EN

aristocratic {melléknév}

volume_up
They're very aristocratic and reactionary in Herzoslovakia.
Herzoslovákia lakossága nagyon reakciós és arisztokratikus hajlamú.
The higher truth is aristocratic; Moses encoded it in the Pentateuch.
Az igazság arisztokratikus valami, azt Mózes az ő öt könyvében a sorok közt rejtette el.
Hers had always been an aristocratic manner.
Mindig is jellemezte ez az arisztokratikus modorosság.
The aristocratic father was played brilliantly by Ray Milland.
Az előkelő apát zseniálisan alakította Ray Milland.
If he has manners, dignity, aristocratic bearing, so much the better because that's part of the role.
Ha van modora, tartása, előkelő fellépése, annál jobb, mert az is hozzátartozik a szerephez.
aristocratic
Joan Cross doesn't have a romantic bone in her body, Stuart said suddenly, and Timothy Hollingshed has always been overrated due simply to his aristocratic background.
- Joan Crossnak nincs egy romantikus porcikája - mondta váratlanul -, Timothy Hollingshedet pedig mindig túlbecsülték, kizárólag a főnemesi származása miatt!

Példamondatok a(z) "aristocratic" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishBishop shut her eyes and shivered all over her plump, aristocratic person.
Mrs. Bishop behunyta a szemét, arisztokratikus tartású, kövér teste megborzongott.
EnglishFrom the common room of the tavern came a young man of aristocratic demeanour.
A vendégfogadó belső terméből egy arisztokratikus megjelenésű fiatalember lépett ki.
EnglishAnd the nose was slender, but not emaciated-what Englishmen call aristocratic.
Az orr hosszú és vékony, de aszott az angolok arisztokratikusnak minősítik az ilyet.
EnglishBut no matter his common outfit, his bearing was unmistakably aristocratic.
De a férfi egyszerű ruházata ellenére is arisztokratikus benyo- mást keltett.
EnglishYou don't even have the restraint of being trained in an aristocratic family, Farad.
Õ legalább arisztokrata családban nevelkedett, és ez a tény visszatartja bizonyos dolgoktól.
EnglishThe higher truth is aristocratic; Moses encoded it in the Pentateuch.
Az igazság arisztokratikus valami, azt Mózes az ő öt könyvében a sorok közt rejtette el.
EnglishMysticism is a democratic, if not demagogic, phenomenon; initiation is aristocratic.
A miszticizmus demokratikus, sőt már-már demagóg jelenség, a beavatottság viszont arisztokratikus.
EnglishYou think you're so clever, you filthy aristocratic beggar.
Nagyon agyafúrtnak tartod magad, te mocskos kis arisztokrata koldus.
EnglishIf he has manners, dignity, aristocratic bearing, so much the better because that's part of the role.
Ha van modora, tartása, előkelő fellépése, annál jobb, mert az is hozzátartozik a szerephez.
EnglishThey're very aristocratic and reactionary in Herzoslovakia.
Herzoslovákia lakossága nagyon reakciós és arisztokratikus hajlamú.
EnglishIn his own words he recognized Rumfoord's phrasing even a little of Rumfoord's aristocratic yodel.
Szavaiban Rumfoord stílusára ismert halványan még Rumfoord arisztokratikus hanghordozása is felrémlett.
EnglishThe old aristocratic sensuality now belonged to everybody.
Immár mindenki dúskálhatott a régi arisztokrácia bujaságában.
EnglishThe aristocratic father was played brilliantly by Ray Milland.
Az előkelő apát zseniálisan alakította Ray Milland.
EnglishWhen I'd tried to give them back she had said, Don't be silly, Theo, in her best aristocratic manner.
Kylla mindennel ellátott: kaptam három köntöst, néhány fehérneműt, egy pár övet, egy karkötőt és egy szandált.
EnglishKazimni's wolf-face expressed aristocratic scorn.
Kazimni farkasarcán fensőbbséges lenézés jelent meg.
EnglishHers had always been an aristocratic manner.
Mindig is jellemezte ez az arisztokratikus modorosság.
EnglishA less aristocratic woman might have put him through hell, blam. ing him for everything and demanding miracles.
Nálánál kevésbé arisztokratikus nő pokollá tette volna a párja életét, mindenért őt hibáztatja, és csodákat követel.
EnglishHe was born into an aristocratic family in Prussia.
EnglishAnd not only so, she was, by right of her fortune, and the name she bore, one of the most conspicuous figures in that aristocratic world.
A vikomtné egyébként mind származása, mind vagyona révén a főrangú társaság csúcsán tündökölt.
EnglishA younger man, by the cast of his aristocratic face a son or cousin to Neville, stood behind the chair.
A fotel mögött egy fiatalabb férfi állt, arisztokratikus arcvonásai arról árulkodtak, hogy Neville fia vagy közeli rokona lehet.

Szinonimák (angolul) a(z) aristocratic szóra:

aristocratic
aristocrat