EN

arab {főnév}

volume_up
1. állattan
HU

arab {melléknév}

volume_up
Mindenki az Arab Ligáról és az Arab Liga béketervéről beszél.
Everyone talks about the Arab League and about the Arab League's peace project.
Újrakezdődik az európai-arab politikai párbeszéd Luxemburgban.
The Euro-Arab Dialogue is resumed at the political level in Luxembourg.
A kábeltelevíziók kifogyhatatlan programokkal árasztják el a hatalmas arab világot.
Cable television will bring countless new programs to the vast Arab world.
arab (és: arábiai)

Példamondatok a(z) "arab" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishFinally, we need to step up our own engagement with the Arab League countries.
Végül az Arab Liga országaival szembeni kötelezettségvállalásainkat fokozni kell.
EnglishIf we take a more far-sighted approach, the Arab spring is also very important.
Ha pedig még messzebbre tekintünk, láthatjuk, hogy az arab tavasz is nagyon fontos.
EnglishAs the EU, we should support the Arab countries in the peaceful pursuit of reforms.
Mint az EU, támogatnunk kell az arab országokat a reformok békés végrehajtásában.
EnglishThe task is to help foster an independent civil society in the Arab world.
A feladat a független civil társadalom működésének elősegítése az arab világban.
English'Yes, s' 'Or Allah akhbar, as our Arab friends say; there is no God but God.
- Vagy Allah akbar, ahogy arab barátaink mondják; nincs más Isten az Istenen kívül.
EnglishMr President, the Arab world is our partner in the Union for the Mediterranean.
Elnök úr! Az arab világ a partnerünk az Unió a Mediterrán Térségért nevű szervezetben.
EnglishBe especially careful of the second page, there are some rather tricky Arab names on it.
De nagyon figyelj a második oldalra, mert ott van egynéhány bonyolult arab név.
EnglishCable television will bring countless new programs to the vast Arab world.
A kábeltelevíziók kifogyhatatlan programokkal árasztják el a hatalmas arab világot.
EnglishHolmes, cried a small street Arab, running up to us.
-Otthon van, Holmes úr kérem - mondta egy kis utcagyerek hozzánk szaladva.
EnglishBut at the same time we are reconnecting and reasserting our Arab heritage.
De ugyanakkor visszanyúlunk az arab hagyományainkhoz és erősítjük azokat.
EnglishHe took a large flap of Arab bread and covered it thickly with apricot jam.
Ezzel vett egy nagy darab arab kenyeret és jó vastagon megkente kajszibarack lekvárral.
EnglishThe revolutions in the Arab countries have one important demand in common.
Az arab országokban zajló forradalmaknak van egy fontos közös követelésük.
EnglishThe Arab in the torn army jacket got up and crossed towards the door.
A szakadozott katonai zubbonyban ülő arab erre felállt és az ajtó felé indult.
EnglishThe domination without a shot fired of the entire Arab bloc and Third World.
Uralom az arab és a harmadik világ fölött, egyetlen puskalövés nélkül.
EnglishYou are passing off your responsibilities to an equally impotent Arab League.
Önök áthárítják felelősségüket egy ugyanolyan tehetetlen Arab Ligára.
EnglishI have called on them emphatically to do the same for their Arab friends.
Nyomatékosan felszólítom őket, hogy ugyanezt tegyék meg arab barátaikért.
EnglishNo, the European Union has not learnt from the revolutions taking place in the Arab states.
Nem, az Európai Unió nem tanult semmit az arab államokban végbemenő forradalmakból.
EnglishHe was got up as an Arab, keffiyah and striped robe and an old Army coat.
Arabnak volt öltözve, keffiyah és csíkos köntös volt rajta s egy ócska katonai zubbony.
EnglishHamunaptra's a myth told by ancient Arab storytellers... to amuse Greek and Roman tourists.
Hamunaptrát régi arab mesemondók találták ki... görög és római turisták mulatságára.
EnglishEarlier in the week, only a few hours after the tension erupted, the Arab League met.
A hét korábbi részében, néhány órával a feszültség kirobbanása után az Arab Liga összeült.

Szinonimák (angolul) a(z) Arab szóra:

Arab
English