angol-magyar fordítás erre a szóra: arid

EN

"arid" magyar fordítás

HU
EN

arid {melléknév}

volume_up
arid
volume_up
száraz {mn} (termőföld)
Water shortages have spread beyond the traditionally arid areas.
A vízhiány a hagyományosan száraz területeken túlra is kiterjedt.
He could smell death here, an unmistakable mustiness, an arid and fetid decay.
Itt már érezte a halál szagát, azt a semmivel össze nem téveszthető áporodottságot, a száraz, bűzös bomlást.
Furthermore, tobacco cultivation occurs in semi-arid regions where no alternative employment opportunities are available.
Továbbá a dohánytermesztés a mérsékelten száraz régiókban történik, ahol nincs egyéb munkavállalási lehetőség.

Példamondatok a(z) "arid" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAs he removed his rags, arid kicked them away, he spoke of Avicus and Zenobia.
Miközben leszaggatta és félredobta a rongyait, Avicusról és Zenobiáról mesélt.
EnglishIt means you're a person with a great appetite for life arid a deeply passionate nature.
Ez azt jelenti, hogy habzsolod az életet és mélyen szenvedélyes természetű vagy.
EnglishHe looked at me vaguely, arid I realized he had no idea what poem I was talking about.
Bizonytalanul nézett rám, és rájöttem, hogy fogalma sincs, milyen versről beszélek.
EnglishI'd deliver you from heat and cold and from the arid dullness of the noonday sun.
Megszabadítanálak forróságtól és hidegtől, a déli verő sivár unalmától.
EnglishYou do not want rogues to come upon you arid try to overpower you for your knowledge.
Ne akarjatok lator látogatókat, akik erőszakkal préselhetik ki belőletek tudásotokat.
EnglishThere was a silence in the empty fields, arid Gimli could hear the air moving in the grass.
A kihalt réteken mély csönd, Gimli még a szél motozását is hallotta a fű között.
EnglishArid the third wall I allotted into small panels in which I would feature various gods.
A harmadik falat apró táblákra tagoltam, amelyekbe különböző isteneket akartam festeni.
EnglishThis was my first visit to France since my infancy arid I wished I was not making it.
Első látogatásom volt gall földre csecsemőkorom óta, és kívántam, bár ne kellene elmennem.
EnglishYes, it was possible that Ennis had just pulled up stakes arid moved on.
Igen, az is lehetséges, hogy Ennis egyszerűen fogta magát és meglépett.
EnglishThe Project people were a little too eager arid a little too dumb.
A projekt emberei egy kicsit túl lelkesek és egy kicsit túl tapasztalatlanok.
EnglishThat would not do it, for this one was in a chamber of punishment, cold arid quite alone.
Az nem megoldás, mert ezt egy hideg magánzárkában tartják, büntetésből.
EnglishI saw her open it arid peer out into the dampness at the approaching light.
Láttam, ahogy kitárja, és kibámul a közeledő hajnal nyirkosságába.
EnglishHe put the book carefully back in its place arid began rolling the wheelchair toward the guest room.
Gondosan visszahelyezte az albumot, és gurulni kezdett a vendégszoba felé.
EnglishThere was the occasional rain shower over the plains, but the region remained semi-arid.
Hébe-hóba elfordult néhány kiadós zápor, de a régió félsivatagos viszonyain ez sem sokat segített.
EnglishBut it was human forms she saw first, two of them, thrown up and out on to this arid shore.
A hullámok hátán erre a sivár, terméketlen vidékre sodródtak.
EnglishHe could smell death here, an unmistakable mustiness, an arid and fetid decay.
Itt már érezte a halál szagát, azt a semmivel össze nem téveszthető áporodottságot, a száraz, bűzös bomlást.
EnglishWater shortages have spread beyond the traditionally arid areas.
A vízhiány a hagyományosan száraz területeken túlra is kiterjedt.
EnglishThe bard wore leathers that were gray with age arid thick with road-dust.
A bárd megviselt, szakadozott, porlepte köpenyt viselt.
EnglishThe spectacle overwhelmed us, even as we despised it: Akasha arid Enkil upon their thrones.
Akármennyire eltöltött az utálat, azért ez a látvány lenyűgözött bennünket: Akasa és Enkil a trónuson.
EnglishAnd you are out of it now arid longing to return to it.
Te pedig kiszorultál ebből a világból, és vágyva vágysz visszatérni.

Szinonimák (angolul) a(z) arid szóra:

arid