angol-magyar fordítás erre a szóra: armpit

EN

"armpit" magyar fordítás

HU
EN

armpit {főnév}

volume_up
1. anatómia
What new things did you learn from The Asshole and Armpit Monthly Gazette on the way in?
Mi újat sikerült megtudnod A tompor és hónalj havi magazinból?

Példamondatok a(z) "armpit" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThose gray bastards would have had you for lunch back in armpit, kentucky.
A nagy részük felépülhetne, ha még egy pár napig itt tartanánk őket a hegyekben.
EnglishThe fattest wallet in this town isn't worth the sweat from a working man's armpit.
E város legvastagabb tárcájából nem telik egy robotoló izzadságszagára!
EnglishGlancing back under his armpit, Floyt watched the first marker beacon disappear behind them.
Hóna alatt visszanézve Floyt követte szemével az első elmaradó jelzőbólyát.
EnglishI'm a plain man, my Lord,' Sparhawk replied, scratching at one mailed armpit.
Egyszerű ember vagyok, uram mondta Sparhawk a hónalját vakargatva.
EnglishOne had been scratching his armpit, the other going for a cigarette case.
Az egyik a hóna alját akarta megvakarni, a másik pedig a cigarettatárcáját akarta elővenni.
EnglishFarl leered again and reached inside his dark shirt to scratch at his armpit.
- Kacsintott és benyúlt sötét inge alá, hogy megvakarja hónalját.
EnglishHe woke up suddenly, Walt's little fist was snagged in his armpit hair.
A hóna alját sajdította, és arra riadt, hogy Walt csöpp ökle a hónalja szőrébe gabalyodott.
EnglishInside the room he drew the Colt from under his armpit, turned once and fired back into the doorway.
A szobába érve hóna alól előrántotta Coltját és hátrafordulva a bejáratra tüzelt.
EnglishHis own hand found a grip in a web of skin backing the creature's armpit.
Kezével belekapaszkodott a lény hóna alatt feszülő úszóhártyába.
EnglishWhat new things did you learn from The Asshole and Armpit Monthly Gazette on the way in?
Mi újat sikerült megtudnod A tompor és hónalj havi magazinból?
EnglishDave, when I raise my left arm, you sock yours into my armpit.
Dave, ha felemelem a jobb karomat, te a hónaljam alá illeszd a tiédet!
EnglishFalael dealt with an itch under his left arm-pit, then followed Visbhume to a place somewhat aside.
Falael megvakarta a bal hónalját, majd követte Visbhume-ot egy kicsivel távolabb eső helyre.
EnglishHe produced a disk, this time from a compartment beneath his armpit.
- Daneel a hóna alatti rekeszből elővett egy vaskos lemezt.
EnglishHe grinned and pressed the muzzle of the .45 into William's armpit.
Elvigyorodott, és a pisztoly csövét William hóna alá nyomta.
EnglishTo have her hold my head, press it between her breast and armpit, and whisper soothingly to me.
Hogy fogja meg a fejemet, szorítsa erősen a hóna alá, a melléhez, és súgja a fülembe, hogy semmi baj.
EnglishWe're talking about the scratch-and-sniff armpit of the industry.
A legprimitívebb társaságok egyike, aljas disznók.
EnglishHis lips pressed together grimly as he tore open her woolen shirt and reached in to feel under her armpit.
Gordon erőt véve magán, összeszorított szájjal benyúlt a lány gyapjúinge alá, s megtapintotta a hóna alatt.
EnglishKim ducked under a Mewar camel-driver's greasy armpit and cannoned off a covey of jabbering Sikh matrons.
- Kim átbújt egy mewari tevehajcsár zsíros karja alatt, és egyenesen egy sereg fecsegő szikh matrónának szaladt.
EnglishA fresh cramp sank long, bitter teeth into her left armpit, and she pulled her cracked lips back in a grimace.
Bal hónaljába újabb görcs mélyesztette hosszú, éles fogát, és Jessie kiszáradt ajka fájdalmas fintorba torzult.
EnglishI slipped my hand under his left armpit and gently swung him around so that he hit the fence between me and Mona.
A bal hóna alá csúsztattam a kezemet, és gyengéden megpördítettem, amitől a korlátnak csapódott köztem és Mona között.

Szinonimák (angolul) a(z) armpit szóra:

armpit