angol-magyar fordítás erre a szóra: armada

EN

"armada" magyar fordítás

HU

"armada" angol fordítás

EN
EN

armada {főnév}

volume_up
1. tengerészet
The pilot-navigators scattered the remnants of the armada far and wide over the surface of the Earth.
A hajók pilóta navigátorai szanaszét szórták az armada maradványát a Föld felszínén.
An eerie, silent armada, unresponsive to their every query; the Earthlings hadn't known what to make of it.
Kísérteties, néma armada volt, semmilyen kapcsolatfelvételi kísérletre nem válaszolt; a földiek nem tudták, mire véljék.
The night the Jair liaison ship returned from Thanxan, with word that the enemy armada had arrived.
Késő este a jairok összekötő hajója azzal tért vissza a Tharixanról, hogy az ellenséges armada megérkezett.
To cap it all off, they also may be sending another destroyer surface-action group from Zamboanga to reinforce this armada-the Hong Lung battle group this time.
Mindennek a tetejébe lehetséges, még egy újabb romboló-köteléket küldenek ide Zamboangából a hajóhad megerősítésére; a Hong Lung kötelékét.
HU

armada {főnév}

volume_up
1. tengerészet
armada (és: hajóhad)
A hajók pilóta navigátorai szanaszét szórták az armada maradványát a Föld felszínén.
The pilot-navigators scattered the remnants of the armada far and wide over the surface of the Earth.
Kísérteties, néma armada volt, semmilyen kapcsolatfelvételi kísérletre nem válaszolt; a földiek nem tudták, mire véljék.
An eerie, silent armada, unresponsive to their every query; the Earthlings hadn't known what to make of it.
Késő este a jairok összekötő hajója azzal tért vissza a Tharixanról, hogy az ellenséges armada megérkezett.
The night the Jair liaison ship returned from Thanxan, with word that the enemy armada had arrived.

Példamondatok a(z) "armada" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe English were more than welcome to squat outside, till the avenging armada came!
Nyilván úgy gondolta, hogy számukra ez a legbiztonságosabb, míg a felmentő sereg meg nem érkezik.
EnglishThe pilot-navigators scattered the remnants of the armada far and wide over the surface of the Earth.
A hajók pilóta navigátorai szanaszét szórták az armada maradványát a Föld felszínén.
EnglishEarth was spared suspense as to when this terrible armada might arrive.
A Földnek nem kellett sokáig kétségek között vergődnie, mikor érkezik meg ez a félelmetes hadsereg.
EnglishWe can look for a Wersgor armada to come against us.
Úgy tett, mintha nem vette volna észre, hogy szavai milyen reakciót váltanak ki.
EnglishThe night the Jair liaison ship returned from Thanxan, with word that the enemy armada had arrived.
Késő este a jairok összekötő hajója azzal tért vissza a Tharixanról, hogy az ellenséges armada megérkezett.
EnglishHoris Antic could be seen hovering over his instruments, muttering to himself while he kept probing the armada outside.
Horis Antic a műszereivel foglalatoskodott, magában beszélve vizsgálgatta a kinti armadát.
EnglishBut I don't want any massive armada steaming off the Philippine coast-they'll think it's a damned invasion.
De nem akarom hogy egy egész ármádia hajózzon a Fülöp-szigetek felé; még azt hinnék, hogy mi készülünk invázióra.
EnglishAnd now a man could see the horizon dotted with a host of sails, where the armada irresistibly advanced.
Ekkorra mindenki számára jól láthatóan inogtak a vitorlák a láthatáron, ahol az armada közeledett megállíthatatlanul.
EnglishMany ships—the armada of the Sea Kings.
Rengeteg hajót: a Tengeri Királyok egész ármádiáját.
EnglishThe official estimate of the number of thermo-nuclear anti- aircraft rockets fired at the Martian armada is 2,542,670.
A marsbéli armadára kilőtt termonukleáris légelhárító rakéták száma hivatalos becslés szerint 2542670 volt.
EnglishAn eerie, silent armada, unresponsive to their every query; the Earthlings hadn't known what to make of it.
Kísérteties, néma armada volt, semmilyen kapcsolatfelvételi kísérletre nem válaszolt; a földiek nem tudták, mire véljék.
EnglishThe idea of an armada from a totally unknown realm, entering their region of space, disquieted the Jair leaders.
Vendéglátóinkat nyugtalanította az a gondolat, hogy egy eddig teljesen ismeretlen birodalom jelenik meg a közelükben.
EnglishOf the mighty Martian Armada, only 761 ships carrying 26,635 troops survived the barrage and landed on Earth.
A zárótűzön a győzhetetlen marsbéli armadából mindössze 761 hajó és a fedélzetükön 26635 katona jutott át, és szállt le a Földön.
EnglishI wondered what could be posing such a threat to Parliament that such an armada of riot police should be deployed.
Azon gondolkoztam, hogy vajon milyen veszély fenyegetheti a Parlamentet, hogy a rohamrendőrség ekkora alakulatát ki kell vezényelni.
EnglishIn thirty-two days, four hours, and fifteen minutes, the Martian Armada flew into a radar- directed thermonuclear barrage.
Harminckét nap, négy óra és tizenöt perc múltán a marsbéli győzhetetlen armada belerepült egy radarral irányított termonukleáris zárótűzbe.
EnglishI personally was left with the impression that all of us who are members here are in the same boat, not the same armada.
Személy szerint az volt a benyomásom, hogy mi, képviselők, valamennyien egy hajóban evezünk, és nem ugyanannak az armadának a tagjai vagyunk.
EnglishLike an armada of incoming starships in a film about futuristic warfare, ominous black thunderheads slowly resolved out of the white mists overhead.
A fenyegető, fekete viharfelhők, akár egy futurisztikus hadviselésről szóló film csillaghajói, keletről lassan nyugat felé, a fejük fölé kúsztak.
EnglishIn the small armada of tugs and emulsifier-spraying vessels lying in a screen west of the Argyll the news came through, and there were sighs of relief.
Az Argylltól nyugatra legyezőő alakban állomásozó vontató- és permetezőőhajókhoz is eljutottak a hírek, és sokan sóhajtottak fel megkönnyebbülten.
EnglishTo cap it all off, they also may be sending another destroyer surface-action group from Zamboanga to reinforce this armada-the Hong Lung battle group this time.
Mindennek a tetejébe lehetséges, még egy újabb romboló-köteléket küldenek ide Zamboangából a hajóhad megerősítésére; a Hong Lung kötelékét.
EnglishCasmir was only too anxious to bring his armies across the Lir, and if our ships had not smashed his armada, none of us would be dining here today at Miraldra.
Casmir alig várta, hogy áthozza a hadseregét a Liren, és ha akkor a hajóink nem verik szét a flottáját, ma egyikünk sem vacsorázna itt, Miraldrában.