angol-magyar fordítás erre a szóra: ardent

EN

"ardent" magyar fordítás

EN

ardent {melléknév}

volume_up
Curiously enough he was a sincere and ardent Socialist.
Bármily furcsa is, őszinte és lelkes szocialista volt.
As an ardent follower of Trotskys call for instant global revolution, he hated Moscow and all it stood for.
Mint Trockij azonnali világforradalmának lelkes híve, gyűlölte Moszkvát és mindazt, amit Moszkva képviselt.
In La Rochelle I was pleased to see Member States who had not joined the IMO suddenly becoming ardent fans of the organisation.
Örömmel láttam La Rochelle-ben, hogy azok a tagállamok, akik csatlakoztak az IMO-hoz, hirtelen lelkes rajongói lettek a szervezetnek.
Az effajta fiatalos, heves, kamaszkori féltékenység.
He was able to identify the drug which had made him so brainlessly ardent, too.
Azt is tudta, milyen drogtól volt ilyen esztelenül heves.
I met him once, and I thought he had an ardent and powerful nature, but not a despotic one.
Egy alkalommal találkoztam vele, heves és energikus embernek ítéltem, de nem zsarnok.
I would like to acknowledge the support of every single one of those ardent Europeans who believe in this project for Europe.
Szeretném megköszönni a támogatást minden egyes buzgó európainak, akik hisznek az európai projektben.
(DE) Madam President, as an ardent pro-European - as are the great majority of my 500 000 direct voters - I find it very difficult to accept this predicament that you have placed yourself in.
500 000 közvetlen választóm nagy többségéhez hasonlóan buzgó Európa-pártiként nagyon nehezen tudom elfogadni ezt a kínos helyzetet, amelybe hozta magát.

Példamondatok a(z) "ardent" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHis face was fevered with an ardent delirium which made him look even younger.
Arca lázasan csillogott lángoló elragadtatásában, és ettől még fiatalabbnak tűnt.
EnglishWe are ardent opponents of Mr Berlusconi, but we are political adversaries.
Bár komoly ellenzői vagyunk Berlusconi úrnak, mi politikai ellenfelek vagyunk.
EnglishShe got up and came to me, and put her arms around me, accepting the usual ardent kisses.
Bianca felállt, odajött hozzám, átkarolt, és várta a szokott forró csókokat.
EnglishI met him once, and I thought he had an ardent and powerful nature, but not a despotic one.
Egy alkalommal találkoztam vele, heves és energikus embernek ítéltem, de nem zsarnok.
EnglishCollege professors were the least ardent, making love once a month.
Az egyetemi tanárok a legkevésbé tüzesek, havonta egyszer szeretkeznek.
EnglishThere was an ardent kiss and a slow moving away, with reverence and a locking of thin delicate fingers.
Akasa és Enkil egyre kevesebbet mozog, és végül szótlan mozdulatlanságba dermed.
EnglishHe was able to identify the drug which had made him so brainlessly ardent, too.
Azt is tudta, milyen drogtól volt ilyen esztelenül heves.
EnglishHowever, this is an idea that you and I and the most ardent Europe supporters must promote.
Ez azonban olyan ötlet, amit Önnek, nekem és a leglelkesebb Európa-pártiaknak kell reklámozniuk.
EnglishMadouc, I notice that your face shows little joy, even though your most ardent hope has been realized!
- Madouc, nem látok örömöt az arcodon, annak ellenére, hogy valóra vált a kívánságod.
EnglishMiss Hartnell tried to disguise her deep and ardent pleasure.
Hartnell kisasszony megpróbálta mély és őszinte örömét elrejteni.
Englishhappy souls for whom one and the same day was the term of ardent love and earthly life!
Ó, boldog lelkek, kiknek ugyanaz napon osztályrészül jutott bevégezni forró szerelmüket s halandó életöket!
EnglishFiremen were the most ardent, making love ten times a week.
A tűzoltók a legtüzesebbek, hetente tízszer szeretkeznek.
EnglishCuriously enough he was a sincere and ardent Socialist.
Bármily furcsa is, őszinte és lelkes szocialista volt.
EnglishBut these hymns seemed more like an ardent appeal to the soul.
De ezek az énekek a lelket erős szóval hívták.
EnglishAs an ardent follower of Trotskys call for instant global revolution, he hated Moscow and all it stood for.
Mint Trockij azonnali világforradalmának lelkes híve, gyűlölte Moszkvát és mindazt, amit Moszkva képviselt.
EnglishTo Paris accordingly our ardent lover went, and there under one pretext or another was kept for two years.
Girolamo tehát lángoló szerelmével Párizsba ment, s folytonos halogatás közben két esztendeig ottan tartották.
EnglishI have studied thoroughly, and with ardent zeal, philosophy, jurisprudence, medicine, and, unfortunately, also theology.
Ó, jaj, a filozófiát, orvos- meg törvénytudományt, és sajnos a teológiát megtanulám jól egyaránt.
EnglishHis name was Randy and he had become an ardent Garp fan.
- Randynek hívták, és Garp elszánt híve lett.
EnglishLaura McCaffrey regarded him not with disbelief as much as with an ardent desire to disbelieve.
Laura McCaffrey nem annyira hitetlenkedve nézett a férfira, mint inkább úgy, mint aki arra vágyik, hogy ne kelljen elhinnie.
EnglishMind which was the source of the hunger for transformation and its most ardent and creative agent.
Az elmét, mely annyira éhezte az átalakulást, hogy e vágy beteljesülésének legbuzgóbb, legleleményesebb kieszközlője lett.

Szinonimák (angolul) a(z) ardent szóra:

ardent
ardent spirits
English