angol-magyar fordítás erre a szóra: Argentina

EN

"Argentina" magyar fordítás

EN

Argentina {tulajdonnév}

volume_up
1. földrajz
Argentina
- EXCHANGE INFORMATION WITH REGARD TO ARGENTINA'S EXPORT POSSIBILITIES .
- az Argentína exportlehetőségeire vonatkozó információcsere.
Who remembers the match between Argentina and England and what the result was at the end?
Ki emlékszik még az Argentína és Anglia közötti mérkőzésre, és a végeredményre?
Argentina might be nice, and nicer still to be able to live well somewhere.
Argentína szép ország, gondolta, és még szebb lesz az a rengeteg pénz a folyószámlán.

Példamondatok a(z) "Argentina" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

English(FR) Mr President, last week I was in Argentina with the Mercosur delegation.
(FR) Tisztelt elnök úr, az elmúlt héten Argentínában jártam a Mercosur küldöttséggel.
EnglishWho remembers the match between Argentina and England and what the result was at the end?
Ki emlékszik még az Argentína és Anglia közötti mérkőzésre, és a végeredményre?
EnglishArgentina might be nice, and nicer still to be able to live well somewhere.
Argentína szép ország, gondolta, és még szebb lesz az a rengeteg pénz a folyószámlán.
EnglishThese imports from Brazil and Argentina monopolise more than 19 million hectares.
A Brazíliából és Argentínából származó import több mint 19 millió hektárnyi területet foglal le.
English- EXCHANGE INFORMATION WITH REGARD TO ARGENTINA'S EXPORT POSSIBILITIES .
- az Argentína exportlehetőségeire vonatkozó információcsere.
EnglishPeerssa, the only lines still lighted run to Antarctica and the tip of Argentina and, uh, Alaska.
Peerssa, az egyedüli vonalak, amik világítanak, az Antarktiszra, Argentínába és Alaszkába vezetnek.
EnglishJust two days ago I came back from Argentina and Brazil.
Mindössze két napja, hogy hazatértem Argentínából és Brazíliából.
EnglishAnnual action programmes for Brazil and Argentina (2008) (
Éves cselekvési programok Brazíláért és Argentínáért (2008) (
EnglishThe European Community and Argentina sign a framework agreement on commercial and economic cooperation.
Az Európai Közösség és Argentína kereskedelmi és gazdasági együttműködési keretmegállapodást ír alá.
EnglishTo Ukraine, to India, to Argentina, to Brazil, where all the eggs will have been laid in battery cages.
Ukrajnához, Indiához, Argentínához, Brazíliához, ahol minden tojás ketrecblokkos tartásból származik.
EnglishThe examples mentioned in the report of Argentina, the US and Canada provide concrete proof of this.
A jelentésben felhozott példák Argentínáról, az Egyesült Államokról és Kanadáról konkrét bizonyítékul szolgálnak erre.
EnglishFurthermore, the report explicitly threatens Argentina with sanctions for implementing protectionist measures.
Ezenkívül a jelentés kifejezetten szankciókkal fenyegeti Argentínát protekcionista intézkedések végrehajtása miatt.
EnglishIt has to do with the coinciding of bad weather in certain countries, such as Russia and Argentina.
Ennek pedig az egyes országokban, így például Oroszországban és Argentínában egy időben tapasztalható rossz időjáráshoz van köze.
EnglishYour chaps lent him to the Italians for the Moro job, but he refused to take an assignment to Argentina the next year.
A Moro-ügy idején kölcsönadták az olaszoknak, aztán a rákövetkező évben nem volt hajlandó elvállalni egy munkát Argentínában.
English'They want me to go to Argentina.
EnglishSeventy percent of the protein rich crops required for animal feeds are imported from Brazil, Argentina and the US.
Az állati takarmányoknál felhasznált fehérjében gazdag növények 70%-át Brazíliából, Argentínából és az Egyesült Államokból importálja.
EnglishThe fourth conference of the parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change held in Buenos Aires, Argentina.
Buenos Airesben (Argentína) megtartják az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezményét aláíró felek 4. konferenciáját.
EnglishMy father was born in Argentina.
EnglishDid you ever ski in Argentina?
EnglishTHERE WOULD BE AN EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE COMMISSION AND ARGENTINA CONCERNING THE ESTIMATE FOR IMPORTS , THE CONTENT OF WHICH IS AS FOLLOWS :
A Bizottság és Argentína között levélváltást kell folytatni az import előzetes felméréséről, a következő tartalommal:

Szinonimák (angolul) a(z) Argentina szóra:

Argentina