angol-magyar fordítás erre a szóra: archives

EN

"archives" magyar fordítás

EN

archives {többes szám}

volume_up
Check that the filenames inside the archives begin with the archive name.
Ellenőrizze, hogy az archívumban a fájlok neve az archívum nevével kezdődnek-e.
There were far too many archives for Hari to count.
Annyi archívum volt, Hari megszámolni sem tudta.
I asked how many archives there are, and what these people plan to do with them!
Azt kérdeztem, hány ilyen archívum létezik, és mit akarnak csinálni velük?
Show the location of the archives, the vaults, the exits, everything.
Tüntesd fel, hol van a levéltár, hol vannak a pincék, a kijáratok és minden.
Ten years later he was one of six vice-administrators of the National Archives in Washington, DC, and in line for the top spot.
Tíz évre rá Washingtonban volt, mint a Nemzeti Levéltár hat helyettes vezetőjének egyike, útban a csúcsra.
'The past is the prologue of the future' is the maxim displayed at the entrance to the National Archives in Washington and with good reason.
"A múlt nem más mint a jövő előjátéka” ez a mondás található a washingtoni Nemzeti Levéltár bejáratánál, és jó okkal.

Példamondatok a(z) "archives" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI asked how many archives there are, and what these people plan to do with them!
Azt kérdeztem, hány ilyen archívum létezik, és mit akarnak csinálni velük?
EnglishI hereby override the preservation commandments that are inscribed on the archives.
Ezennel kijelentem, hogy az archívumok oldalán szereplő parancs érvénytelen.
EnglishI therefore believe that opening up the archives is an important prerequisite.
Ezért hiszem, hogy mindezeknek fontos előfeltétele a levéltárak megnyitása.
EnglishYou can use Konqueror to browse through tar archives, even compressed ones.
A Konqueror segítségével kezelni lehet a tar archívumokat, még a tömörítetteket is.
EnglishCheck that the filenames inside the archives begin with the archive name.
Ellenőrizze, hogy az archívumban a fájlok neve az archívum nevével kezdődnek-e.
EnglishA source that helped us rally our forces quickly after the destruction of the archives .
Van valaki, aki lehetővé tette a számunkra, hogy gyorsan összeszedjük az erőinket.
EnglishPetyr NOTE TO THE ARCHIVES: This was the last letter ever received from Petyr van Abel.
FELJEGYZÉS AZ IRATTÁRNAK: Ez volt a Peryr van Abeltől kapott utolsó levél.
EnglishThis search resulted in the confiscation of historical archives on the gulags.
A razzia során elkobozták a gulágokról szóló történelmi archívumokat.
EnglishTo this day, Moscow is refusing to grant access to the archives on the Katyń massacre.
Moszkva a mai napig nem engedett betekintést a katyń-i mészárlásról szóló archívumokba.
EnglishThe archives of the Order from the twelfth century on are still at Malta.
A Rend levéltára a tizenkettedik századtól kezdve napjainkig Máltában van.
EnglishShow the location of the archives, the vaults, the exits, everything.
Tüntesd fel, hol van a levéltár, hol vannak a pincék, a kijáratok és minden.
EnglishIt had been found in the archives of a picture agency and the same photo was in every paper.
Egy képügynökség archívumából került elő, és minden lap ezt a képet hozta le.
EnglishThe problems of converting Galactic archives into your unconventional syntax are enormous.
Nagyon nehéz a galaktikus archívumokat az önök szintaxisára konvertálni.
EnglishOpening up archives is a first, important step in the right direction.
A levéltárak megnyitása jelenti a helyes irányba tett első fontos lépés.
EnglishThe best way to see how they are organised would be to examine the KGB archives.
Ennek megszervezésének módját legjobban úgy lehetne áttekinteni, ha megvizsgálnánk a KGB archívumait.
EnglishI served my last useful function when I gave permission to destroy the archives.
Amikor engedélyt adtam az archívumok elpusztítására, elvégeztem a számomra kijelölt utolsó feladatot.
EnglishI left them a couple more screens and increased some of their access to the flight archives.
Hagytam náluk még néhány monitort, és megnöveltem a hozzáférésüket a repülési archívumhoz.
EnglishEspecially now that the ancient archives have been taken away from you?
Így is, hogy többé nem szerezhetik meg azokat az ősi archívumokat?
EnglishSometimes you go down into the basement archives in London and you read through all the old material.
Néha lemegy a londoni alagsori levéltárba, és végigolvassa a régi anyagokat.
EnglishSo, for starters, I thought that a general immersion in your archives would be helpful.
Azt hiszem, az önök archívuma nagy segítséget nyújtana ehhez.