EN

arousal {főnév}

volume_up
2. "sexual"
arousal

Példamondatok a(z) "arousal" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHer skin began to redden, not just with bite-marks, but with arousal.
Ellen bőre teljesen kipirult, és nemcsak a harapás-nyomoktól, de a vágytól is.
EnglishWhitehead met it head-on: the hooded eyes were devoid of humor or arousal.
Whitehead hunyorgó szemében nyoma sem volt a jókedvnek vagy izgalomnak.
EnglishThe erotic arousal was so intense that he could do nothing to curb it.
Olyan érzéki izgalomba jött tőlük, amelyet semmivel sem bírt lehűteni,
EnglishShe tasted him, her vagina tingling, warm and wet with greater arousal.
Tess vaginája a növekvő izgalomtól forrón és nedvesen bizsergett, mintha tűzben égett volna.
EnglishHis arousal at this exhibition was absolutely plain even before he had his trousers down.
Még mielőtt levette a nadrágját, már terjesen egyértelmű volt, hogy ez az előadás mennyire felizgatta.
EnglishHe was on the verge of arousal when he started reading.
Ez utóbbitól már kifejezetten szédelgett, mire belekezdett az olvasásba.
EnglishSo the effect, very quickly, is it's a new kind of arousal.
Az eredmény, nagyon rövid időn belül, egy újfajta szexuális vágy.
EnglishSo you need the novelty in order for the arousal to be sustained.
Szükséged van az újdonságra, hogy a vágyat ébren tartsd.
EnglishArousal is still good because you are over-challenged there.
Az Izgalom még jó, mert ilyenkor túlzottan nagy a kihívás.
EnglishA rash of heat had appeared on his chest, further signal,, if any were needed, of his arousal.
Hőhullám jelentkezett hirtelen a mellkasán, izgalmának egy újabb jele, ha egyáltalán még szükség volt jelzésre.
EnglishIf there was any lust in his arousal it was narcissistic.
Ha ébredt is benne vágy, az inkább nárcisztikus volt.
EnglishThe problem is these are arousal addictions.
A probléma az, hogy ezek gerjedelem függőségek.
EnglishArousal addiction, you want different.
A gerjedelem függőség esetében mást akarsz.
EnglishBoys' brains are being digitally rewired in a totally new way for change, novelty, excitement and constant arousal.
A fiúk agyát digitálisan átprogramozzák egy teljesen új módon, változatosságra, izgalomra, és állandó szexuális gerjedelemre.
EnglishI could feel the Beetle's arousal,
A beszédén is éreztem, hogy be van gerjedve.
EnglishThe mere sight of a bared throat could bring about in me such a state of arousal that I became like an animal, incapable of language or restraint.
Egy csupasz torok látványa olyan izgalomba hozott, hogy makogó állattá vadultam, amely nem ismer tartózkodást.
EnglishHe got up from the bed, aware that his arousal probably seemed ridiculous to her now, but infuriated by her lack of reciprocity.
Noha nagyon is tudatában volt annak, hogy az izgalma immár nevetségesnek tűnhet a másik szemében, mégis dühítette ez a közömbösség.
EnglishShe looked like her mother, lying beneath this man; or rather, as her mother had looked that long ago when she'd still been capable of arousal.
Az anyjára hasonlított, ahogyan ott feküdt a férfi alatt; vagy még inkább arra, ahogyan az anyja kinézett, amikor még képes volt izgalomba jönni.
EnglishAnd there's actually a cortical arousal we're looking at, because guys have been with guys in teams, in clubs, in gangs, in fraternities, especially in the military, and then in pubs.
Egy konkrét agykérgi gerjedelmet vizsgálunk, mert a fiúk mindig fiúkkal vannak, csapatokban, klubokban, bandákban, testvériségekben, főleg a hadseregben, és aztán a kocsmában.
EnglishSo, arousal is the area where most people learn from, because that's where they're pushed beyond their comfort zone and to enter that -- going back to flow -- then they develop higher skills.
Az izgalom tehát az az állapot, melyből a legtöbb ember tanul, hiszen itt feszíti magát a komfort zónán kívülre, és éri el a flow állapotát, készségeinek fejlesztésével.

Szinonimák (angolul) a(z) arousal szóra:

arousal