angol-magyar fordítás erre a szóra: armory

EN

"armory" magyar fordítás

EN

armory {főnév}

volume_up
To the armory, Lord Asriel said shortly, and turned away to talk quietly with the angel.
A fegyvertár válaszolta kurtán Lord Asriel, és az angyalhoz fordult, halkan beszélt hozzá.
A következő programpont a fegyvertár.
- Régi erőd vagy fegyvertár?
The old Keedsler Automobile Works became an armory instead of an appliance factory.
A régi Keedsler Automobil Művekből háztartási gépgyár helyett fegyvergyár lett.
They might have been brand new, fresh from the assembly lines of the massive factory at Nizhnyi Tagil, for decades the ar­mory of the Red Army.
Akár vadonatújak is lehettek volna, akkor sem lettek volna jobb állapotban, ha most kerültek volna ki a hatalmas Nyizsnyij Tagili fegyvergyár összeszerelő sorairól.
Bursting with anticipation, Chris ran from the bench near the armory where they'd been sitting.
Chris kirobbanó lelkesedéssel ugrott föl a fegyverraktár előtti padról, és rohanni kezdett a barátja felé:

Példamondatok a(z) "armory" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe old Keedsler Automobile Works became an armory instead of an appliance factory.
A régi Keedsler Automobil Művekből háztartási gépgyár helyett fegyvergyár lett.
EnglishTo the armory, Lord Asriel said shortly, and turned away to talk quietly with the angel.
A fegyvertár válaszolta kurtán Lord Asriel, és az angyalhoz fordult, halkan beszélt hozzá.
EnglishI let Charlie Dart steal some low-yield bombs from our armory.
Hagytam, hogy Charlie Dart elemeljen néhány kisebb bombát a fegyverraktárból.
EnglishRauthur's mind held very clear directions on how to open the armory shields for someone not keyed to them.
Rauthur elméjéből tisztán ki tudta olvasni, hogyan törje fel a védelmi pajzsokat.
EnglishBursting with anticipation, Chris ran from the bench near the armory where they'd been sitting.
Chris kirobbanó lelkesedéssel ugrott föl a fegyverraktár előtti padról, és rohanni kezdett a barátja felé:
EnglishThere is a shield in their armory to fit your shoulder!
Van egy pajzs a raktárban, ami éppen a te válladra illik.
EnglishIt was a bastion, an armory for servants of the twilight.
A templomot az árnyékok istene ajándékozta a híveinek.
EnglishHe had tried to give you his courage, his cleverness, his cunning; he had tried to transport an armory for you through the blood.
Megpróbálta átadni neked bátorságát, eszét, ravaszságát, föl akart vértezni a vérrel.
EnglishWhich you stole from Streakers armory, no doubt.
Amiket kétségkívül a Streaker fegyvertárából emeltél el.
EnglishI mean, the armory has been broken into a few times.
Úgy értem, jópárszor betörtek a fegyverraktárakba.
EnglishThe sun now blazed as Chris passed the armory and the energy plant with its smokestacks and hills of coal.
A nap szinte lángolt, mire elérték a fegyverraktárat és az energiatelepet égbe nyúló kéményeivel és szénhalmaival.
EnglishShe put it through to an aide inside the Armory Building, who held the call and spoke to Maxim Rudin on the internal phone.
Továbbította a hívást egy szárnysegédhez, aki tartotta a vonalat, és a házi telefonon beszélt Rugyinnal.
EnglishIf Iorek Byrnison could have seen this armory, he might have admitted that these people knew something about working with metal.
Iorek Byrnison ennek láttán bizonyára elismeri, hogy valamicskét itt is konyítanak a fémművességhez.
EnglishI had to pretend shocked surprise when Toshio told me about the mini-bombs Charlie Dart stole out of the armory.
Döbbent meglepetést kellett színlelnem, amikor Toshio elmondta a minibombákat, amiket Charlie Dart lopott el a fegyvertárból.
EnglishIs this how you got into the armory, as well?
EnglishI salvaged what I could from your armory.
EnglishTry to open the door to the armory
Próbáljátok csak meg kinyitni a fegyverraktárt!
EnglishAnd have the Weeze check the armory.''
EnglishNext I want to look at the armory.
EnglishSeconds later he had left the glow of the burning APC and was crouched in the pitch darkness of the hallway of the Ar-mory.
Kiszökkent a lángoló PSZH mellől, beugrott a Fegyvertár kapuja alá, villámgyorsan leguggolt, úgy fürkészte a koromsötét kapualjat.

Szinonimák (angolul) a(z) armory szóra:

armory