EN

archdeacon {főnév}

volume_up
1. vallás
Ah, said Archdeacon Simmons, with appreciation, one of your excellent veal cutlets!
Ó mondta Simmons főesperes elragadtatásal , borjúsült, amit olyan kiválóan készít!
Archdeacon Simmons paused for a few minutes' consideration before the next call.
Simmons főesperes néhány percig mérlegelte, hová telefonáljon legközelebb.
The day after tomorrow his old friend, Archdeacon Simmons, was coming to stay.
Holnaputánra a kanonok régi barátja, Simmons főesperes látogatását várták.
Meg az archidiakónus úr, őszentsége magántitkára is.

Példamondatok a(z) "archdeacon" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI think, you know, said the archdeacon gently, that we've got to go to the police.
Sejti, ugye kérdezte tapintatosan Simmons, hogy a rendőrséghez kell fordulnunk?
EnglishMcCrae, so I understand from Archdeacon Simmons.
Simmons főesperes úrtól úgy értesültem, hogy a házvezetőnőt Mrs. McCrae-nek hívják.
EnglishShe couldn't put Archdeacon Simmons off because she didn't know where he was.
És Mrs. McCrae még csak nem is értesíthette a főesperest, mert nem tudta, hol van.
EnglishAh, said Archdeacon Simmons, with appreciation, one of your excellent veal cutlets!
Ó mondta Simmons főesperes elragadtatásal , borjúsült, amit olyan kiválóan készít!
EnglishArchdeacon--Archdeacon--I can't remember his name now, but I'd know it if I saw it.
Valamilyen főesperes, most nem jut eszembe a neve, de ha látnám, megismerném.
EnglishArchdeacon Simmons paused for a few minutes' consideration before the next call.
Simmons főesperes néhány percig mérlegelte, hová telefonáljon legközelebb.
EnglishThe day after tomorrow his old friend, Archdeacon Simmons, was coming to stay.
Holnaputánra a kanonok régi barátja, Simmons főesperes látogatását várták.
EnglishWe're getting on, said Archdeacon Simmons to Mrs. McCrae, who was hovering in the background.
Haladunk mondta Simmons főesperes Mrs. McCrae-nek, aki a háta mögött téblábolt.
EnglishIt was then that the archdeacon was struck by something he had overlooked until then.
És ekkor a főesperes felfigyelt valamire, amit eddig nem vett észre.
EnglishIt seemed very extraordinary to the archdeacon that he had not been there.
A főesperes nagyon különösnek találta, hogy mégsem jelent meg.
EnglishArchdeacon Abercrombie--no, it's not Abercrombie, though he's rather like Abercrombie.
Abercrombie főesperes, nem, nem Abercrombie, bár hasonlít rá.
EnglishHe was about to revert to his criticisms of his fellow scholars but Archdeacon Simmons rang off.
Épp azon volt, hogy újra szapulni kezdi tudóstársait, de Simmons főesperes letette a kagylót.
EnglishArchdeacon Simmons was a complete contrast to her employer.
Simmons főesperes éppen ellentéte volt Mrs. McCrae gazdájának.
EnglishYes, he dined at the Athenaeum Club--Archdeacon Simmons told me that that was the place he was last seen.
Igen, az Athenaeum Klubban vacsorázott, Simmons főesperes úr mondta, hogy ott látták utoljára.
EnglishThat's what happened, said Archdeacon Simmons, depend upon it.
Így történt mondta Simmons főesperes , higgye el.
EnglishThe archdeacon sighed and had to be firm with him.
A főesperes felsóhajtott, és kénytelen volt félbeszakítani.
EnglishSilly old ass, thought Archdeacon Simmons to himself, but careful not to say it aloud in front of Mrs.
Vén szamár gondolta Simmons főesperes, de gondosan ügyelt, nehogy hangosan is kimondja Mrs. McCrae előtt.
EnglishAlso the archdeacon, his private secretary.
Meg az archidiakónus úr, őszentsége magántitkára is.
EnglishArchdeacon Simmons would know what to do.
Simmons főesperes fogja tudni, mit kell tenni.
EnglishI'm afraid so, said Archdeacon Simmons.
Én is azt hiszem ismételte Simmons főesperes.