EN

aptly {határozószó}

volume_up
She was of the type that the French label so aptly a femme formidable.
Az olyan típusú nőkhöz tartozott, akiket a franciák olyan találóan femme-formidable-nak neveznek.
A security agent compared it aptly with filling a water glass with a fire hose, in other words, particularly inefficient.
Egy biztonsági ügynök találóan egy vizespohárba töltött tűzoltófecskendő hasonlatát alkalmazta, azaz különösen hatástalan.
I totally agree with Pythagoras, who once again quite aptly said: 'everything that humans do to the animals comes back to them'.
Teljesen egyetértek Pitagorasszal, aki találóan azt mondta, hogy "minden, amit az ember tesz az állatokkal, visszahat rá”.
Nagyon talpraesetten csinálja, Miss Aldin.

Példamondatok a(z) "aptly" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishSeveral comments have been made in this debate that aptly demonstrate this.
Itt a vitában több olyan megjegyzés is elhangzott, amely pontosan ezt demonstrálja.
EnglishThe aptly named Savage proceeded single-handedly to upset Fiji's balance of power.
A találó nevű Savage (Vadember) elkezdte egymaga felborítani Fidzsi hatalmi egyensúlyát.
EnglishRarely could the proverb about the bitter herbs have applied quite so aptly as in this case.
A gyógynövényekről szóló közmondás ritkán lehet ennyire találó, mint ebben az esetben.
EnglishThe remarks that Inspector Craddock improvised to address to Edmund apply far more aptly to you.
Amit a felügyelő úr Edmundról rögtönzött, terád sokkal inkább alkalmazható.
EnglishShe was of the type that the French label so aptly a femme formidable.
Az olyan típusú nőkhöz tartozott, akiket a franciák olyan találóan femme-formidable-nak neveznek.
EnglishIt is for the sake of these aptly mentioned principles that I voted against this text.
Ezen indokolt felvetések miatt szavaztam a szöveg ellen.
EnglishBut there is no single name to which I might aptly dedicate this book, unless it would be my own.
Nincs azonban közöttük egyetlen olyan név sem, amely egymaga méltó volna erre az ajánlásra - hacsak az enyém nem.
EnglishIt is counterproductive to go back to politics based on ethnic principles, as Doris Pack so aptly put it.
Sehová nem vezet, ha a nemzetiségi elveken alapuló politizáláshoz térnek vissza, ahogy Doris Pack olyan helytállóan kifejezte.
EnglishA security agent compared it aptly with filling a water glass with a fire hose, in other words, particularly inefficient.
Egy biztonsági ügynök találóan egy vizespohárba töltött tűzoltófecskendő hasonlatát alkalmazta, azaz különösen hatástalan.
EnglishShe sat forward again and reached for her backpack, her eyes moving from side to side, her expression what is aptly called wild.
Megint előrehajolt, a hátizsákjáért nyúlt, és a szeme úgy villant ide-oda, amit leginkább eszelősnek lehetne nevezni.
EnglishI totally agree with Pythagoras, who once again quite aptly said: 'everything that humans do to the animals comes back to them'.
Teljesen egyetértek Pitagorasszal, aki találóan azt mondta, hogy "minden, amit az ember tesz az állatokkal, visszahat rá”.
EnglishVery aptly put, Miss Aldin.
EnglishThe room was aptly named.
EnglishYou can take this as an expression of our determination to fight this modern form of slavery, as the previous speakers aptly described it.
Vegyék ezt úgy, mint - ahogy az előző felszólaló találóan nevezte - a rabszolgaság modern formája elleni harc iránti elkötelezettségünket.
EnglishAnd in this regard, the rapporteur partially approached the matter very aptly, in that she attempted to integrate the 2020 policy within the bounds of the budget.
És itt a raportőr részben nagyon jól fogta meg a kérdést a tekintetben, hogy a 2020-as politikát megpróbálta beépíteni a költségvetési keretek közé.
EnglishAs one of the previous speakers very aptly pointed out, we should take into account that there is a special situation concerning immigrants on the European labour market.
Ahogy az egyik korábban felszólaló találóan rámutatott, tekintetbe kell vennünk, hogy a bevándorlókat illetően különleges helyzet alakult ki az európai munkaerőpiacon.
EnglishWe should take care not to endanger this process and make sure that in our surge of enthusiasm we do not throw the baby out with the bathwater, as the Hungarian saying so aptly puts it.
Vigyázzunk arra, hogy ezt ne veszélyeztessük, hogy a nagy lelkesedésben nehogy a fürdővízzel együtt a gyermeket is kiöntsük, ahogy ezt egy magyar közmondás találóan mondaná.

Szinonimák (angolul) a(z) aptly szóra:

aptly
apt