EN

arbitration {főnév}

volume_up

Példamondatok a(z) "arbitration" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWhether we call it mediation or arbitration or whatever is not the crucial issue.
Nevezzük akár közvetítésnek, akár döntőbíráskodásnak, akár másnak, nem ez a lényeg.
EnglishAnd yet, this principle has not been enshrined in the arbitration agreement.
Mégis azt látom, hogy ez az elv nem tükröződik a választottbírósági megállapodásban.
EnglishMention has also been made of the arbitration agreement between Slovenia and Croatia.
Szó esett a Szlovénia és Horvátország közötti választottbírósági megállapodásról is.
EnglishOne good feature was the introduction of an arbitration body, which will be helpful for consumers.
Helyes gondolat volt egy egyeztető testület bevezetése, amely hasznos lesz a fogyasztók számára.
EnglishIs it considering whether the final judgment of the court of arbitration is in line with Community law?
Azt vizsgálja vajon, hogy a döntőbíróság jogerős határozata összhangban van-e a közösségi joggal?
English'If you fire me, I'll take you to arbitration,' I said.
- Ha kirúg, fegyelmi bizottság elé viszem - válaszoltam.
EnglishI'm fairly, certain I can get y,ou an arbitration hearing.
El tudok intézni egy másik bizottsági meghallgatást!
EnglishThey're famous as a meeting place; they provide supervision, security, even arbitration if it's requested.
Megbízhatóak, a jóhírükön még sosem esett csorba: vigyáznak, hogy a találkozó baj nélkül megtörténhessen.
EnglishFor the time being, we are awaiting clarification from the Greek authorities on the ruling of the court of arbitration.
Pillanatnyilag a görög hatóságoknak a döntőbíróság döntésével kapcsolatos pontosítására várunk.
English... and so, with arbitration between the ports and the carriers having been carried out, this is the sum of the text.
... és így a kikötők és a fuvarozók közötti választottbíráskodást elvégezvén, ez a szöveg lényege.
EnglishThis is not your arbitration hearing, Mr. Daniels.
EnglishCases dealt with through arbitration within the WTO framework can last for years and prove very costly.
Azok az ügyek, amelyekkel a WTO keretében választottbírósággal foglalkoznak, évekig eltarthatnak és nagyon költségesnek bizonyulhatnak.
EnglishThe border arbitration agreement which they have signed sends out a positive message and sets an excellent example to the other countries in the region.
Az aláírt határmegállapodás pozitív üzenetet közvetít, és kiváló példát mutat a régió más országainak is.
EnglishNaturally, we also welcomed the signing of the arbitration agreement on the contentious border dispute between Croatia and Slovenia.
Természetesen üdvözöltük a Horvátország és Szlovénia közötti problematikus határvitákról szóló választottbírósági szerződés aláírását is.
EnglishHere in Strasbourg, the European Parliament has called on the Slovene Parliament to ratify the arbitration agreement as soon as possible.
Itt Strasbourgban az Európai Parlament felszólította a szlovén parlamentet, hogy mielőbb ratifikálja a választottbírósági megállapodást.
EnglishAn international arbitration agreement designed to solve this problem equitably was signed in Stockholm, in the presence of the Swedish Presidency.
A svéd elnökség jelenlétében Stockholmban aláírták a probléma méltányos megoldását szolgáló nemzetközi választott-bírósági megállapodást.
EnglishThe United States objected to the level of suspension of tariff concessions and related obligations and the matter was referred to arbitration.
Az Egyesült Államok kifogásolta a vámengedmények és a vonatkozó kötelezettségek felfüggesztésének mértékét, ezért az ügy választottbíróság elé került.
EnglishI also welcome your useful suggestion of an arbitration clause which encourages the shareholders to use alternative means of dispute resolution.
Ugyancsak üdvözlöm a választottbírósági záradékra vonatkozó hasznos javaslatukat, amely a részvényeseket az alternatív vitarendezési módok igénybevételére bátorítja.
EnglishRather than the production of peak energy, the consequence was an international arbitration dispute, the results of which, however, have been ignored by Hungary.
A csúcsenergia-termelés helyett ennek a következménye egy nemzetközi választott bírósági jogvita volt, amelynek eredményeit azonban Magyarország figyelmen kívül hagyta.
EnglishThis is provided that the European Union really guarantees that proper monitoring and arbitration methods are in place, to prevent any kind of unfair competition.
Ennek feltétele, hogy a tisztességtelen verseny bármely formájának elkerülése érdekében az Európai Unió valóban biztosítsa a megfelelő ellenőrzési és egyeztetési módokat.

Szinonimák (angolul) a(z) arbitration szóra:

arbitration
arbitrator