EN

arms {főnév}

volume_up
1. katonai
In their arms they cradled long, glistening instruments that could only be weapons.
A kezükben hosszú, csillogó szerkezeteket vittek, amelyek csak fegyverek lehettek.
Seventh and eighth annual reports on arms exports (vote)
A fegyverek kiviteléről szóló hetedik és nyolcadik éves jelentés (szavazás)
The run had ended at the weapons range, where targets and arms were ready.
A lőtéren fejezték be a futást, már készen álltak a célpontok és a fegyverek.
Somalia is more awash with arms than ever, according to a recent UN report.
Szomáliában az ENSZ jelentése szerint ma több a fegyver, mint korábban bármikor.
- Arthur képes a fegyver erejével megtartani asszonyát.
He was a fighter, and strength of arms was his passion.
Harcosként a fegyver volt a szenvedélye.

Példamondatok a(z) "arms" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI lay on the floor in the arms of Allesandra, who rocked me and stroked my hair.
A földön feküdtem, Allessandra karjaiban, aki ringatott, és a hajamat simogatta.
EnglishOn a bed, in the shade of the fig tree, Thais lay quite white, her arms crossed.
Thaisz ágyon feküdt a fügefa árnyékában, egészen fehéren, karját keresztbe fonva.
EnglishAnd then, with my arms around her, she told me quite coolly that it was no good!
Aztán, amikor már átöleltem, hűvösen kijelentette, hogy semmi értelme a dolognak!
EnglishI will have my man-at-arms escort you back to the house where we lay last night.
Szólok az emberemnek, hogy kísérjen vissza a házhoz, ahol tegnap éjjel háltunk.
EnglishIts delicate blossoms shivered in clusters, its great twining arms white as bone.
Finom virágai fürtökben borzongtak, vastag csápjai fehérek voltak, akár a csont.
EnglishDo you think I cannot remember when you took Amadeo, dying, into your own arms?
Gondolod, hogy nem emlékszem arra, amikor a karjaidba vetted a haldokló Amadeót?
EnglishShe stood up, threw up her arms, and in a loud voice told them what she had seen.
Fölállt, magasba emelte karjait, és hangosan elmondta az embereknek, mit látott.
EnglishRokan cried out with pain and grabbed the arms of his chair with all his might.
Rokan felüvöltött a fájdalomtól, és minden erejével megragadta a szék karfáját.
EnglishThe Orc's clawlike hand gripped Pippin's arms like iron; the nails bit into him.
Az ork karmos mancsa vaskeményen szorította Pippin karját: belévágott a körme.
EnglishThen his arms moved and his head bobbed, and I realized he was pruning the roses.
Aztán a karja megmozdult, a feje hajlongott, és rájöttem, hogy rózsát metszett.
EnglishArms open, Dorraine floated toward her two guests like Beauty's own embodiment.
Dorraine kitárt karral siklott vendégei felé, akár maga a megtestesült Szépség.
EnglishThe tree-bark women commenced a shrill chanting, raising their arms to the sun.
A fatörzsbőrű asszonyok visító kántálásba fogtak, és karjukat a nap felé emelték.
EnglishThat is the reason why the European Union must not lift the arms embargo on China.
Ezért az Európai Uniónak nem szabad megszüntetnie a Kína elleni fegyverembargót.
EnglishBits of broken plastic rained over her, snapped against her arms, head, hands.
Műanyagdarabok záporoztak rá, nekicsapódtak a karjának, a fejének és a kezének.
EnglishHe tried to push himself up, but the muscles of his arms failed and he collapsed.
Megpróbált feltápászkodni, de karizmai összecsuklottak, így visszazuhant a földre.
EnglishShe threw her arms around Yazov, much to the consternation of his security guards.
Mindkét karját Jazov köré fonta, a biztonsági őrök legnagyobb megrökönyödésére.
EnglishHe bent by her, seized her up and held her by the arms and held her, she trembling.
Azonnal megfogta a karját, és felsegítette az egész testében reszkető teremtést.
EnglishIt had numerous carry-loops and cargo pockets on hips, legs, arms, and chest.
Tele volt karabinerekkel és tágas zsebekkel, csípőjén, lábán, karján, mellkasán.
EnglishCairo, failing to reach Spade's face with his shorter arms, thumped Spade's arms.
Cairo, minthogy rövid karjával nem érte el Spade arcát, a karjait kezdte döngetni.
EnglishHe gripped the arms of his seat, swallowing hard, turning to the woman beside him.
Chris megmarkolta az ülés karfáját, és a mellette helyet foglaló nőhöz fordult:

Szinonimák (angolul) a(z) arms szóra:

arms
arming