EN

arc {főnév}

volume_up
arc (és: bow)
Construct an arc by its center and a given angle, starting at a given point
Körív szerkesztése, ha ismert a középpontja, egy szöge és egy kiindulási pont
Körív szerkesztése három megadott ponton keresztül.
Körív szerkesztése ezzel a középponttal
arc (és: bend, bow, sheet, span)
To draw an arc, drag an oval to the size you want, and then click to define the starting point of the arc.
Húzzon egy kívánt méretű ellipszist, majd kattintson az ív kívánt kezdőpontjára.
To draw an arc, drag a circle to the size you want, and then click to define the starting point of the arc.
Húzzon egy kívánt méretű kört, majd kattintással jelölje ki az ív kezdőpontját.
An electric arc crackles between the copper wire-wrapped poles of eldritch equipment.
Egy hátborzongató készülék két, rézdróttal körbetekert pólusa között elektromos ív reccsent.
HU

arc {főnév}

volume_up
1. általános
A kémlelőlyukon át kék szemet látott és egy pufók, rózsaszínű arc félkörét.
Through the spyhole he could see a blue eye and a semi-circle of pink chubby cheek.
Hosszú, barna szempilláira, amelyek az arc hibátlan vonalára simultak és apró gyöngykagylószerű fülére.
The long brown lashes that rested on the pure line of the cheek, the small shell-like ear.
Az arc, a bőr, az orr és a szemhéjak telis-tele sávokkal és csigavonalú rajzolatokkal.
Cheeks, chin, nose and eyelids were decorated with stripes and swirls.
arc (és: orca)
Az arc, a bőr, az orr és a szemhéjak telis-tele sávokkal és csigavonalú rajzolatokkal.
Cheeks, chin, nose and eyelids were decorated with stripes and swirls.
Az egykor pirospozsgás arc most szürke volt, mint valami halotté.
His skin sagged, and the gray stubble on his cheeks blurred a face that had once been called handsome.
Jowly cheeks that gleamed of soap.
The face in front of him changed.
Az orra előtt megjelenő túltáplált arc Sam Sagansky-hez tartozott, aki egyike volt Hollywood legsikeresebb brókereinek.
The overnourished face in front of him was Sam Sagansky, one of Hollywood's most successful power-brokers.
A bárpult közelében lévő egyik boksz megtelik joghallgatókkal, csupa ismerős arc, akiket szívesen elkerülnék.
A front booth fills with law students, familiar faces I'd rather avoid.
Fivére megfordult, és Trull megdöbbent a sápadt arc láttán.
His brother turned, and Trull was shocked by Fears pallid visage.
Shea gyanakodva meredt rá, igyekezett belelátni a viharvert arc mögött rejtőző emberbe.
Shea frowned at him suspiciously, trying to read behind the battered visage into the man himself.
Majd hirtelen ismét felbukkant a tűz fényében az árnyékokkal barázdált, sovány, sötét, kifejezéstelen arc.
The Druid rocked back slightly, the lean, dark visage suddenly expressionless in the firelight, creased in shadow.
2. anatómia
Egy arc villant fel a jajkiáltás mögött, egy festett arc.
In a flash I saw an image behind the cry of this voice, the image of a painted face.
Ez az arc... emelvény... ahogy ordítva szónokol az éljenző tömegnek...
That face ... on television ... a podium ... shouting at the cheering crowd.
Mindamellett igen szokványos arc volt, futószalagon gyártott.
Yet it was a very ordinary face and its prettiness was strictly assembly line.

Példamondatok a(z) "arc" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThere arc- a lot ol limits you can do in here and there are things you can't do.
Sok minden van, amit megtehet itt az ember, de vannak dolgok, amiket nem tehet meg.
EnglishThe arc passes near Siwenna, where the ship carrying Raych's wife and son vanished.
Az ív megközelíti a Siwennát, ahol a Raych feleségét és fiát szállító hajó eltűnt.
EnglishConstruct an arc by its center and a given angle, starting at a given point
Körív szerkesztése, ha ismert a középpontja, egy szöge és egy kiindulási pont
EnglishBehind him, an arc of blue fire lanced into the nearest pursuers, burning them to ash.
Mögötte kék tűz hasított kaszaként a legbuzgóbb üldözőkbe, hamuvá perzselve őket.
EnglishHis left foot swung in a short arc as he shoved the thing farther into the fire.
Pete rövid ívben meglendítette a bal lábát, hogy mélyebbre rúgja a tűzbe.
EnglishHe had been at the Arc de Triomphe that morning, and at Notre Dame and at Montvalerien.
Délelőtt ott volt a Diadalívnél, a Notre-Damenál, és ott volt Montvalerienban is.
EnglishI was as immobilized and eye-catching as Saint Joan of Arc at the stake.
Éppúgy nem mozdulhattam, és éppolyan blikkfangos voltam, mint Johanna a máglyán.
EnglishThe bead of blood had dribbled down the graceful arc of flesh to her collarbone.
Az a vércsepp, amely kiserkent, kecses ívben csordult a kulcscsontjára.
EnglishThe crests resembled a florid Maltese cross superinscribed on a celestial arc.
Az ábra egy virágdíszes máltai keresztre emlékeztetett, amit egy mennyei kapura véstek.
EnglishShe saw the knife shatter, saw the fragments arc out of Frye's right hand.
Hilary látta, hogy a kés megremeg, és apró darabok röppennek ki Frye kezéből.
EnglishAn arc of shining metal, like a spit seed, and a fish was flying through the air.
Egy fényes ívbe szökkent, majd a következő pillanatban hallá változott.
EnglishThe track was laid to Presteign's door in a sweeping arc and then curved away.
A nyomvonal merész ívben kanyarodott Presteign ajtajáig, majd elfordult.
EnglishTo draw an arc that is based on an ellipse, hold down Shift while you drag.
Ellipszisre alapuló ívhez a kezdeti húzáskor nyomja le a Shift billentyűt.
EnglishShe swung in a wide arc, coming right round so that she was headed towards us again.
Széles kanyart írt le, körbefordult, aztán újra egyenesen felénk tartott.
EnglishWarily, he circled one of the sheds, making a wide arc at each corner.
Úgy érezte, egy életre megtanulta, mit jelent az a kifejezés, hogy bőrig ázni".
EnglishThe bread had surprised him less than the phone booth at one end of the arc of baths.
A kenyér kevésbé lepte meg, mint a telefonfülke", a fürdősor egyik végén.
EnglishIt stuck, quivering, in the plaster below the picture of the Arc de Triomphe.
Mielőtt beinjekcióztam a műtéthez, kutattam egy kicsit a matraca alatt.
EnglishJoan of Arc floated down the dim, rumbling tunnels of the smoky Mesh.
Jeanne d'Arc lebegve haladt lejjebb, egyre lejjebb a Hálózat félhomályos járatain.
EnglishFlashlight and hand separated as they continued to arc past Burke.
Levágott kéz és lámpa egymástól független íven repülve elszálltak Burke mellett.
EnglishIn a slow, gradual arc, the Roc slipped through a narrow break in the peaks.
A madár lassú ívben átkanyarodott egy szűk nyiladékon, és ők ismét meglátták a Rengeteget.

Szinonimák (angolul) a(z) arc szóra:

arc