angol-magyar fordítás erre a szóra: to argue

EN

"to argue" magyar fordítás

EN

to argue [argued|argued] {ige}

volume_up
Some people argue that the term denotes…
Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
- Ezzel senki sem vitatkozik.
If you could do this, Daneel, why do you bother to argue with me? fust change my mind!
- Ha ön képes minderre, Daneel, akkor miért pazarolja az erejét arra, hogy vitatkozik velem?
to argue (és: to reason)
No one in Europe is radically arguing for an excessive budget consolidation.
Európában senki sem érvel radikálisan a túlzott költségvetési konszolidáció mellett.
The proposal argues for the completion of the ratification process of the Treaty of Lisbon.
A javaslat a Lisszaboni Szerződés ratifikációs eljárásának befejezése mellett érvel.
He argues that an abnormal situation requires abnormal actions.
Azzal érvel, hogy a rendkívüli helyzet rendkívüli intézkedéseket követel meg.

Példamondatok a(z) "to argue" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWhich point was difficult to argue with, the senator had to concede gracefully.
Ezzel nemigen lehetett vitába szállni, a szenátornak nem is állt szándékában.
English' I wasn't really planning to leave anyone around to argue with me, My Lord.'
Úgy terveztem, hogy mire végzek, senki nem maradna, aki kérdéseket tehetne fel.
EnglishA few people still argue that what has happened in Darfur is not genocide.
Néhányan még mindig állítják, hogy ami Darfurban történt, az nem volt népirtás.
EnglishI had to argue for centuries to persuade the others that we really needed you.'
Évszázadokig vitatkoztam a többiekkel, mire meggyőztem őket, hogy szükségünk lesz rád.
EnglishIt is far too simplistic to argue that it is a Pakistani internal issue in itself.
Túlságosan leegyszerűsített lenne az az érvelés, hogy ez pakisztáni belügy.
EnglishYou can't argue with it because we're the classifiers and we've classified it that way.
Nem lehet vitatni, mivel mi vagyunk az osztályozók, és mi soroltuk be így őket.
EnglishHe almost started to argue with her about whether he would argue with her.
Bobby majdnem veszekedni kezdett vele arról, hogy akkor valóban veszekedne-e vele.
EnglishOf course, no one would argue that the legislative route is always the best.
Természetesen senki sem állíthatja, hogy mindig a jogalkotási út a legjobb.
EnglishTheir doctors would argue strenuously that smoking does not cause lung cancer.
Orvosaik határozottan állítják majd, hogy a dohányzás nem okoz tüdőrákot.
EnglishI had not seen my sister in a year, except to argue with her once in a public street.
Azóta nem találkoztam a húgommal, hogy egy éve összevesztünk a nyílt utcán.
EnglishIn that case, concern for you and your property would argue that we should stand.
- Ebben az esetben az irántad és a tulajdonod iránti tiszteletből inkább állva maradnánk.
EnglishI'll allow each side fifteen minutes to argue, then I'll take it under advisement.
Mindkét félnek tizenöt percet engedélyezek, aztán meghozom a döntésemet.
EnglishI will not argue with you the relative merits of learning versus torpid idleness.
- Nem vagyok hajlandó vitába szállni veled a tanulás előnyeit illetően.
EnglishHe never wanted to settle, but I wanted to grow up, and we used to argue--
Õ nem akart véglegesedni, én meg fel akartam nőni, és nagyokat vitatkoztunk.
EnglishOf a sudden the weariness settled upon him, and it was too much to argue with a boy.
Végigszenvedte a hosszú utat idáig, azután gyanakvást és vádaskodást kap.
EnglishThey dive, slide headfirst, argue with the umpires, throw their bats when they make an out.
Leo F. Drummond, amellett, hogy elvesztett barátját gyászolta, nem tétlenkedett.
EnglishStone did not argue or hesitate, but went through the door, which locked behind him.
Stone vita és tétovázás nélkül belépett az ajtón, mely bezárult mögötte.
EnglishSome may argue that this is preferential treatment and unfair competition.
Egyesek azzal érvelhetnek, hogy ez kedvező elbánást vagy igazságtalan versenyt jelent.
EnglishThen use it to argue that the old treaty is flawed, that it needs to be revised.
Aztán erre alapozva azzal érvelnek, hogy a régi megállapodás idejétmúlt, újra kell tárgyalni.
EnglishGrishin knew that if he could argue his point with enough skill he would win his argument.
Grisin tudta, hogy ha elég ügyesen tálalja érveit, felülkerekedhet a vitában.