EN

to arouse [aroused|aroused] {ige}

volume_up
The choice is mine; whatever might arouse the least suspicion in the circumstances.
Azt a verziót választom, ami az adott körülmények között a legkevésbé kelt gyanút.
People accept what they know, but anything that is beyond their horizon arouses concern.
Az emberek azt fogadják el, amit ismernek, ami azonban a látókörükön kívül esik, az aggodalmat kelt bennük.
Egy idegen érdeklődést kelt.
to arouse (és: to raise)
Azt várjuk, hogy együttérzést ébreszt majd bennük.
This lack of transparency arouses genuine suspicion, which can only be diminished by consulting the public and the European Parliament.
Az átláthatóság hiánya komoly gyanút ébreszt, amelyet csak a polgárokkal és az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció révén lehet eloszlatni.
to arouse
volume_up
felizgat {i.} [közny.] (szexuálisan)

Példamondatok a(z) "to arouse" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishFor the moment- it would, I think, be unwise to arouse Anne Morisot's suspicions.
Egyelőre szerintem nem lenne bölcs dolog felébreszteni Anne Morisot gyanakvását.
EnglishThe choice is mine; whatever might arouse the least suspicion in the circumstances.
Azt a verziót választom, ami az adott körülmények között a legkevésbé kelt gyanút.
EnglishRegardless of what happens, we must remain there so as not to arouse suspicion.
- De függetlenül attól, mi történik, nekünk ott kell lennünk, hogy ne keltsünk gyanút.
EnglishTo act otherwise would be to arouse the distrust of certain Member States.
Ha másképpen járunk el, azzal bizalmatlanságot keltünk egyes tagállamokban.
EnglishI arouse suspicions, and besides, Europeans are coming into these waters.
Kezdenek gyanakodni, azonkívül az európaiak is ideszoktak ezekre a vizekre.
EnglishWerner Noth shook her a little, trying to arouse an atom of intelligence in her.
Werner Noth megrázta egy kicsit, megpróbált fölébreszteni benne egy szemernyi intelligenciát.
EnglishWe already know, however, that the issue will arouse great interest as well as controversy.
Mára tudjuk, hogy a kérdés nagy érdeklődésre tarthat számot, továbbá vitát vált ki.
EnglishWe often talk about ecological matters and this does not arouse any opposition.
Gyakran beszélünk ökológiai kérdésekről és ez nem szül ellenállást.
EnglishThe obscene and drunken boos and hisses did nothing to arouse enthusiasm.
A részeg, pimaszkodó megjegyzések sem tudták fölszítani a nézők kedvét.
EnglishWe must be aware of this, so that we do not arouse false hopes.
Ezzel tisztában kell lennünk annak érdekében, hogy ne tápláljunk hamis reményeket.
EnglishWas there a mummy that did not arouse in one some deep, cold fear of death?
Lehetséges, hogy egy múmia ne valami mélységes, jeges halálfélelmet plántáljon az ember szívébe?
EnglishI want a woman who will arouse my intellect as well as my loins.
OIyan nőt keresek, aki az intellektusomat is izgatja nemcsak az ágyékomat.
EnglishBesides, he was proud that he could arouse her so easily, so completely.
Különben is büszke volt magára, hogy ennyire fel tudja gerjeszteni a nála jóval fiatalabb nőt.
EnglishDylan was loath to give it, but refusal would arouse suspicion.
Dylan nem szívesen adta oda, de nem tehetett mást, mert azzal gyanút kelthetett volna.
EnglishThey did not come to Brussels to complain in order to arouse sympathy or ask for money.
Ők nem azért jöttek Brüsszelbe, hogy panaszkodjanak, hogy szimpátiát keltsenek vagy pénzt kérjenek.
EnglishHe attempted to arouse himself, but his wife restrained his hand.
Megkísérelte maga korrigálni a dolgot, de a felesége eltolta a kezét.
EnglishThe rules on liquids are ineffective and arouse great opposition.
A folyadékokra vonatkozó szabályok eredménytelenek és nagymértékű tiltakozást váltottak ki.
EnglishThere is one issue that, in principle, does not arouse any doubts.
Van azonban egy kérdés, amihez elvben semmi kétség nem férhet.
EnglishIf you arouse my furious temper, I'll poison your coffee with strychnine, and you'll die in the most awful agony.
Ha felbosszantasz, sztrichnint teszek a kávédba, és akkor megnézheted magad.
EnglishThe case continues to arouse fierce passions in this city.
Az eset továbbra is heves indulatokat szabadit fel városunkban.

Szinonimák (angolul) a(z) arousal szóra:

arousal