EN

architectural {melléknév}

volume_up
architectural
The architectural manifestation was frankly just dumb.
Az építészeti manifesztáció őszintén szólva lebutított volt.
We keep our office almost like an archive of architectural biodiversity.
Az irodánk olyan, mint egyfajta épiteszeti-biodiverzitás archívum.
Their unusual status had made for some architectural and organiza- tional problems at the Agency.
Különleges státusuk némi építészeti és szervezési problémát okozott a Cég számára.

Példamondatok a(z) "architectural" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishTheir unusual status had made for some architectural and organiza- tional problems at the Agency.
Különleges státusuk némi építészeti és szervezési problémát okozott a Cég számára.
EnglishSo the technique, it's cut, sandblasted, etched and printed glass into architectural glass.
A technikája pedig: vágott, homokfúvott, maratott és nyomott üveg kerül építészeti üvegbe.
EnglishWe keep our office almost like an archive of architectural biodiversity.
Az irodánk olyan, mint egyfajta épiteszeti-biodiverzitás archívum.
EnglishI know enough, though, to recognize that it is chock-a-block with architectural anachronisms.
Annyit azért tudok, hogy a kép dugig van építészeti anakronizmusokkal.
EnglishAnd we can learn from that and create more interesting and inspiring architectural environments.
És mi tanulhatunk ebből, hogy egyre érdekesebb és inspirálóbb építészetet hozzunk létre.
EnglishSo, the Mountain is like our first built example of what we like to refer to as architectural alchemy.
A Hegy az első felépült példa arra, amit mi építészeti alkímiának szeretünk nevezni.
EnglishAn engineer should be able to handle architectural work and designing.
Egy mérnöknek boldogulnia kell az építő és tervező munkában is.
EnglishNow, I'm going to present it on the same terms: issue, position and architectural manifestation.
Nos, ugyanazokkal a fogalmakkal fogom bemutatni, probléma, álláspont, építészeti manifesztáció.
EnglishHe undertook some projects without architectural guidance at all.
Volt, mikor építészi útmutatás nélkül vágott bele a tervekbe.
EnglishThe architectural manifestation was frankly just dumb.
Az építészeti manifesztáció őszintén szólva lebutított volt.
EnglishThe decor sure won't be featured in Architectural Digest anytime soon, but it's comfy enough.
- A berendezőről aligha közöl majd színes riportot az Építészeti Tallózó a közeljövőben, de azért elég kényelmes.
EnglishVivarium, on its mountain slopes, was an architectural triumph.
Vivarium az építészet diadala volt a hegyoldalban.
EnglishThey located the architectural firm that built the house.
Meglelték azt a tervezőirodát, amelyik a házat építette.
EnglishEither the hill itself had settled, or architectural styles had changed more than Corbell was willing to believe.
Vagy maga a hegyoldal, vagy az építészet változott meg annyira, hogy Corbell el sem akarta hinni.
EnglishUpon the tables stood an architectural wonder in Lego blocks.
A szoba többi részét a kastély foglalta el.
EnglishThe muddled architectural scheme had a certain consistency: variety and disregard of convention.
Az összevissza építményben is volt egyfajta következetes rendszer: a változatosság, és a konvenciók tökéletes elhagyása.
EnglishI'm going to speak to you today about architectural agency.
Ma a cselekvő építészetről fogok beszélni.
EnglishHe drew it the way he would draw an architectural design, with very clean, straight lines and slightly shaded detail.
Úgy rajzolt, mintha tervezne, nagyon tiszta, határozott vonalakkal, a részleteket halványan satírozva.
EnglishThis was created by an architectural firm called Shiro.
Ezt a Shiro nevű építészeti cég készítette.
EnglishThere, he entered a low, sprawling, glass-and-glinting-metal building that had won an architectural award three years ago.
Ott egy alacsony, csillogó, fémüveg épületbe lépett, mely három évvel ezelőtt építészeti díjat nyert.

Szinonimák (angolul) a(z) architecture szóra:

architecture