angol-magyar fordítás erre a szóra: Armenian

EN

"Armenian" magyar fordítás

EN

Armenian {főnév}

volume_up
1. földrajz
Turkey denies the massacre of one-third of the Armenian population in the past.
Törökország tagadja az örmény lakosság egyharmadának múltbeli legyilkolását.
I did support the amendments dealing with the Armenian genocide.
Támogatom az örmény népirtással foglalkozó módosításokat.
I would like to mention another subject as well, namely the Armenian question.
Egy másik kérdésről is szólni kívánok, mégpedig az örmény kérdésről.
Törökország tagadja az örményországi holocaustot.
Turkey must acknowledge the Armenian genocide, a historic and symbolic act, and this will bear witness to its political maturity.
Törökországnak, történelmi és szimbolikus lépésként, el kell ismernie az örményországi népirtást, és ezzel tanúsíthatja politikai nagykorúságát.

Példamondatok a(z) "Armenian" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt was a good meal, trout and duck, with Armenian red wine and coffee to follow.
A vacsora remek volt, pisztráng és kacsa, hozzá örmény vörösbor, végül kávé.
EnglishSo says this one-eyed Armenian fortune-teller as he peers into his crystal ball.
Ezt mondja néktek ez a félszemű örmény jövendőmondó, amidőn kristálygömbjébe tekint.
EnglishHe never talked anything but Armenian at home after the failure of El Banco Busto.
Otthon sohasem beszélt másképp, csak örményül, mióta a Bukta Bank csődbe ment.
EnglishTurkey denies the massacre of one-third of the Armenian population in the past.
Törökország tagadja az örmény lakosság egyharmadának múltbeli legyilkolását.
EnglishThat is six times as many illiterates as there are people of Armenian descent anywhere!
Hatszor annyi az írástudatlan, mint amennyi az örmény származású ember bárhol!
EnglishIf you happen to come across this house, he said in Armenian, let me know where it is.
Ha véletlenül utadba kerülne ez a ház mondta nekem örményül , tudasd velem, hol van.
EnglishSome people criticized, others praised me for writing about the Turkish-Armenian conflict.
Egyesek kritizáltak, mások magasztaltak, mert a török-örmény konfliktusról írtam.
EnglishHe knew Shakespeare backwards and forwards in Armenian, and would often quote him.
Oda-vissza kívülről tudta Shakespeare-t örményül, és gyakran idézte is.
EnglishHe named the Armenian sociopath who had swindled him and Mother in Cairo.
Megnevezte azt az örmény szociopatát, aki Kairóban becsapta őt meg anyámat.
EnglishI would like to mention another subject as well, namely the Armenian question.
Egy másik kérdésről is szólni kívánok, mégpedig az örmény kérdésről.
EnglishWhy are people so vague about the Armenian question and about Cyprus?
Miért fogalmaznak az emberek oly homályosan az örmény kérdésről és Ciprusról?
EnglishIt is regrettable, however, that the document makes no reference to the Armenian genocide.
Sajnálatos, hogy a dokumentum nem tesz említést az örményekkel szembeni népirtásról.
EnglishAt least he pitied himself in Armenian, which only Mother and I could understand.
Ráadásul örményül sajnálta magát, amit csak anyám értett, meg én.
EnglishNow he held in his hands the proof his Armenian patron needed.
Most már a kezében volt a bizonyíték, amelyre örmény pártfogójának szüksége volt.
EnglishHe produced one of the four bottles the bag contained, the finest of all the Armenian brandies.
Elővette a zsákban lévő négy palack egyikét, a legfinomabb örmény konyakot.
EnglishWhen you return to Brussels, do what I intend to do: go and visit the Armenian restaurant.
Amikor visszatérnek Brüsszelbe, tegyék azt, amit én fogok: menjenek el az örmény étterembe.
EnglishTo date, a total of 22 states have recognised the historical fact of the anti-Armenian holocaust.
Mindezideig összesen 22 állam ismerte el az örményellenes holokauszt történelmi tényét.
EnglishI call on the Armenian authorities to carry out a full lifting of the state of emergency.
Felszólítom az örmény hatóságokat, hogy teljes egészében szüntessék meg a rendkívüli állapotot.
EnglishWe have also called on the Armenian Government to lift the state of emergency immediately.
Az örmény kormányt is felszólítottuk, hogy haladéktalanul szüntesse meg a rendkívüli állapotot.
EnglishIn the Armenian household where she was a paying guest, privacy was equally impossible.
Abban az örmény házban, hol fizető szállóvendég volt, a magánélet hasonlóképpen lehetetlennek tűnt.

Szinonimák (angolul) a(z) Armenian szóra:

Armenian