angol-magyar fordítás erre a szóra: arguably

EN

"arguably" magyar fordítás

EN

arguably {határozószó}

volume_up
Arguably, it's about 100 million dollars a person on the space shuttle.
Vitathatóan, ez körülbelül 100 millió dollár fejenként az űrrepülőn.
The attacks on the United States did not occur on September 11, they occurred before then, and an attack upon one is arguably an attack upon all of us.
Az Egyesült Államok elleni támadások nem szeptember 11-én történtek, hanem még az előtt, és egy valamelyikünk ellen indított támadás vitathatóan támadás valamennyiünk ellen.

Példamondatok a(z) "arguably" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt was a day that changed South Africa and, arguably, changed the world.
Az a nap megváltoztatta Dél-Afrikát, és talán ez vitatható, de az egész világot is.
EnglishArguably, it's about 100 million dollars a person on the space shuttle.
Vitathatóan, ez körülbelül 100 millió dollár fejenként az űrrepülőn.
EnglishArguably, the fate of an open world economic system hinges on the latter.
Hiszen a nyitott világgazdasági rendszer sorsa ez utóbbin múlik.
EnglishRoger Bacon, a Franciscan monk, was arguably the greatest mathematician of the thirteenth century.
Roger Bacon, egy ferences szerzetes a tizenharmadik század legnagyobb matematikusa volt.
EnglishArguably, there is something wrong with the assistance packages extended to Latvia and Hungary.
Lehet, hogy vannak problémák a Lettországnak és Magyarországnak nyújtott támogatási csomagokkal.
EnglishArguably any intelligent species feels that to some extent.'
Ezen elbb-utóbb minden értelmes faj átesik.
EnglishHe is arguably the least known of the twelve apostles.
Õ a legkevésbé ismert a tizenkét apostol közül.
EnglishSo let me finish and let me listen - arguably the most important thing and one of the most difficult things to do in politics.
Ezennel befejezem mondandómat és figyelek - vélhetően ez a legfontosabb és az egyik legnehezebb dolog a politikában.
EnglishArguably, the situation is worse.
Érvelhetünk amellett, hogy romlott a helyzet.
EnglishArguably Pacino's best work.
EnglishImplementing the institutional reforms is, arguably, just as important, given their impact on the future success of the Council.
Az intézményi reformok végrehajtása - vitatható módon - éppen ugyanilyen fontos, tekintettel a Tanács jövőbeli sikerének hatására.
EnglishUnfortunately, the current industry-developed GDA labelling system is complex, arguably misleading and generally misunderstood.
Az ipar által kidolgozott, jelenlegi INBÉ címkézési rendszer sajnos bonyolult, bizonyíthatóan félrevezető és általában félreértelmezett.
EnglishAll of which was arguably a gain, Kabe thought, as sunset and sunrises often produced the day's more spectacular and attractive vistas.
A nappal lassan, fokozatosan kap erre igaz, cserébe jóval tovább tart, mint egy hagyományosnak mondható, szilikátalapú planétán.
EnglishWhile oil arguably generates exploitation, dependence, wars and dictatorships, nuclear energy is historically much safer.
Az olaj használata kizsákmányoláshoz, függőséghez, háborúkhoz és diktatúrákhoz vezet, míg az atomenergia történetét tekintve jóval biztonságosabb.
EnglishThe attacks on the United States did not occur on September 11, they occurred before then, and an attack upon one is arguably an attack upon all of us.
Az Egyesült Államok elleni támadások nem szeptember 11-én történtek, hanem még az előtt, és egy valamelyikünk ellen indított támadás vitathatóan támadás valamennyiünk ellen.
EnglishObviously this would cause a system which relies, as the French law arguably does, on the computerisation and massification of accusations and penalties, to implode.
Ez értelemszerűen azt okozná, hogy a rendszer, amely - ahogy a francia jog védhetően teszi - a vádak és büntetések számítógépesítésére és tömegesítésére épül, összeomlik.
EnglishSad as it was, it made this document something akin to a dying declaration, therefore, arguably, admissible in federal district court as evidentiary material in a criminal case.
Bármilyen szomorú, ez az irat egyfajta halotti bizonyítvány, vitatható ugyan, de elfogadható egy bűnügy bizonyítási anyagaként a szövetségi kerületi bíróságon.

Szinonimák (angolul) a(z) arguable szóra:

arguable