angol-magyar fordítás erre a szóra: archbishop

EN

"archbishop" magyar fordítás

HU
EN

archbishop {főnév}

volume_up
1. vallás
archbishop (és: metropolitan)
Your assistant's been digging around in the Archbishop's finances.
Tudomásom szerint az asszisztensed az érsek financiális ügyeiben szimatolgat.
There was a sermon by Archbishop Rushman, a rehearsal, followed by...
Rushman érsek prédikál, felkészül egy prédikációra, utána...
We all saw Aaron being arrested minutes after the Archbishop's death.
Mindnyájan láttuk Aaron letartóztatását, percekkel az érsek halála után.

Példamondatok a(z) "archbishop" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAnd I wanna wash my hands, and I wanna forget all about you and Archbishop Rushman.
És meg akarom mosni a kezem és el akarom felejteni magát és Rushman érseket.
EnglishNow, could Aaron Stampler have been present during the murder of Archbishop Rushman...
Lehetséges, hogy Aaron Stampler jelen volt Rushman érsek meggyilkolásánál...
English..Aaron Stampler repeatedly stabbed at the Archbishop's chest, his genitals and his eyes.
...Aaron Stampler ismételten beledöfött az érsek mellkasába, nemi szervébe és szemébe.
EnglishThey proved to be human blood matching the blood type and DNA characteristics of the Archbishop.
Emberi eredetűnek bizonyult, megegyezik az érsek vértípusával és DNA képletével.
EnglishYour assistant's been digging around in the Archbishop's finances.
Tudomásom szerint az asszisztensed az érsek financiális ügyeiben szimatolgat.
EnglishDo you think it could be Alex who was that figure you saw at the Archbishop's room?
Lehet, hogy Alex volt az az alak, akit az érsek szobájában láttál?
EnglishThe one that looks like an archduke or an archbishop, I'm not sure which.
Aki úgy néz ki, mint egy főherceg, vagy egy főpap; nem is tudom, melyikre hasonlít inkább.
EnglishPerhaps we shall meet the arch-bishop, who will be grateful for a gift.
Talán összetalálkozunk az érsekkel, aki örülni fog egy szép ajándéknak.
EnglishWasn't there also a difference of opinion between the investors and the late Archbishop?
Nem voltak-e véleményeltérések a beruházók és a néhai érsek között is?
EnglishWe all saw Aaron being arrested minutes after the Archbishop's death.
Mindnyájan láttuk Aaron letartóztatását, percekkel az érsek halála után.
EnglishI went to the Archbishop and said, What are you doing to these people?
Elmentem az érsekhez, és mondtam, "Mit csinál ezekkel az emberekkel?"
EnglishThey don't want you to hear that the Archbishop invested on behalf of the Roman Catholic Church.
Nem akarják, hogy halljanak az érsek beruházásairól a R ómai Katolikus Egyház nevében.
EnglishThe Chaldean archbishop of Mosul, Monsignor Rahho, was kidnapped at the end of February.
Monsignor Rahhót, Mosul káldeus érsekét február végén elrabolták.
EnglishOne day Father Umphred might be Archbishop over all the Elder Isles!”
Umphred atya egy nap az egész Elder-szigetek érseke lehetne!
EnglishIgraine had, but she did not think the Archbishop would have come here to speak of a past charity.
Igraine küldött, ám nem gondolta, hogy a püspök holmi régi adomány miatt látogatja meg.
EnglishFirst name Dieter, archbishop of Mannheim, then promoted to the Vatican diplomatic service.
Szóval ez a Dietrich Mansdorf előzőleg Mannheim érseke volt, aztán előléptették vatikáni követté.
EnglishCould you tell us a little about your relationship with the Archbishop?
Tudnál valamit mondani nekünk az érsekkel való viszonyodról?
EnglishAre you telling me that Archbishop Rushman is involved with sex stuff?
Azt mondod nekem, Rushman érsek benne volt a szex dolgokban?
EnglishThere was a sermon by Archbishop Rushman, a rehearsal, followed by...
Rushman érsek prédikál, felkészül egy prédikációra, utána...
EnglishGet rid of the fake archbishop... and green-light the visit to Her Majesty.
Dobjuk a hamis érseket és ellátogatunk a királynőhöz.