EN

aristocrat {főnév}

volume_up
He leaned back in his chair with the smile of a bored aristocrat.
Az unott arisztokrata mosolyával ajakán dőlt hátra székében.
Ostoba, semmirekellő arisztokrata, gondolta Johanna.
The blond pseudo-aristocrat looked around the hall.
A szőke ál-arisztokrata körülnézett a teremben.

Példamondatok a(z) "aristocrat" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishMamoulian, the natural aristocrat, had taken the choicest space for himself.
Mamoulian, akinek az előkelőség a vérében volt, a legmegfelelőbb tért választotta magának.
EnglishI have a modern sensibility but a dead aristocrat's impeccable taste.
Modern érzékenységem a halott arisztokrata csalhatatlan ízlésével párosul.
EnglishThere was a secret alliance between these marauders and a powerful aristocrat in Nibenay.
A martalócokat valamiféle titkos szövetség kötötte egy nagyhatalmú nibenayi arisztokratához.
EnglishOut of place among these merchants and men of business; the porcelain aristocrat with his heiress.
Idegen a kalmárok meg az üzletemberek között; a porcelánarisztokrata az örökösnővel.
EnglishYou know how he's been educated all his life to be a little imitation aristocrat.
Tudja, milyen kis arisztokratának nevelték egész életében.
EnglishHe sat perfectly erect in a wing chair and held his cup like a British aristocrat.
Egyenes derékkal ült a forgószéken és úgy tartotta kezében a kávéscsészét, mint egy brit arisztokrata.
EnglishAn aristocrat with any breeding whatsoever was perfect for the part.
Vérbeli arisztokratának tehát tökéletesen passzol a szerep.
EnglishHe leaned back in his chair with the smile of a bored aristocrat.
Az unott arisztokrata mosolyával ajakán dőlt hátra székében.
EnglishThat you are an aristocrat, Monsieur, Roget said.
Úgy érti, a mágnások, uram magyarázta némi zavarral Roget.
EnglishThe blond pseudo-aristocrat looked around the hall.
A szőke ál-arisztokrata körülnézett a teremben.
EnglishUp in Thalesia, I'm a counterfeit aristocrat.
Odafent Thalesiában én csak egy hamis nemes vagyok.
EnglishA silly, vain aristocrat, she thought.
Ostoba, semmirekellő arisztokrata, gondolta Johanna.
EnglishBy the way, it was very interesting to hear earlier from the Earl of Dartmouth, speaking as he was as an aristocrat, about competition policy.
Mellesleg nagyon érdekes volt az imént azt hallani, ahogy Dartmouth grófja arisztokrataként a versenypolitikáról beszél.
EnglishThey meant these gestures in the kindest way, these men who had the sort of wealth I only dreamed of, and they paid me respect as the aristocrat.
Nekem akartak kedveskedni ezek az emberek, kiknek gazdagságáról én csak álmodhattam, és hódoltak előttem, ahogy főnemesnek dukál.
EnglishNatural aristocrat.
EnglishHe was not unlike a feudal lord from a distant age, a medieval aristocrat who preferred to live in a well-fortified castle beyond the easy reach of the unwashed rabble.
Olyan, mint egy feudális úr, egy középkori arisztokrata, aki várának vastag falai mögé zárkózott a mosdatlan tömeg elől.
EnglishMainway carried and held himself as if he were an aristocrat, and his mane of silver hair and his clear blue eyes contributed to the image he wished to project.
Mainway mindig úgy járt-kelt és viselkedett, mint egy arisztokrata, ezüstös haja és tiszta kék szeme csak erősítették ezt a benyomást.
EnglishHe got the cigarette wearily into his mouth and drew on it with the infinite languor of a decadent aristocrat moldering in a ruined chateau.
Lankadt mozdulattal helyezte el a cigarettát a szájában, és szívta, szívta egy széthulló, dekadens arisztokrata végtelen ernyedtségével, roskadozó kastélyában.
EnglishSurely there are job opportunities for someone who can talk like an Athenan scholar and bribe like an Ivoran aristocrat, and who
Biztos vagyok benne, hogy nem utasítanak el egy olyan embert, aki úgy tud beszélni, mint egy athénai értelmiségi, s úgy ismeri a megvesztegetés útjait, mint egy ivoryi arisztokrata.
EnglishI cannot see my father old, or imagine myself struggling as an elderly man, or envision my sister married, as I hoped, to a city aristocrat rather than a country baron.
Sehogy se látom apámat öregnek, vagy magamat gondokkal küszködő koros embernek, vagy a húgomat asszonynak, reményeim szerint inkább egy városi mágnás, mint egy falusi báró oldalán.

Szinonimák (angolul) a(z) aristocrat szóra:

aristocrat
aristocratic