EN

arithmetic {főnév}

volume_up
1. matematika
Here, we have all the binary arithmetic and logic that drove the computer revolution.
Íme, megvan az összes bináris aritmetika és logika, ami elhozta a számítógépes forradalmat.
To those unfamiliar with the ancient mysteries of arithmetic, that makes this year 1987.
Azok kedvéért, akik idegenkednek az aritmetika ősi rejtelmeitől: eszerint most 1987-et írunk.
- Az aritmetika nem szent, uram.
arithmetic (és: figures)
Arithmetic is not always right, and laws and geography cannot be outvoted.
A számtan nem ad mindenre helyes megoldást, a törvényeket és a földrajzot pedig nem lehet leszavazni.
Commissioner, this is merely a matter of simple arithmetic.
Ez nem más, mint egyszerű számtan.
I refuse to let arithmetic decide questions like that.
Nem fogom hagyni, hogy ezt a kérdést a számtan döntse el.

Példamondatok a(z) "arithmetic" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishForce memory operands to be copied into registers before doing arithmetic on them
A memóriában tárolt változók regiszterbe legyenek másolva a művelet elvégzése előtt
EnglishForce memory address constants to be copied into registers before doing arithmetic on them
A memóriacím-állandók regiszterbe legyenek másolva a művelet elvégzése előtt
EnglishHere, we have all the binary arithmetic and logic that drove the computer revolution.
Íme, megvan az összes bináris aritmetika és logika, ami elhozta a számítógépes forradalmat.
EnglishThe absorption coefficient XM to be recorded shall be the arithmetic mean of these four values.
A feljegyzendő XM abszorpciós együtthatót e négy érték számtani középértéke adja.
EnglishHe tried to do the arithmetic in his head, but the effort defeated him before his morning coffee.
Az időeltolódással bonyolított matekfeladat kifogott koffeint szomjazó agyán.
EnglishTo those unfamiliar with the ancient mysteries of arithmetic, that makes this year 1987.
Azok kedvéért, akik idegenkednek az aritmetika ősi rejtelmeitől: eszerint most 1987-et írunk.
EnglishOne of the books was a very large volume, an arithmetic text, heavily bound in leather.
Legjobban egy kemény kötésű, vaskos számtankönyv tetszett nekik.
EnglishHe'd done the mental arithmetic in his head: not the cost of the drug itself, but of lost pride.
Rövid fejszámolást végzett: nem a kábítószer, hanem a büszkesége elvesztése volt drága.
EnglishRobin's father taught arithmetic at Daddy's school, and Scott's daddy taught history there.
Robin apja matematikát tanított apa iskolájában, és Scotty apja is ott tanított történelmet.
EnglishThe arithmetic mean of the sound levels recorded for each of these two conditions shall be calculated.
Az e két feltétel mellett mért zajszintek számtani középértékét kell számolni.
EnglishArithmetic is not always right, and laws and geography cannot be outvoted.
A számtan nem ad mindenre helyes megoldást, a törvényeket és a földrajzot pedig nem lehet leszavazni.
EnglishHe did the mental arithmetic and decided that they'd be in Virginia around nine or ten in the evening.
Fejben kiszámolta, hogy este kilenc-tíz óra tájt már Virginiában lehetnek.
EnglishCalculates the arithmetic mean of the values in an area or a list.
Kiszámítja az adatterület vagy lista értékeinek számtani közepét.
EnglishWith this book, and the Marionette picked up the arithmetic text to show it to the officer.
- Ezzel a könyvvel - mutatott Pinokkió a kemény kötésű számtanra, mely ott hevert mellettük a homokon.
EnglishHer mistakes in arithmetic had previously been in the other direction.
Korábbi számtani tévedései ellenkező előjelűek voltak.
EnglishShe had no idea how she knew it, but the conviction was as pure and right as arithmetic.
Fogalma sem volt, miért olyan bizonyos ebben, de meggyőződése tökéletes volt és világos, mint az egyszeregy.
EnglishRough algorithms reduced intricate laws to trivial arithmetic.
Ebben a térben még az élet is csupán egy paraméter volt.
EnglishI refuse to let arithmetic decide questions like that.
Nem fogom hagyni, hogy ezt a kérdést a számtan döntse el.
EnglishIt leads him or her to the rudiments of reading and of arithmetic.
Elvezeti az olvasás és a számolás kezdetéig.
EnglishCommissioner, this is merely a matter of simple arithmetic.
Biztos asszony! Ez nem más, mint egyszerű számtan.

Szinonimák (angolul) a(z) arithmetic szóra:

arithmetic
arithmetical
English