések;
EnglishI can't use the copiers around the office, so we've had to make other arrangements.
Az irodai fénymásolót nem használhatom, ezért más megoldást kellett találnunk.
English- arrangements for the disinfection of any vehicle having to enter the farm,
- a telepre behajtani kényszerülő összes jármű fertőtlenítésének megszervezése,
EnglishI should like to say how pleased I am with the organisational arrangements.
El szeretném mondani, hogy mennyire elégedett vagyok a szervezeti megoldásokkal.
EnglishIt is possible to call one up in a hurry, but normally advance arrangements are made.
Ha gyorsan van rá szükség, lehet hívni őket, de jobb előre megbeszélni a dolgot.
EnglishI told my Communist friend that I would make definite arrangements later.
Azt mondtam kommunista barátomnak, hogy majd később beszéljük meg a részleteket.
EnglishOf course it is not an absolute rule but it concerns specific arrangements.
Természetesen ez nem egy abszolút szabály, de a különleges rendelkezéseket érinti.
EnglishUrdli knew where the crystal was being kept, and he knew the security arrangements.
Urdli tudja, hol őrzik a kristályt, és tud a biztonsági intézkedésekről is.
EnglishSECURITY ARRANGEMENTS FOR HIM DIFFICULT TO ASSESS WITHOUT FURTHER GUIDANCE.
IGÉNYEK PONTOSÍTÁSA ESETÉN TOVÁBBI FELDERÍTÉS PONTOSÍTHATJA A LEHETÕSÉGEKET.
EnglishYuri made his plane arrangements, packed his bags and went down to wait for the car.
Megrendelte a repülőjegyét, becsomagolt, és lement, hogy várjon az autóra.
EnglishThe same arrangements should apply to ventures supported by the European Investment Bank.
Ugyanez vonatkozzon az Európai Befektetési Bank által támogatott vállalkozásokra.
EnglishWhy is it then that those arrangements cannot be made with other countries?
Akkor miért van az, hogy az említett megegyezést más országokkal nem lehet elintézni?
EnglishSecurities settlement systems and financial collateral arrangements (debate)
Az elszámolások véglegessége és a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodások (vita)
English'Herr Qati, whatever arrangements you have in mind, we will be ready a day early.
- Herr Qati, bármire is készüljön, mi egy nappal hamarabb készen leszünk - felelte Fromm.
EnglishWomen are always asked the question: 'What childcare arrangements will you make?'
A nőknek mindig felteszik a kérdést: "Hogyan oldja meg a gyermekekről való gondoskodást?”
EnglishI have not made these extraordinary arrangements to trade puppet's banter.
- Nem azért tettem meg egy sor különleges intézkedést, hogy általánosságokat halljak.
EnglishCommissioner, I would suggest that the present arrangements are not working.
Biztos asszony, véleményem szerint a jelenlegi intézkedések nem működnek.
EnglishSuch arrangements could lead to mutually beneficial interdependence.
Az ilyen megállapodások kölcsönösen előnyös egymásrautaltságot eredményezhetnek.
EnglishHowever, I have reservations about the language arrangements to be established.
Ugyanakkor azonban fenntartásaim is vannak a létrehozandó nyelvi szabályokkal kapcsolatban.

Szinonimák (angolul) a(z) arrangement szóra:

arrangement