EN

arrangement {főnév}

volume_up
- ARRANGEMENT BETWEEN THE UNITED STATES AND THE COMMUNITY CONCERNING CHEESES ;
- az Egyesült Államok és a Közösség között a sajtokról létrejött megállapodás;
- ARRANGEMENT CONCERNING BEEF BETWEEN THE ARGENTINE REPUBLIC AND THE COMMUNITY ;
- Az Argentin Köztársaság és a Közösség között létrejött megállapodás a marhahúsról;
CONTENT OF ARRANGEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE COMMUNITY CONCERNING BEEF
Az Ausztrália és a Közösség között a marhahúsról létrejött megállapodás tartalma
A high entropy arrangement is one that there are many arrangements that look that way.
Egy nagy entrópiájú elrendezés az, amelyikben sok olyan elrendezés van, ami úgy néz ki.
Balensa was fairly tolerant of the arrangement, in that he'd ceded her most of the rest of the apt.
Balensa nem nagyon tiltakozott az elrendezés ellen, főleg, hogy cserébe megkapta a lakás szinte teljes maradék részét.
By arrangement with the police, very little was allowed to come out.
A rendőrséggel való megegyezés alapján alig szivárgott ki valami.
The second point was the arrangement whereby Parliament was to be more closely involved in the continuing development of the security provisions.
A második pont az a megegyezés volt, amely szerint a Parlamentnek szorosabban részt kellene vennie a biztonsági rendelkezések folytatódó fejlesztésében.
He had never before supposed that, could Wickham be prevailed on to marry his daughter, it would be done with so little inconvenience to himself as by the present arrangement.
Soha nem gondolta volna, hogy ha Wickhamet rá lehet is bírni a házasságra, ez olyan kevés áldozattal jár majd, mint az ajánlott megegyezés.
No, there would be an arrangement between the banks and the police.
Lehet, hogy van valami egyezség suba alatt a bankok és a rendőrség között.
arrangement

Példamondatok a(z) "arrangement" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI tried to appear unhappy with this arrangement when my mother explained it to me.
Megpróbáltam boldogtalan képet vágni, amikor anyám közölte velem a határozatot.
English- ARRANGEMENT BETWEEN THE UNITED STATES AND THE COMMUNITY CONCERNING CHEESES ;
- az Egyesült Államok és a Közösség között a sajtokról létrejött megállapodás;
EnglishI think it important to emphasise that this is not a very bureaucratic arrangement.
Fontosnak tartom kiemelni, hogy ez nem egy kifejezetten bürokratikus szabályozás.
EnglishCONTENT OF ARRANGEMENT CONCERNING BEEF BETWEEN NEW ZEALAND AND THE COMMUNITY
Az Új-Zéland és a Közösség között a marhahúsról létrejött megállapodás tartalma
EnglishFurthermore, the arrangement will apply to every country in the European Union.
Továbbá a szabályok az Európai Unió valamennyi országára érvényesek lesznek.
EnglishBy arrangement with Miss Blacklock, Sergeant Fletcher had the run of the house.
Fletcher engedélyt kapott Miss Blacklocktól, hogy azt csinálhat a házban, amit akar.
English- ARRANGEMENT CONCERNING BEEF BETWEEN THE ARGENTINE REPUBLIC AND THE COMMUNITY ;
- Az Argentin Köztársaság és a Közösség között létrejött megállapodás a marhahúsról;
EnglishFirstly, the general arrangement that applies to all beneficiary countries.
Az első az általános rendelkezés, amely minden kedvezményezett országra érvényes.
EnglishCONTENT OF ARRANGEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE COMMUNITY CONCERNING BEEF
Az Ausztrália és a Közösség között a marhahúsról létrejött megállapodás tartalma
EnglishCONTENT OF ARRANGEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE COMMUNITY CONCERNING CHEESE
Az Ausztrália és a Közösség között a sajtról létrejött megállapodás tartalma
EnglishWe have also tightened up the arrangement for the accommodation of ships in distress.
A veszélyben lévő hajók fogadásával kapcsolatos intézkedéseket is megszigorítottuk.
English- ARRANGEMENT BETWEEN CANADA AND THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY CONCERNING CHEESE ;
- az Európai Gazdasági Közösség és Kanada közötti levélváltás a sajtokról;
EnglishThis will enable King Casmir to make the best possible arrangement.”
Casmir király így a lehető legmegfelelőbb személyt választhatja ki számodra.
EnglishSuch denunciation shall take effect on the date of entry into force of this Arrangement.
Az ilyen felmondás e Megállapodás hatálybalépésének időpontjában válik hatályossá.
EnglishCONTENT OF ARRANGEMENT BETWEEN THE UNITED STATES AND THE COMMUNITY CONCERNING CHEESES
Az Egyesült Államok és a Közösség között a sajtokról létrejött megállapodás tartalma
EnglishIN ITS REPLY REGARDING THIS ARRANGEMENT , HUNGARY WILL MAKE THE FOLLOWING DECLARATION :
Erre a megállapodásra válaszolva, Magyarország az alábbi nyilatkozatot teszi:
EnglishThis optional arrangement is unacceptable and in conflict with EU competition rules.
Ez a választható eljárás elfogadhatatlan, és ellentétes az EU versenyjogi szabályaival.
English- ARRANGEMENT CONCERNING BEEF BETWEEN THE POLISH PEOPLE'S REPUBLIC AND THE COMMUNITY .
- A Lengyel Népköztársaság és a Közösség között létrejött megállapodás a marhahúsról.
EnglishFor which reason they felt it necessary to maintain the comical arrangement.
Ezért érezték úgy, hogy fenn kell tartaniuk ezt a nevetséges tákolmányt.
EnglishAnd are you now confident a sustainable long-term arrangement may be established?
Továbbá jelenleg biztos-e Ön abban, hogy fenntartható, hosszú távú rendezésre kerülhet sor?

Szinonimák (angolul) a(z) arrangement szóra:

arrangement