angol-magyar fordítás erre a szóra: arms race

EN

"arms race" magyar fordítás

EN

arms race {főnév}

volume_up
The watchword has been given: an arms race and the militarisation of international relations.
A jelszó: fegyverkezési verseny és a nemzetközi kapcsolatok militarizálódása.
In other words, space can be used in the militarisation of the EU and in the arms race.
Más szóval a világűrt fel lehet használni az EU militarizálása és a fegyverkezési verseny érdekében.
Ez tehát egy egészen új fegyverkezési verseny kezdete lehet.

Példamondatok a(z) "arms race" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishYou have experienced at first hand the arms race during the Cold War.
A hidegháború során első kézből megtapasztalhatták a fegyverkezési versenyt.
EnglishThe watchword has been given: an arms race and the militarisation of international relations.
A jelszó: fegyverkezési verseny és a nemzetközi kapcsolatok militarizálódása.
EnglishIn other words, space can be used in the militarisation of the EU and in the arms race.
Más szóval a világűrt fel lehet használni az EU militarizálása és a fegyverkezési verseny érdekében.
EnglishAnd then I realize the octopus won the arms race, because I was out and he had six left.
Ekkor ráébredek a polip megnyerte a karok versenyét, mivel nekem nem volt több, neki meg még 6 maradt.
EnglishIt removes the incentive for an arms race between potentially hostile groups in our societies.
Nem ösztönzi a fegyverkezési versenyt az egyébként ellenséges csoportok között társadalmainkban.
EnglishThe arms race must be brought to a halt as a matter of urgency.
A fegyverkezési versenyt sürgősen meg kell állítani.
EnglishIt was almost like a protectionist arms race - a pattern from the 1930s that was worrying.
Mindez csaknem protekcionista fegyverkezési versenyre emlékeztetett az 1930-as évekhez hasonlóan, amely aggodalomra adott okot.
EnglishThat's the start of a whole new arms race.
Ez tehát egy egészen új fegyverkezési verseny kezdete lehet.
EnglishIn the current international climate, the danger of a new nuclear arms race is a matter of genuine concern.
A jelenlegi nemzetközi hangulatban egy újabb nukleáris fegyverkezési verseny veszélye komoly aggodalomra ad okot.
English- While you profit from your arms race?
Miközben a nyeresége a fegyverekből növekszik?
EnglishIn more and more polls the nuclear arms race issue was showing as the first or second priority of concern.
Egyre több közvélemény-kutatásnál tartották a nukleáris fegyverkezési versenyt a legfontosabb vagy a második legfontosabb kérdésnek.
EnglishLets face it; the alternative would be the destruction of the treaty, and the consequences in terms of a resumed arms race that this must bring.
Nézzünk szembe a ténnyel: a másik lehetőőség a szerzőődés meghiúsulása, vagyis a fegyverkezési verseny folytatódása.
EnglishThen it's a race for arms.
EnglishYou've just told us a different story of this tragic arms race that's happening, and maybe whole ecosystems gone forever.
Most ennek a tragikus fegyverkezési versenynek egy teljesen más történetét mesélted el nekünk, és talán egy egész ökoszisztéma örökre elveszett.
Englishthe increase of budgets in these areas and the creation of new military capacities which will contribute to a new arms race;
a költségvetések növelését ezeken a területeken és új katonai kapacitások létrehozását, amelyek hozzájárulnak egy új fegyverkezési versenyhez;
EnglishAnd it is in fact due to this arms race between hackers and operating system designers that things go back and forth.
És tulajdonképpen ennek a fegyverkezési versenynek köszönhető a hackerek és az operációs rendszerek tervezői között, hogy ezek a dolgok oda-vissza haladnak.
EnglishWhat we have is a new arms race, and there are a number of other things that we think the European Parliament simply has to speak out about.
Új fegyverkezési versenynek nézünk elébe, és számos más olyan kérdés van, amelyekről az Európai Parlamentnek egyszerűen muszáj beszélnie.
EnglishThe road taken by humankind must be one of disarmament and not the relaunch of the arms race, as encouraged by this proposal for a directive.
Az emberiségnek a leszerelés útját kell választania, ahelyett hogy újrakezdené a fegyverkezési versenyt, amire ez az irányelvjavaslat ösztönöz.
EnglishAs the motion for a resolution which we have signed states, we are deeply worried by the danger presented by a new nuclear arms race.
Amint azt az általunk aláírt állásfoglalási indítvány kimondja, mélységesen aggaszt bennünket az új nukleáris fegyverkezési verseny által előidézett veszély.
EnglishThis is why the Poles are also asking for more help with developing air defences for the Polish army, for example, creating a sort of arms race.
Ezért van az, hogy a lengyelek is több segítséget kérnek, például a lengyel hadsereg légvédelmének fejlesztéséhez, ami egyfajta fegyverkezési versenyt eredményez.