angol-magyar fordítás erre a szóra: arena

EN

"arena" magyar fordítás

EN

arena {főnév}

volume_up
Farmers and townspeople yelled deafeningly from rows of benches overlooking the crude arena.
A farmerek és városiak fülsiketítőén üvöltöztek a durván összetákolt aréna padsorai közül.
The arena was a granite hollow, a grainy gray-white surface that sloped to center.
Az aréna szemcsés, szürkésfehér gránittömbökből kirakott üreg volt, közepe felé észrevehetően lejtett.
There is no common political arena in Europe with media or debate covering all the Member States.
Európában nincs közös, médiával ellátott politikai aréna, sem az összes tagállamot lefedő viták.
Hogy tetszett a küzdőtér?
The European Union with 27 Member States is indeed the right arena in which to organise a new financial market order.
Az európaiak kudarcot szenvedtek, ugyanis a 27 tagállammal rendelkező Európai Unió az igazi küzdőtér, ahol az új pénzpiaci rendet meg kell szervezni.

Példamondatok a(z) "arena" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt is also important that Africa understands its power in the international arena.
Fontos az is, hogy Afrika megértse, milyen hatalommal bír a nemzetközi színtéren.
EnglishIt was just do­mestic Chinese politics projected into the international arena.
Azt hitték, hogy amit belföldön megtehetnek, az nemzetközi szinten is működni fog.
EnglishWhat is also in question is the place Lebanon hopes to take in the regional arena.
Fontos kérdés az is, hogy Libanon milyen szerepet kíván betölteni a térségben.
EnglishEurope must play a pioneering role, in particular in the international arena.
Európának úttörő szerepet kell vállalnia, különösen a nemzetközi porondon.
EnglishThen, with his hostage taken, he opened the door to the sex arena and backed through it.
Miután megfogta túszát, kilökte a szexarénába vezető ajtót, és behátrált rajta.
EnglishOr we could see the Arena of Magic, or the Hall of Delights, or the Initiation Wing.
Továbbá, megtekintheti a Mágusok Küzdőterét, az Élvezetek Házát és a Beavatási Termet.
EnglishThis is the only approach that will give the EU credibility in the international arena.
Ez az egyetlen megközelítés, amely a nemzetközi színtéren hitelessé teheti az EU-t.
EnglishAs people who are active in the political arena we can promote innovation.
Mint a politikai küzdőtéren aktív emberek, mi előmozdíthatjuk az innovációt.
EnglishCall me the Roman in the arena if you will and tell me tales of the ages that went before.
- Nevezz rómainak az arénában, ha akarod, és mesélj meséket a korábbi korokról.
EnglishAlexei II made his first and last intervention in the political arena of Moscow.
Ez volt az első s egyben utolsó eset, hogy II. Alekszij a moszkvai politika arénájába lépett.
EnglishThe Community has an obligation to function as a role model in the international arena.
A Közösségnek kötelessége példaképként jelen lenni a nemzetközi színtéren.
EnglishBetter that we be no more than beasts, like the lions in the arena.
Ennél már az is jobb, ha csak állatok vagyunk, mint az oroszlánok az arénában.
EnglishIf so, he had to plan well, both the method of self-dispatch and its arena.
Ha így van, mindent jól el kell terveznie; mind az alkalmazott metódust, mind a helyszínt.
EnglishBut once a round begins, you are bound to stay in the arena until the end.
Ha az első összecsapás ideje letelik, jogukban áll elhagyni a terepet.
EnglishThen we would have a large arena to develop the world revolution.'
Akkor tágas tér áll majd rendelkezésünkre a világforradalom megszervezéséhez.”
EnglishThis applies in particular to the new Member States, but also to the international arena.
Ez különösen az új tagállamokra vonatkozik, de a nemzetközi színtérre is.
EnglishSecondly, internationally: Europe cannot take part in the international arena in a passive way.
Másodsorban egy nemzetközi kérdés: Európa nem lehet passzív a nemzetközi porondon.
EnglishThe credit goes to the man in the arena whose face is marred with dust and blood and sweat.
Azé az érdem, aki kiáll a küzdőtérre, akinek arca porban, verejtékben és vérben fürdik.
EnglishIt will allow the EU to exert a real influence in the international arena.
Így végre lehetőség nyílik arra, hogy valódi befolyást gyakoroljon a nemzetközi politikában.
EnglishThe report also takes account of recent changes in the political arena in Bahrain.
A jelentés figyelembe veszi továbbá a közelmúltbeli változásokat a bahreini politikai színtéren.

Szinonimák (angolul) a(z) arena szóra:

arena