angol-magyar fordítás erre a szóra: aromatic

EN

"aromatic" magyar fordítás

HU
EN

aromatic {melléknév}

volume_up
Bitter and fiercely aromatic with a kicker alcohol afterburst.
Keserű és erőszakosan aromás, rúgós alkohol-utóízzel.
EDIBLE INGREDIENTS, AROMATICS AND AROMATIC SUBSTANCES
EHETÕ ÖSSZETEVÕK, AROMÁK VAGY AROMÁS ANYAGOK
To bolster his desired image, Porteau was seldom without a curved-stem pipe in which he smoked an aromatic blend of shag tobacco.
Hogy bálványához még jobban hasonlítson, Porteau ritkán jelent meg hajlított pipája nélkül, amelyből mindig aromás füst terjengett.

Példamondatok a(z) "aromatic" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt consists predominantly of dinuclear aromatic and heterocyclic hydrocarbons.)
Főleg kétgyűrűs aromásokból és heterociklikus szénhidrogénekből áll.)
EnglishQuatt dragged her to a chair, and found a nurse who revived her with aromatic ammonia.
Quatt egy székhez vonszolta, és keresett egy ápolónőt, aki ammóniával magához térítette.
EnglishThe whole space was walled with dark aromatic bushes, and was a bowl of heat and light.
Sötéten illatozó bozótos vette körül a helyet, mint egy hőséggel és fénnyel teli kupát.
EnglishThe air was aromatic with varnish, stripping compound, linseed oil.
A levegőben lenolaj és különféle bútortisztítók és -fényezők illata terjengett.
EnglishThe sounds of the storm made the warm and aromatic kitchen even more inviting by comparison.
A vihar hangjai a meleg és illatos konyhát aránylag még hívogatóbbá tették.
EnglishHe revived her with slaps and an aromatic which he held under her nose.
Néhány pofonnal meg az orra alá tartott fűszeres illatú aprósággal magához térítette az asszonyt.
EnglishShe lay on an aromatic mulch of eons of death and discard.
Mary anyagcseretermékek és bomló testek miriádjainak fanyar illatú szőnyegén feküdt.
EnglishThe smoke mixed with a mist from unwashed bodies to make an unpleasant, aromatic fog.
A füst elkeveredett a mosdatlan testek kipárolgásával, s kellemetlen szagú ködbe burkolta a környéket.
EnglishIt made little or no smoke but gave off an aromatic scent.
Az igen kevés, majdhogy semmi füstöt nem adott, de az illata finom volt.
EnglishAnd only Clem was there, sitting on the front porch, rocking and smoking a very aromatic cigar.
Hintaszékben ringatózott, és egy nagyon illatos szivart szívott.
EnglishBitter and fiercely aromatic with a kicker alcohol afterburst.
Keserű és erőszakosan aromás, rúgós alkohol-utóízzel.
EnglishThen the room filled with smoke - heavy aromatic, and stupefying.
A szoba megtelt nehéz, illatos, kábító füsttel.
EnglishThe air carried an aromatic reek, of old wood, wax, lavender oil, the soft sweet fust of well-tanned leather.
A levegőben régi fa, viasz, levendulaolaj és a könyvek megbarnult bőrkötésének édeskés szaga érződött.
EnglishEDIBLE INGREDIENTS, AROMATICS AND AROMATIC SUBSTANCES
A. EHETÕ ÖSSZETEVÕK, AROMÁK VAGY AROMÁS ANYAGOK
EnglishI did drink far too much of the delicious aromatic rum.
EnglishThe bushes were dark evergreen and aromatic and the many buds were waxen green and folded up against the light.
A bokrok sötétzöldek s illatosak voltak, bimbóikat mintha zöld viaszból öntötték volna, egyenesen meredeztek a nap felé.
EnglishIt was magic healers and aromatic oils.
Voltak benne mágikus gyógyítók és aromaolajak.
EnglishTo bolster his desired image, Porteau was seldom without a curved-stem pipe in which he smoked an aromatic blend of shag tobacco.
Hogy bálványához még jobban hasonlítson, Porteau ritkán jelent meg hajlított pipája nélkül, amelyből mindig aromás füst terjengett.
EnglishIn this case, too, we received information that the limit values for these polycyclic aromatic hydrocarbons may possibly be set too high.
Ebben az esetben is arra vonatkozó információt kaptunk, hogy a többgyűrűs aromás szénhidrogének határértékei esetleg túl magasak.
EnglishIt consists primarily of creosote oil with some of the normal polynuclear aromatic salts, which are components of coal tar distillates, removed.
Elsősorban kreozot-olajat tartalmaz, a normál többmagos aromás sók [melyek a kőszénkátrány desztillátumok összetevői] eltávolítva.

Szinonimák (angolul) a(z) aromatic szóra:

aromatic
English